Profiler under emnet: Sociologi

Sociologi er studiet af det sociale liv og mødet mellem individer, grupper og organisationer. Sociologi er således et meget bredt emne, der berører mange aspekter i samfundet. Foredragsholdere under emnet sociologi har alle en faglig sociologisk baggrund og har brugt denne på det pædagogiske felt. I kan derfor finde foredragsholdere, der har et anderledes perspektiv på pædagogiske problemstillinger.

Udvalgte profiler

STIG BROSTRØM
Forsker, forfatter og foredragsholder
CHRISTIAN AZIZ
Forfatter, foredragsholder og sprogofficer
SARAH ENGELL
Forfatter og foredragsholder
UNNA HVID
Forfatter, fortæller og foredragsholder
HELENE HAUGAARD
Foredragsholder og chefkonsulent ved Center for Digital Dannelse
LISBET VESTERGAARD
Cand.mag. i Moderne Kultur og Kulturformidling
JOHNY GAMMELGAARD
Foredragsholder, neuro-pædagog og coach
MIKALA PHILIP BJERG OG KIRSTEN KORTBEK
Foredragsholdere og undervisere
MORTEN OVERGAARD-LARSEN
Indehaver af MOLMUSIK
TINA M.-L. CAMPBELL
Forfatter, coach og foredragsholder om udsatte børn og unge
NADIA HOLMGREN
Cand. pæd.psyk, pædagogisk-psykologisk rådgiver, underviser, forfatter og foredragsholder
LINE RODSTEN
Lærer, cand.pæd., psykoterapeut og konfliktvejleder

Tilmeld dig vores nyhedsbrev