ANETTE SCHARLING

Cand.mag i sprogpsykologi, oplevelsesorienteret psykoterapeut og foredragsholder

Send en uforpligtende forespørgsel

Vi svarer inden for 24 timer
Foredragsholder Anette Scharling bruger sin brede teoretiske viden til at give deltagerne bedre indblik i, hvordan vi forstår hinandens kommunikation, og hvordan vores egen kommunikation påvirker vores omverden.

Foredragsholder Anette Scharling tilbyder både kurser og foredrag om sprogforståelse og kommunikation. Hun er uddannet i sprogpsykologi, som er studiet af vores forståelse af hinanden gennem sproget. Dvs. det der ligger i, mellem og bag vores ord.

Indenfor sprogpsykologien er Anettes største interesse vores forståelser og misforståelser af hinanden. Hun har specialiseret sig i børns følelses- og tankemæssige forståelsesniveau, dvs. opfattelser og forståelser af det, vi siger. Anette Scharling har særlig stor ekspertise omkring forståelsen hos børn og unge i alderen 8-20 år.

Anette er også uddannet oplevelsesorienteret psykoterapeut og har i den forbindelse specialiseret sig i børns udvikling. Derudover  er Anette Scharling indehaver af kommunikationsfirmaet Anescom og mor til to sønner og en datter.

Et Anette Scharling foredrag kan bestå af forskellige elementer:

 • Kursus for lærere i vores forskellige forståelser af vores kommunikation: hvordan kan det være, at vi ikke altid forstår hinanden? Hvorfor misforstår vi ofte hinanden uden at vide det? Hvordan kan vi anvende forskellige værktøjer i forskellige situationer, så vi bliver bedre til at forstå vores indbyrdes kommunikation.
 • Foredrag for forældre og lærere om deres påvirkning af børns kommunikation og adfærd.
 • Coaching af forældre i bedre forståelse af deres børns/unges kommunikation og forståelser.

Foredrag

Send forespørgsel

FOREDRAG FOR FORÆLDRE OG PÆDAGOGER

Børn og voksnes forståelsesplatform er ikke den samme, og de taler derfor ud fra forskellige forståelsesperspektiver. Vores forståelsesevne og vores måde at kommunikere på er påvirket af flere faktorer, fx vaner, mønstre, normer, opvækst og kultur. Det betyder, at voksne og børn/unge ofte taler forbi og misforstår hinanden.

Foredraget handler om de voksnes påvirkning og indflydelse på børns sproglige og adfærdsmæssige adfærd. Anette kommer ind på, hvordan voksne tror, de kommunikerer, hvordan de i virkeligheden kommunikerer, samt hvordan de bedre kan kommunikere.

Spontan interaktion er en del af det at undervise børn og unge. Når børn har noget på hjerte, som de ikke kan komme ud med, fylder det deres tankegang, så undervisningen ikke bliver optimal. Sådan kan voksne også have det. Derfor er der i løbet af foredraget rig mulighed for at spørge. Foredraget varer 2-3 timer afhængig af antallet af spørgsmål.

Foredraget kan tilpasses lærere, forældre og pædagoger til børn i skole, SFO og andre dagtilbud.

Send forespørgsel

KURSUS FOR LÆRERE

Hvordan kommunikerer I med hinanden? Er der tit misforståelser? Hvordan bliver vi bedre til at kommunikere og forstå andres kommunikation?

Vores forståelser og misforståelser er grundlæggende subjektive fænomener. Derfor kan sproget ikke bestemme opfattelsen af det, der menes med det sagte. Vi kan dog mindske vores misforståelser og forbedre vores forståelser af andres udsagn. Det kræver en indsigt i vores forskellige måder at opfatte og forstå det sagte. Med denne indsigt  kan vi anvende værktøjer, der gør det muligt bedre at forstå og kommunikere med hinanden. Simple værktøjer kan hjælpe med at løse mange konflikter og frustrerende samtaler.

Kurset handler om vores forskellige måder at kommunikere på, og hvordan vi kan bruge vores kommunikation positivt og dermed få et bedre udbytte af vores samtaler.

Formålene med kurset er:

 1. At bevidstgøre og tydeliggøre vores forskellige vaner, forståelser og mønstre, når vi taler sammen.
 2. At få konkrete værktøjer til at forstå, lytte og kommunikere bedre.

Undervisningen vil bestå af:

 • Hvad er kommunikation?
 • Hvordan forstår vi, hvad der bliver sagt?
 • Det eksplicitte overfor det implicitte.
 • Hvordan bliver vi bedre til at kommunikere og lytte?
 • Den svære samtale.

Kurset forløber over tre dage:

 • To dage med undervisning og øvelser.
 • 14 dage med øvelse i praksis.
 • En dag med evaluering og opfølgende undervisning.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev