Hvad skyldes stress i dagens Danmark?
Er det din egen ”skyld”, at du overbelastes af dit liv?
Er det dig, der skal lære noget? Fx mindfulnessøvelser 1-2 gange dagligt eller at sige nej, når du ikke har mere tid, osv., for at holde dig sund og rask?
Er det dig, der er svag og skal udvikle mere robusthed, så du kan holde til de vilkår, der er i tiden?

Af Tina Espander, Psykolog, lærer og foredragsholder

Ja, der er nogen, der har den holdning til stress. Også ofte den stress-sygemeldte, som skammer sig voldsomt over, at hun ikke kan klare mosten.

Stress er i overvejende grad blevet et individuelt problem, hvor pilen peger på den stressramte. Men det er meget mere komplekst end som så, og jeg vil komme med et lille eksempel her:

En kvinde er i en virksomhed, hvor hun forestår koordineringen og kontakten mellem kunden og virksomhedens produkt. Hun er meget glad for sit arbejde, som er givende og alsidigt. Alligevel har hun svære stresssymptomer. Hun har alt for meget at lave i forhold til hendes arbejdstid. Derfor forsøger hun at arbejde ekstra hurtigt, ligesom hun arbejder hjemmefra både aften og weekend. For hun kan lide sit job, hun vil gerne gøre det ordentligt og ikke mindst vil hun gerne, at både virksomheden og kunden er tilfredse.

Hvad gør hun galt? Intet. Hun forsøger bare at løse sit job så godt som muligt inden for de rammer, der er til det.

Det viser sig, at hele hendes afdeling har for meget at lave. I mit sprog hedder det underbemandet. Derudover er arbejdet organiseret sådan, at de enkelte medarbejdere alene har ansvaret for sin egen kunde portefølje. Det betyder, at hvis man er på ferie eller syg, så arbejder man alligevel, for der er ikke andre til at løse opgaverne, når man ikke er til stede.

Det er et usundt arbejdsmiljø, at man ikke har organiseret sig på en sådan måde, at der er et kollektivt ansvar for opgaveløsningen og aftaler om backup af kolleger, ledelse og evt. vikarer, når man har ferie og er syg. Og i et usundt arbejdsmiljø er det mere end svært at holde sig selv sund.

Alt for mange arbejdspladser tager ikke længere ansvaret for at skabe nogle sunde rammer for opgaveløsningen. Ansvaret for at holde sig rask er blevet et individuelt anliggende. Men her bider problemet sig selv i halen. For det er umuligt at holde sig rask, når rammerne ikke understøtter det. Og derfor kan stress også ramme dig, uanset hvor stærk og robust du betragter dig selv. For ingen kan stå imod, når strukturerne er ødelæggende det er ene og alene et spørgsmål om tid.

Eksemplet er virkeligt og bliver delt med accept fra den berørte medarbejder

Du kan læse mere om dette under kurset Stressforebyggelse.

-->