Barnet er fra starten helt afhængigt af varm og tryg kontakt med en voksen. Leg er også helt nødvendig for børns fysiske og psykiske velbefindende og udvikling.

Det første år

Leg er udvikling, leg er glæde. For at udvikle sine sanser og bruge sin krop er barnet det første år afhængig af lyd, lys, farve, form og bevægelse.
Barnet skal fra første stund have noget at lytte til, noget som er behageligt. For mange falder det heldigvis naturligt at nynne små melodier med ord til, som inkluderer barnet. Hent gamle vuggeviser frem. Gennem hele barnealderen er det vigtigt at tale med barnet. Tal tydeligt og i hele sætninger, sådan at barnet får sprog og tidligt kan gøre sig forståelig og dermed komme i kontakt med sine medmennesker.
Bøger, billeder, sang, eventyr og fortællinger giver barnet sprog og begreber på en lystbetonet måde, og de giver næring til fantasien i de år, hvor barnet er mest muligt modtageligt. Rim, remser og fingerlege giver barnet oplevelse af glæde ved rytme og bevægelse. Samvær med sang, fortælling og højtlæsning vil bidrage til at styrke kontakten mellem barn og voksen. Det er vigtigt, at barnet mærker varme, nærhed og har øjenkontakt med den, som læser/fortæller.
Bøger kan foruden det, som er nævnt, give tillid til og positiv respekt for mennesker og dyr og glæde over det, som er godt og værdifuldt i livet.
De først bøger bør være af ekstra solid kvalitet. Nogle bøger bør barnet selv eje, og de bør betragtes som en almindelig brugsgenstand – andre bøger bør den voksne tage hånd om. Bøger, som går i stykker, kan man fortsat have glæde af, hvis de hele sider sættes i plastiklommer.

Legetøj i første leveår skal

  • Vække barnets interesse
  • Aktivere
  • Bruges på flere måder
  • Have rigtig størrelse
  • Være gode i form og farve
  • Ikke have spidse/skarpe kanter eller løse smådele
  • Have behagelig lyd
  • Være nemt at rengøre

Hvad bør barnet have det første år?

Noget at se på.
Det nyfødte barn sover det meste af døgnet, men efter nogle uger bliver de vågne perioder længere. Barnets første legetøj bliver en uro over sengen. Man kan selvfølgelig lave enkle uroer selv af bånd, tøjstrimler eller silkebånd i forskellige farver, men der findes mange gode uroer i handlen både i plast, træ og pap. De bør være så lette, at de hurtigt kommer i bevægelse. Man bør variere og ikke lade den samme uro hænge oppe i ugevis. Det er en god idé også at placere seng og vogn sådan, at barnet ser verden fra nye synsvinkler.

Noget at bide i.
For at få uroer til at lave lyd, kan man hænge de fleste typer rangler op. Naturfarvede trærangler i brede, farvede bomuldsbånd. Musik man selv er glad for, bør man lade barnet lytte til. Men overdriv aldrig ved at lade radio eller musikafspiller køre uafbrudt.

Noget at gribe i.
Små trærangler.

Noget at daske til.
Et legestativ kan barnet efterhånden bruge som redskab til at løfte sig i.

Noget at plaske med.
”Puttebægre” i plastik. Denne leg kan senere bruges til bl.a. at:
Fylde/tømme vand/sand
Putte ind i hinanden
Stille oven på hinanden
Give begreber om farver og størrelser, stor/lille, størst/mindst

Noget at trille med.
Bold i stof, frotté - helst med bjælde i. Samarbejde mellem øje/hånd/hænder, kaste til en anden (social leg). Bolden er næsten i særklasse, når det gælder muligheder, variation i eneleg men først og fremmest den udmærkede sociale leg.

Noget som er blødt.
Som for eksempel en elefant i blødt frotté.

Noget som er hyggeligt.
Bløde dukker eller bamser.

Det andet år
Barnet begynder at gå, og legene bør afpasses efter dette. Den voksne bliver den bedste legekammerat. Den voksne må stimulere med legetøj og redskaber, og må selv være med til at styrke kontakt og tryghed. Barnet skal også have tid og ro til eneleg. Børn lærer gennem leg.

Hvad bør barnet have i det andet år?
Noget at trække.
Dyr på hjul, lastbil, tog på hjul og lignende.

Noget at skubbe.
Vogn til dukke/hyggedyr, helst så solid at barnet også kan sidde oppe i vognen, eventuelt også en trillebør.

Noget at grave med.
Spade, spand og forme.

Noget at pusle om/være glad for.
Tøjdukke, bløde dukker og bamser fra tidligere.

Noget at sætte indeni og ovenpå hinanden.
Bægre i plastik, ringpyramide, små klodser og puttekasse fra tidligere.

Noget at banke med.
Hammerbræt, kasse og skammel.

Noget at forme.
Tegnepapir og tykke farvestifter.

Noget at lytte til.
Sang, fingerlege, rim, remser og bøger.

-->