Profiler under emnet: Mobning

Mobning er et forsøg på at skade og udelukke en anden person fra fællesskabet. Mobning kan have alvorlige og langvarige konsekvenser. Pædagogisk fagpersonale i daginstitutioner såvel som skoler må derfor have stort fokus på forbyggelse af mobning. Oplægsholdere, der taler om mobning, har alle en stærk faglig baggrund og kan give nye værktøjer og alternative indgangsvinkler til kampen mod mobning i skole og daginstitution. 

Udvalgte profiler

LINE FRIDERICHSEN
Folkeskolelærer, i gang med kandidaten cand. Mag. I pædagogik og uddannelsesstudier + sundhedsfremme og sundhedsstrategi og foredragsholder.
INGELIS ARNSBJERG
Privatpraktiserende ergoterapeut og foredragsholder
LONNI PIILGAARD
Foredragsholder om omsorgssvigt og udsatte børn og unge
BETTINA SMED
Forfatter, iværksætter, konsulent og foredragsholder
HEIDI LYKKE NISSEN
Lektor, stifter af sproglykke.dk og foredragsholder
HELLE SKRIVER ANDERSEN
Børnefaglig konsulent hos Foreningen Grønlandske Børn
CARL QUIST-MØLLER
Forfatter, animator, dramatikker og foredragsholder
TOMMY LYNNERUP
Forældrecoach og foredragsholder
ANJA MARCHALL
Cand.pæd. og ph.d.
KIRSTEN BIRK LASSEN
Stifter af Følgeskabet, stærk formidler og foredragsholder
JØRGEN LYHNE
Neuropsykolog, lektor og ekspert i trivsel og gode læringsmiljøer
FORÆLDREUDDANNELSEN.DK v. BENEDICTE FRÖLICH OG FRANK GORMSEN
Forfattere, foredragsholdere og stiftere af bl.a. Forældreuddannelsen.dk samt HIGHER WORTH (NGO)

Tilmeld dig vores nyhedsbrev