Nyeste

Bæst
Bæst indgår i Årgang 2024, en serie på 5 kortromaner med det fælles tema forvandling med forskellige anerkendte forfattere. Der er også en novellesamling i serien med samme tema, hvor novellerne er sk...
Organisationspsykologi - En casebaseret introduktion
Organisationspsykologi består af en gennemgang af syv teoretiske indgangsvinkler til området. Et introkapitel præsenterer kort forfatternes forståelse af organisation, psykologi og organisationspsykol...
Forunderlige rejser i fremmede lande
Romanens fortæller Qamars barndom foregår mellem overtroiske landsbyboere og forbudte bøger. Bøgerne får Qamar til at længes efter at rejse, og hun tager afsted på en lang rejse med karavaner og på sk...
Julebestiariet, en juleklassiker
Den 13. december gælder det om at passe på. Det er nemlig Luciadagen, og mens de fleste elsker synet af en hvidklædt Luciaoptog, så kender de færreste til Lucias grusomme baggrund. Kun få har mødt hen...
Mesterprofetien. Nic Blake og de usædvanlige
Vi mester har en Glød, der lyser lidt stærkere end andre Usædvanliges Glød. Det er sikkert ikke noget tilfælde, at vi er nogle af de mest kraftfulde Usædvanlige, der findes. Misforstå mig ikke varulv...
Daisy – en prinsesse i Danmark
Tegneserien skulle snarere lanceres som en graphic novel, thi målgruppen er (så vidt jeg kan se) ikke børne- og unge-tegneserielæseren, men derimod den voksne læser, der har levet sit liv med Dronning...
Tag teten – En guide til dig der faciliterer møder og workshops
Tag teten er for mig at se først og fremmest en inspirationsbog, der kan bruges i situationer, hvor du skal facilitere en proces. Med sit flotte grafiske udtryk, og mange eksempler, cases og idéer giv...
Sangglad – leg med sang i dagtilbud
Da jeg kastede mig over at læse bogen, var det med forventning og stor opmærksomhed. De sanglige og musikalske fællesskaber mellem mennesker er en betydningsfuld faglig og personlig interesse for mig,...
Udviklende øjeblikke i socialpædagogisk arbejde
Udviklingspsykologien er en gammel videnskab. De tanker vi gør os om barnets udvikling til voksen. Især de sidste to hundrede år har budt på store sammenhængende teorier. Kierkegaards stadier fra umid...
Det kunne være så godt – På jagt efter indflydelse og det menneskelige i arbejdslivet
Som leder skal man have boet under en sten og holdt sig for både ører og øjne, hvis man ikke har opdaget, at der er forandringer på vej. Nogle siger, at det særligt er Corona, der har sat gang i en be...
Øret, der ville finde sin ven
Bastian Overgaard skriver i en eftertekst til den voksne (forkortet): Vi lærte at tale, gå og gøre alt muligt. Vi syntes, der var sjovt at synge, danse og skabe. Vi grinede klappede og slog på tromme....
Nissen Brille – serie med 16 titler samt en bog i serien Rim om samme nisse
Nissen Brille elsker at drille, og hver dag finder han på nye drillerier. Hvert drilleri har sin egen bog, så bogen bliver overskuelig for den læser, der har knækket læsekoden for nylig. Hver bog er f...
Resonans i organisationer – Ledelse, trivsel og læring
I 12 artikler giver Resonans i organisationer et indblik i, hvordan resonansteori kan bruges til at udforske emner som konfliktløsning, ledelse og arbejdsmiljø. Bogen er opbygget i en række emner som ...
Parat til ledelse
Lawsen og Olsen har skrevet en bog, der med deres egne ord skal give læseren forskellige veje ind i ledelsesfaget og dermed også gerne nogle centrale erkendelser om dig selv og dit forhold til ledelse...
Pilen peger på dig – Om ledelse og ansvar
Pilen peger på dig er en lidt atypisk ledelsesbog, fordi forfatterne i så høj grad lægger vægt på at give gode råd med udgangspunkt i deres erfaringer eller cases, de kender til. Det gør bogen nærvære...
Sansemotoriske lege aktiviteter
Sansemotoriske legeaktiviteter giver dig indsigt i teorien bag de 8 sansers betydning for barnets neurologiske, sansesensoriske -og motoriske udvikling samt en fin beskrivelse af, hvorfor relationer o...
Dialogisk ledelse – Fælles handlekraft i forandring og udvikling
Dialogisk ledelse af Bjarne Stark giver som sagt en introduktion til, hvordan forandringsprocesser kan planlægges, så der er fokus på mest mulig dialog og inddragelse. Formålet er, at ledelsen bliver ...
Er der nogen hjemme i strategihuset?
Er der nogen hjemme i strategihuset? er en glimrende introduktion til et emne, der, som Quick flere gange er inde på, mangler oprydning i begrebsforvirringen. Når man læser på tværs af hjemmesider og ...
Implementering mellem snak og handling
Implementering mellem snak og handling består af ni kapitler, der gennemgår det teoretiske fundament for at arbejde med implementering. Indledningen og det indledende kapitel præsenterer både begrebet...
Perspektiver på psykologisk tryghed
Peter Andersen og Karsten Mellon har samlet et stærkt hold af forskere og praktikere, som i bogens 11 artikler giver et grundigt indblik i begrebet psykologisk tryghed. Det er desværre ikke muligt at ...
-->