Følgende spørgsmål er hentet fra et projekt som børnehaven Tordenskjold har gennemført. Spørgsmålene danner et meget godt udgangspunkt for at arbejde med det pædagogiske grundsyn.

Indledning

Tanken er ganske enkelt, at man ved at besvare og begrunde, hurtigt bevæger sig fra praksis til grundsyn. Det er vigtigt at skelne mellem, hvad man svarer, man ville have sagt eller gjort, og hvad man mener, man burde have sagt eller gjort. Ofte svarer vi i forhold til det sidste, når vi skal beskrive egen praksis.

Måltidet

 • Skal alle børn sidde stille?
 • Hvordan skal børn, som sidder uroligt mødes?
 • Hvordan skal urolige grupper mødes? Hvad menes med i det hele taget med uro?
 • Tillades det at spise med fingrene?
 • Må børn ”grise” med maden? Hvad menes det med at ”grise”?
 • Hvordan er stemmeniveauet hos børnene? Hvordan mødes det af de voksne?
 • Hvordan vurderer eller definerer de voksne for børnene (om de er mætte, eller om de har forsynet sig passende)
 • Hvad gør vi, når børnene kaster med mad, for eksempel brødskorper?
 • Skal alle børn spise op?
 • Smører de selv?
 • Skal de spise al slags mad, i hvert fald smage på?
 • Snakker de voksne hen over hovedet på børnene?
 • Sidder de voksne i ro?
 • Sendes maden rundt?
 • Laver de voksne arbejde under måltidet?
 • Prioriteres måltidet ved, at alle voksne er til stede?
 • Hvad snakkes der om?
 • Indleder de voksne samtalen, eller er det børnenes udspil, der tages op?
 • Hvordan takles grænseprøvning under måltidet?
 • Hvordan forholder vi os til talemåder om mad, for eksempel ”god mad”?
 • Presser vi mindre på, at børnene skal spise op, når det er noget, vi ikke selv kan lide?
 • Hvad gør vi, når børn siger, at de ikke kan lide?
 • Hvordan forholder vi os selv til forskellige retter?

Legen

 • Hvornår er det tid til leg?
 • Hvor foregår legen?
 • Hvem leger sammen?
 • Har alle en legekammerat?
 • Hvorfor og hvordan er legegrupper organiserede?
 • Hvad slags legematerialer tilbyder vi?
 • Hvad har vi ikke? Hvorfor?
 • Hvordan opfatter vi os selv i legen?
 • Synes vi, at vi har et vigtigt job i forhold til legen, eller føler vi os passive ved bare at sidde der?
 • Hjælper vi til i børnenes leg?
 • Overlader vi børnene til sig selv?
 • Byder vi ind i legen? Hvorfor? Hvordan?
 • Sætter vi grænser? Hvordan? Hvornår?
 • Hjælper vi børn, som bryder ind i legen?
 • Hvad slags leg accepterer vi/accepterer vi ikke: nøgenleg, seksualleg,, doktorleg, våbenleg, krig, forstyrrende leg?
 • Hvor skelner vi mellem leg og ikke-leg?
 • Ser vi på legen som et mål i sig selv eller et pædagogisk virkemiddel?
 • Afbryder vi legen? Hvornår?
 • Hjælper vi børnene ind i legen?
 • Hvor lang tid får et barn til at observere, før vi bryder ind
-->