Profiler under emnet: Integration

Integration henviser til en proces, hvor separerede enheder forenes og skaber en større helhed. Begrebet integration bruges ofte i forbindelse med flygtninge og indvandrere, der har en anden kultur end den danske og skal integreres i det dankse samfund. Integration kan også omhandle andre minoriteter og arbejdet med at få disse til at blive en del af en større helhed. Her finder I oplægsholdere, der kan dele egne erfaringer med integrationsarbejde i daginstitutioner og i skoler.

Udvalgte profiler

OLE RASMUSSEN
Leder af Muskelsvindsfondens Center for Frivillighed og Ledelse
METTE CARENDI
Cand. mag, forfatter, underviser og foredragsholder
SKOLEKONSULENTER.DK
Klasseledelse, hjernepauser og teamsamarbejde
OLE FLEMMING PEDERSEN
Tidl. konsulent i Undervisningsministeriet, lærer og forfatter
LISE OG MICHAEL
Genbrug, kreativitet og upcycling
TERESA CLAUSEN
Cand.pæd., familieterapeut og forfatter
ULLA LAU HYLDGÅRD
Musikterapeut og musikpædagog
SUSANNE LAUDRUP
Cand. Pæd. i biologi, lektor og foredragsholder
BRITTA EGEBJERG
Kunstfotograf, foredragsholder og forfatter
KATJA BERGER
Forfatter og foredragsholder
LISBET VESTERGAARD
Cand.mag. i Moderne Kultur og Kulturformidling
KAREN T
Kunstner

Tilmeld dig vores nyhedsbrev