Profiler

Find den rette foredragsholder til dit næste arrangement. Pædagogen.dk tilbyder en lang række dygtige og engagerede oplægsholdere med stor ekspertise indenfor det pædagogiske felt.
Find en foredragsholder

Anmeldelser

Lad dig inspirere af vores store samling af anmeldelser af både fag- og skønlitteratur. Vi lægger løbende nye anmeldelser af spændende pædagogisk materiale på siden, så følg med her.
Læs anmeldelser

Artikler

Pædagogen.dk tilbyder en stor samling af inspirerende artikler med pædagogisk indhold. Du finder desuden inspiration i form af presseklip og beskrivelser af pædagogiske opgaver og aktiviteter.
Læs artiklerne

Velkommen til pædagogen.dk

Pædagogen.dk en en vidensportal for pædagoger, pædagogstuderende og lignende fagpersonale indenfor det pædagogiske felt. Pædagogen.dk samarbejder med en lang række dygtige og anerkendte foredragsholdere og kursusledere indenfor de pædagogiske emner. Vores fokus er på formidling af kontakten mellem vores oplægsholdere og dig, der ønsker lærerige, underholdende og tankevækkende foredrag til dit næste arrangement.

FIND FOREDRAGSHOLDER

Pædagogen.dk tilbyder en lang række informationer om oplægsholdernes ekspertise og erfaringer, så du har mulighed for at finde netop de kompetencer og de specifikke emner, du leder efter. Fælles for oplægsholderne på Pædagogen.dk er, at de alle har viden og erfaring at tilbyde indenfor det pædagogiske område.

Alle profiler

CASSIAN KARLSEN
Coach, ANT-underviser og foredragsholder
LAILA COLDING LAGERMANN
Ph.D. i pædagogisk psykologi, forfatter og foredragsholder
MADPSYKOLOGERNE
Foredrag, workshops og kursusforløb
SMILLA LYNGGAARD
Familierådgiver, forfatter og foredragsholder
NIELS EGELUND
Professor i specialpædagogik på DPU, Dr.Pæd og ph.D.
BIRK CHRISTENSEN
Forstander, tidl. lærer, forfatter og foredragsholder
OLE WOHLGEMUTH
Cand. Scient., biolog, lektor, forfatter og foredragsholder
TINA M.-L. CAMPBELL
Forfatter, coach og foredragsholder om udsatte børn og unge
TORBEN BOHNHARDT
Fra rocker til iværksætter
MUSIK FOR BØRN
Babyband, børnemusik, motorik og leg
HANNE JENSEN
Privatpraktiserende børnesagkyndig socialrådgiver og foredragsholder
HANNE SVENDSEN
Indehaver af Hjertets Vej, forfatter og foredragsholder

Seneste blogindlæg

26. februar 2018
Kvalitet i det pædagogiske arbejde er et centralt begreb i den aktuelle faglige debat om udviklingen på dagtilbudsområdet - og kvalitet handler for mig om reflekteret pædagogisk viden omsat til handling samt en ubrudt lyst og evne til videre refleksion og udvikling af praksis.

Hvad lærte pædagogen sig i forhold til de faglige mål for en planlagt aktivitet? Fungerede aktiviteten rent praktisk? Og hvad lærte børnene sig i aktiviteten?

Nu taler jeg ikke læring i en skoleficeret betydning, men læring synonymt med dannelse og forståelse for sig selv, andre og verden - en læring, som altid bør tage udgangspunkt i leg og fantasifulde aktiviteter. Kvalitet er ikke et metervareudtryk, som kan sættes på formel i traditionel forstand - vel er praktisk pædagogik et konkret og håndgribeligt stykke arbejde - et fagligt håndværk, men hvori ligger kvaliteten - "varens" beskaffenhed? 

Pædagogikkens kerne er dybest set at føre børnene mod dannelse, trivsel og udvikling - eller sagt på en anden måde: at tage ansvar for at skabe gode relationer i samværet om værdifulde oplevelser. Det er her kvaliteten kommer ind! Det er kvalitet, når pædagogen giver det enkelte barn (og børnegruppen) omsorg og ægte nærvær.

Barnet har krav på at opleve sig set, mødt og holdt af. Relationen er med andre ord præget af omsorg - det vi kunne kalde professionel kærlighed - og det er kvalitet, men der skal mere til! Graden af kvalitet i det pædagogiske arbejde er nemlig et produkt af nævnte relation i samspil med samværet om et væsentligt indhold. Dette indhold er en meningsfuld, dannende aktivitet, der følger barnets interesser og tager udgangspunkt i barnets styrker. Og nu nærmer vi os en mulig definition på begrebet kvalitet i det pædagogiske arbejde. Jeg vil vove pelsen med denne definition: Kvalitet i det pædagogiske arbejde er målrettet og reflekteret udvikling af gode relationer og legende, dannende pædagogiske aktiviteter, der involverer og respekterer individ og gruppe. 

Jeg vil gerne invitere til faglige diskussioner hos jer derude på institutionen, i ledergruppen og på forvaltningen. Derfor vil jeg komme med et forslag: Planlæg et møde hvor eneste punkt på dagsordenen er "HVAD er kvalitet i det pædagogiske arbejde for os." Lad mødet være præget af åbenhed, involvering, aktiv lytning og skriftlighed. Det vil nemlig generere ejerskab og fastholde alle gode intentioner om at videreudvikle jeres praksis med fokus på kvalitet i det pædagogiske arbejde. 


Anne Marie Marquardsen
Pædagog, leder, konsulent, forfatter og foredragsholder

Tilmeld dig vores nyhedsbrev