Profiler under emnet: Selvværd

Begrebet selvværd definerer individers anerkendelse af egen værdi. Selvværd er afgørende for både børn og voksnes livskvalitet og trivsel. Et godt og veludviklet selvværd betyder, at børn og unge bedre kan håndtere de konflikter og udfordringer, de møder i hverdagen. Arbejder I bevidst med selvværd i jeres institution, skoleklasse eller familie? Find en oplægsholder, der kan give jer værktøjer og inspiration til aktivt at arbejde med børnene og de unges selvværd. 

Udvalgte profiler

MARIA LARSEN EHRENREICH
Specialkonsulent og oplægsholder inden for digital dannelse
LOUISE TIDMAND
Trivsel, livsduelighed og mental sundhed
LARS UDENGAARD
Foredragsholder, Improvisator og tryllekunstner
CARL QUIST-MØLLER
Forfatter, animator, dramatikker og foredragsholder
KAREN NØRBY
Ernæringsterapeut, forfatter og foredragsholder
OLIVER ZAHLE
Forfatter til børnebøger og manuskripter, instruktør, TV-personlighed, musiker og foredragsholder
ANETTE JAHN
Mundtlig fortælling og narrative kompetencer
MUSIK FOR BØRN
Babyband, børnemusik, motorik og leg
JØRN MARTIN STEENHOLD
Børnehavepædagog, fremtidsforsker og forfatter
SMILLA LYNGGAARD
Familierådgiver, forfatter og foredragsholder
VIGGO SMITT
Cand. pæd., lærer og debattør
LENA BERIT PEDERSEN
Pædagog, familie- og psykoterapeut og foredragsholder
-->