Marie Lørring Dahl er cand.pæd. i pædagogisk psykologi, grafisk facilitator, pædagog og arbejder som visuel udviklingsagent i Udviklingsrum.dk. Hun underviser i grafisk facilitering og inspirerer ledere, personalegrupper og pædagoger til at tegne og bruge visuel kommunikation i deres arbejde med børn, unge og forældre, i personalesamarbejdet og til pædagogisk udvikling. Her far I Marie Lørring Dahls rad til, hvordan I kan bruge tegning som redskab i konflikter eller til at skabe tryghed og struktur.

Brug tuschen som redskab i konflikter: Har du børn, der er i konflikt, kan du understøtte dialogen ved at tegne med børnene og få dem til at sætte ord på deres følelser, for eksempel ved at tegne en sur mund. Dermed gør du børnenes tanker og følelser synlige, og det kan hjælpe dem til forståelse for hinandens perspektiver. En tegning kan skabe et fælles billede af konflikten og være med til at forløse og guide børnene og de unge.

Skab ro og forståelse

Brug tuschen til at skabe tryghed og struktur: Du kan tegne planen for dagen eller kombinere din egen streg med piktogrammer eller billeder ved for eksempel at tegne en pil eller en rød tråd. Selve tegneprocessen engagerer og fastholder børns og unges opmærksomhed i højere grad end ord eller billeder alene. Er der børn i gruppen, som bliver urolige, når skovbussen for eksempel er lidt forsinket, kan du støtte dem ved at tegne bussen og fortælle, at den er pa vej. Dermed får børnene budskabet ind med bade øjet og øret. Synet er vores primære sansekanal, og vi husker dobbelt så godt, når ord kobles med billeder.


I pædagogisk arbejde vil vi noget med nogen. Ved at kombinere ord med billeder bliver det nemmere for os at se, hvad vi vil med hinanden, og hvor vi er på vej hen.

Marie Lørring Dahl

Det er ikke kunst

Det handler ikke om at tegne pænt: Dine streger skal bare kunne forstås i kombination med det, du siger. I grafisk facilitering og visuel kommunikation gør vi brug af en simpel tegneteknik, som alle kan lære. Det er ikke kunst, men kommunikation, hvor vi bruger simple former som cirkler og firkanter. Ifølge min erfaring taler det visuelle sprog til mange pædagoger og er med til at skabe glæde og engagement

Søg jeres identitet

Grafisk facilitering og visuel kommunikation kan fremkalde arbejdspladsens pædagogiske identitet: Billeder siger mere end 1.000 ord, og nar vi tegner, bliver vi mere konkrete. Når pædagoger får en tusch i hånden, oplever jeg, at de bliver fyldt med energi og far lyst til at formidle, hvilke pædagogiske handlinger der er de vigtigste for netop dem. På pædagogiske dage kan det at arbejde visuelt og understøtte processen med billeder være med til at engagere, fastholde og dokumentere pa en helt anden made end et traditionelt mødereferat.


Marie Lørring Dahl er visuel udviklingsagent hos udviklingsrum.dk. Uddannet grafisk facilitator, pædagog og cand. pæd. i Pædagogisk Psykologi.

Kontakt Marie Lørring Dahl via formularen her.

Artiklen er oprindeligt bragt i Børn&Unge nr. 1/2023. Læs den i sit oprindelige layout via linket herunder eller på BUPLs hjemmeside her.

Bilag

-->