Profiler under emnet: Sensitive børn

Særlig sensitive børn og unge påvirkes mere end deres jævnaldrende af indre og ydre indtryk, stemninger og stimuli. Særlig sensitive børn og unge har også en stærkere emotionel respons på deres omgivelser. Det kan være afgørende for det særligt sensitive barn, at de voksne omkring det er opmærksomme på disse karaktertræk. Her kan du finde en oplægsholder, der med stor faglighed kan give et dybere indblik i, hvad det vil sige at være særlig senitiv, og hvordan I bedst håndterer særlig sensitive børn og unge i den pædagogiske hverdag.

Udvalgte profiler

HELLE SKRIVER ANDERSEN
Børnefaglig konsulent hos Foreningen Grønlandske Børn
GABRIELA REHFELD
CEO Ungdomsmodtagelsen Danmark, jordmoder, psykoterapeut, klinisk sexolog og foredragsholder
SKOLEKONSULENTER.DK
Klasseledelse, hjernepauser og teamsamarbejde
LONNIE LIV
Familiekonsulent, projektkoordinator, forfatter og foredragsholder
JØRN MARTIN STEENHOLD
Børnehavepædagog, fremtidsforsker og forfatter
CARL QUIST-MØLLER
Forfatter, animator, dramatikker og foredragsholder
RIKKE BILLE
Børns sproglige udvikling, pædagogiske læringsmiljøer og de gode fællesskaber
TINA M.-L. CAMPBELL
Forfatter, coach og foredragsholder om udsatte børn og unge
ANETTE JAHN
Mundtlig fortælling og narrative kompetencer
STINE KAPLAN JØRGENSEN
Ph.D., lektor og foredragsholder om mobning i skolen
TINA ESPANDER
Psykolog, lærer og foredragsholder
IANNEIA MELDGAARD
Cand.mag. i kommunikation og musik, lektor, foredragsholder.
-->