Profiler under emnet: Sociale medier

De sociale medier fylder meget i vores hverdag - især for unge, der er vokset op med Facebook, Instagram, Twitter osv. Børn har brug for at lære om regler - de skrevne og de uskrevne - før de bevæger sig ud på de digitale platforme. Også for forældre og pædagogisk personale er det vigtigt at kende til de sociale medier, hvordan de påvirker vores børn og unge mennesker, hvad det er vigtigt at være opmærksom, når børn og unge er på de sociale medier, og selvfølgelig hvordan de sociale medier med fordel kan inddrages i den pædaogiske hverdag. Her finder du oplægsholdere med erfaring indenfor emnet, og som kan bidrage med inspiration til jeres arbejde med børn og unge og deres brug af de sociale medier.

Udvalgte profiler

ERIK SIGSGAARD
Pædagog, seminarielærer, forsker, tidl. politiker, forfatter og foredragsholder
ANNA NEES
Coach, mediator og konsulent i bl.a. entreprenørskab og trivsel
JAN HUUS
Psykoterapeut og foredragsholder
LOUISE TIDMAND
Trivsel, livsduelighed og mental sundhed
JACOB BRØNDUM PEDERSEN
Foredragsholder og digital arkitekt ved Center for Digital Dannelse
LIANNE KIRSTINE ERVOLDER
Underviser, psykoterapeut og foredragsholder
LISE RAVNKILDE
Journalist, forfatter og foredragsholder
MORTEN OVERGAARD-LARSEN
Indehaver af MOLMUSIK
KAREN NØRBY
Ernæringsterapeut, forfatter og foredragsholder
POTENTIALEHUSET
Certificerede coaches og facilitatorer
JOHN MADSEN
Børne- og ungekonsulent, psykoterapeut, forfatter og foredragsholder
DION RASMUSSEN
Musikentrepenør, underviser og foredragsholder

Tilmeld dig vores nyhedsbrev