Vores hverdag er blevet digital, vi møder digitale værktøjer overalt; PC, kamera, Internet, kopimaskine, videokamera, mobiltelefon, bærbar PC, computerspil. Hvilken plads bør disse værktøjer få i en institutionshverdag?

En rivende udvikling

Informations- og kommunikationsteknologi (IKT) eller digitale værktøjer, som det populært kaldes, har fået sin soleklare plads i det danske samfund. Det er imidlertid ikke så mange år siden, virkeligheden var meget anderledes. Da Jagoo.dk begyndte sin virksomhed for 7 år siden, var der mange institutioner, som ikke havde hverken computer eller adgang til Internettet. I dag har alle institutioner i hvert fald en computer på lederens kontor, og de allerfleste har adgang til Internettet. Men at institutionens eneste computer er placeret på lederens kontor, begrænser mulighederne for, at børnene og resten af personalet kan tage dette værktøj i brug. Hvis man skal tage læreplanens intentioner alvorligt, bør institutioner satse på digitale værktøjer på en anden måde, end der bliver gjort i dag. I Informationshåndbog om pædagogiske læreplaner i dagtilbud for institutioners indhold og opgaver står der bl.a. ” Pædagogen eller dagplejeren skal introducere børnene til forskellige kunstneriske udtryk – maleri, skulptur, collage, fotos og
computergrafik.Og ellers støtte børnene undervejs i den kunstneriske læreproces.”

 

Nytteværdien?

Mange stiller spørgsmål om digitale værktøjer kan være gode virkemidler i institutionens læringsprocesser. Er det ikke sådan, at brug af digitale værktøjer bidrager til at passivisere børn foran pc-skærmen? Det er selvfølgelig et vigtigt spørgsmål, man må stille sig, før man tager disse værktøjer i brug i institutionen. Det er absolut ikke at anbefale at placere en pc på stuen uden kontrol og med unyttige spil tilgængelige.

Rigtig brug af digitale værktøjer kan bidrage til at supplere institutionens arbejdsmåder og støtte børns udvikling og læring. Det kan være et værktøj, som giver børn nye indfaldsvinkler til kommunikation og forståelse af sprog, tekst, rum og form.

 

Er vi med?

Det er selvfølgelig ikke meningen at computeren skal bruges som passivt tidsfordriv med dårlige computerspil som kulisse. Det er personalet i institutionen, som har ansvaret for, at det digitale værktøj bliver taget i brug på en sådan måde, at det bliver et godt hjælpemiddel for børn. Det er en stor udfordring for mange, fordi viden på dette område er mangelfuld. Mange børn, som begynder i børnehave har erfaringer med digitale værktøjer, og de tager deres erfaringer med sig ind i børnehaven. Hvis de møder et personale, som hverken har interesse eller kompetence på dette område, bliver der et stort skel mellem den verden, barnet oplever i hverdagen og børnehaven.

Kommunerne rundt om i landet har et stort ansvar for at give personalet i børnehaverne det værktøj, som de behøver for at kunne give børnene de muligheder, som ligger klar i teknologien.