Nyeste

Er der nogen hjemme i strategihuset?
Er der nogen hjemme i strategihuset? er en glimrende introduktion til et emne, der, som Quick flere gange er inde på, mangler oprydning i begrebsforvirringen. Når man læser på tværs af hjemmesider og ...
Implementering mellem snak og handling
Implementering mellem snak og handling består af ni kapitler, der gennemgår det teoretiske fundament for at arbejde med implementering. Indledningen og det indledende kapitel præsenterer både begrebet...
Perspektiver på psykologisk tryghed
Peter Andersen og Karsten Mellon har samlet et stærkt hold af forskere og praktikere, som i bogens 11 artikler giver et grundigt indblik i begrebet psykologisk tryghed. Det er desværre ikke muligt at ...
Ærø Manifestet
Maj My Humaidan oplevede som mange andre forældre, at hendes hverdag var både hektisk og ensom. Når hun dagligt afleverede sine børn i institution, blev hun ramt af en følelse af, at det ikke føltes r...
Autismevenlige samtaler
I første del af bogen stiller Charlotte Ryhl skarpt på samfundets nuværende måde at tænke samtaler - og produktivitet - på. Samtidig stilles der skarpt på måden, vort system i dag er opbygget, og hvo...
Lederskabet i balance
I ti kapitler giver Louise Sparf med udgangspunkt i både egne oplevelser, konkrete eksempler og et teoretisk ståsted sit bud på, hvordan vores arbejdsliv er under forandring, og hvorfor det er helt af...
Hybridarbejde – Balancen mellem nye og gamle måder at arbejde på
Bogen, som er inddelt i fem dele, gennemgår forskellige vinkler på, hvad hybridarbejde er, hvordan det ændrer vores interaktionsmønstre, hvilke konsekvenser det har, og hvad vi skal være opmærksomme p...
Empati hos børn og unge med autisme
Empati hos børn og unge med autisme er en bog, der nemt kan anvendes som et forståelses-, inspirations- og refleksionsværktøj for os, som arbejder med og har interesse for børn og unge med autisme. Bo...
Ledelse af offentlig innovation
Ledelse af offentlig innovation er på mange måder en solid udgivelse. Den giver et godt indblik i, hvordan og hvorfor innovation fylder i den offentlige sektor, og hvilken betydning det har for udvikl...
Håndbog i børns sorg
Bogen er super fint inddelt i 12 kapitler, som hver især beskriver noget skelsættende omkring sorgbearbejdelsen hos børn. Om man vil nørde i statistikker eller have konkrete værktøjer, så er bogen et ...
Strategisk ledelse for offentlige ledere – Tilgange, værktøjer og dilemmaer i strategiarbejdet
Bogen af Holmgren og Nüssler består af fire dele. En introduktion til begrebet strategi og de forskellige styringsparadigmer. En gennemgang af forskellige strategimodeller og -teorier. Konkrete eksemp...
Utrolige os
Og det korte svar er: Ja. Harari formår at formidle vores evolutionshistorie på en vedkommende og engagerende måde godt hjulpet på vej af mange fine illustrationer gennem bogen der er fx to enkelte, ...
Du findes
Bogen tager læseren med på en rejse fra skabelsen af et liv og frem til det at blive voksen. Og normalt tænker vi i dualisme; sort og hvid, han- og hunkøn. Men verden er som bekendt mere nuanceret, og...
Stress og skam i arbejdslivet – En guide til fælles forebyggelse
Udgivelsen Stress og skam i arbejdslivet en guide til forebyggelse af Pernille Steen Pedersen giver både læseren en grundig teoretisk indførelse og en meget konkret værktøjskasse til at arbejde med s...
Konfliktkompetent – Fire nøgler til fastlåste situationer
I to dele giver Konfliktkompetent både en indføring i, hvordan vi kan forstå konflikter fra forskellige teoretiske perspektiver, og en lang række måder at løse dem på. I første del giver Bohni en inds...
Det offentlige projekt – set i et organisatorisk perspektiv
Det offentlige projekt set i et organisatorisk perspektiv består af otte kapitler i tre dele. Den første del omhandler det organisatoriske landskab, anden del de forskellige dimensioner af et projekt...
Højlydt, stille, hviskende
Højlydt, stille, hviskende er både kunst og lærebog. Den er både sjov og alvorlig. I begyndelsen var der stille. Men så blev det højlydt. Universet blev fyldt med lyde. Så enkelt indleder de to ukrai...
Jeg ser det
Jeg ser det er både kunst og lærebog. Den er både sjov og alvorlig. Først og fremmest er den en oplevelse. Den skal lige netop ses, sådan som titlen også opfordrer til. Og så skal den mærkes, for den ...
Edderkoppen der så gerne ville have et kram
Pointen i Edderkoppen der så gerne ville have et kram er, at de forskellige arter har forskellig adfærd. Derfor kommer der heller ikke noget ud af det for Julius Hjulspinder, når han giver gaver, dans...
Fiskepigen
Stemningen minder om Når vinden blæser, hvor det dog var Den kolde Krigs atomragnarok, som var i spil. I Fiskepigen aner vi nok, at det er klimaforandringerne, som har skabt de store oversvømmelser. ...
-->