Profiler under emnet: Integration

Integration henviser til en proces, hvor separerede enheder forenes og skaber en større helhed. Begrebet integration bruges ofte i forbindelse med flygtninge og indvandrere, der har en anden kultur end den danske og skal integreres i det dankse samfund. Integration kan også omhandle andre minoriteter og arbejdet med at få disse til at blive en del af en større helhed. Her finder I oplægsholdere, der kan dele egne erfaringer med integrationsarbejde i daginstitutioner og i skoler.

Udvalgte profiler

HEIDI LYKKE NISSEN
Lektor, stifter af sproglykke.dk og foredragsholder
SUNE HAVLYKKE
Skoleleder og underviser i pædagogisk magtanvendelse
IANNEIA MELDGAARD
Cand.mag. i kommunikation og musik, lektor, foredragsholder.
THOMAS BREDAHL
Ph.d. i motivation og menneskelige forandringsprocesser, forfatter og foredragsholder
JOHNY GAMMELGAARD
Foredragsholder, neuro-pædagog og coach
ANNA NEES
Coach, mediator og konsulent i bl.a. entreprenørskab og trivsel
INGELIS ARNSBJERG
Privatpraktiserende ergoterapeut og foredragsholder
NADIA HOLMGREN
Cand. pæd.psyk, pædagogisk-psykologisk rådgiver, underviser, forfatter og foredragsholder
JØRN MARTIN STEENHOLD
Børnehavepædagog, fremtidsforsker og forfatter
JØRGEN LYHNE
Neuropsykolog, lektor og ekspert i trivsel og gode læringsmiljøer
POTENTIALEHUSET
Certificerede coaches og facilitatorer
GRETHE LINDBJERG SØRENSEN
Teenagecoach, uddannelsesvejleder og foredragsholder

Tilmeld dig vores nyhedsbrev