Det er muligt at forudse, hvilke læsefærdigheder treårige børns vil få, når de bliver 15 år. Det viser forskning, som er udført på Bornholm.

I artiklen ”Det tidlige sprogs betydning for læseindlæringen” beskriver forfatterne resultaterne af en systematisk sprogscreening af børn siden 1985. Alle treårige på Bornholm har fået tilbud om en sprogscreening. Sprogscreening vurderer børns impressive og ekspressive sprog, det vil sige sprogforståelse og talesprog. Desuden motorik, hørelse, sociale færdigheder, nysgerrighed og adfærd.

Disse undersøgelser viser, at man nærmest kan forudsige, hvilke læsefærdigheder de treårige vil få som 15-årige.
- En god indsats fra forældre og børnehave der stimulerer sproget fra treårsalderen, formindsker mulighederne for problemer senere i livet. Dette udtalte seniorrådgiver Jørgen Frost ved Bredtved kompetencecenter som medforfatter i en ny artikel.

Vigtigt at stimulere børns sprogudvikling tidligt

Resultaterne fra screeningen viser, at ordforrådet, sætningerne og sprogforståelsen i treårsalderen, påvirker læsningen helt op til niende klasse. De fonologiske færdigheder i seksårsalderen er specielt vigtige for en god læsestart, mens de semantiske færdigheder har størst betydning for læseudviklingen (forståelse) fra andre klassetrin og helt frem til niende.

Ved at screene alle børn i treårsalderen kan vi finde ud af, hvem der kan få problemer senere og samtidig igangsætte hjælpetiltag i børnehaven, siger Jørgen Frost.
- Når sproglige tiltag sættes i gang fra treårsalderen er der alle muligheder for at påvirke udviklingen positivt. I det bornholmske sprogprojekt fik forældrene desuden grundig vejledning i, hvordan de kunne støtte deres børns sprogudvikling i samarbejde med børnehaven.

Artiklen

Artiklen ”Det tidlige sprogs betydning for læseindlæringen” af Jan Niedersøe, Sigrid Madsbjerg, Jørgen Frost og Peer Møller Sørensen findes i tidsskriftet Psykologisk Pædagogisk Rådgivning nr. 2 (2006) s. 162 – 171.

-->