ANETTE SCHARLING

Cand.mag i sprogpsykologi, oplevelsesorienteret psykoterapeut, coaching af pædagoger.

Send en uforpligtende forespørgsel

Vi svarer inden for 24 timer
Anette Scharling tilbyder oplæg til forældremøder om sprogforståelse og kommunikation. Hun bruger sin egen brede teoretiske viden til at give deltagerne et bedre indblik i, hvordan vi forstår andres kommunikation, og hvordan vores kommunikation påvirker vores omverden.

Anette Scharling er uddannet cand.mag. i sprogpsykologi fra Københavns Universitet. Sprogpsykologi er studiet af vores forståelse af hinanden gennem sproget, dvs. i, mellem og bag ordene.

Anettes største interessefelt indenfor sprogpsykologien er vores forståelser og misforståelser af hinanden. Hun har specialiseret sig i børns følelses- og tankemæssige forståelsesniveau, dvs. opfattelser og forståelser af det, vi siger. Anette har særlig stor ekspertise med forståelsen hos børn/unge i alderen 8-20 år. 

Anette Scharling er ligeledes uddannet oplevelsesorienteret psykoterapeut fra Psykoterapeutisk institut i København. Her har hun specialiseret sig i børns udvikling.

Derudover er Anette indehaver af kommunikationsfirmaet Anescom og mor til en datter og to sønner.  

Anette arbejder med forældre og pædagoger til børn og unge - hun tilbyder:

  • Oplæg til forældre- og teammøder.
  • Coaching af forældre i bedre forståelse af deres børns/unges kommunikation og forståelser.
  • Coaching af pædagoger i god åben kommunikation med fokus på børn og unges forståelser. 

Foredrag

Send forespørgsel

COACHING AF PÆDAGOGER I GOD ÅBEN KOMMUNIKATION MED FOKUS PÅ BØRN OG UNGES FORSTÅELSER

Børns forståelse og afkodning af både det sagte såvel som det usagte sprog er anderledes end voksnes.
Det er både fordi deres forståelsesmæssige udvikling ikke er færdig og fordi de endnu ikke har samme livserfaring som voksne. Vi står altså to forskellige steder når vi samtaler/diskuterer og det kan give mange udfordringer for de voksne i deres arbejde med at prøve at forstå børns tanker, meninger og adfærd.
Man kan dog anvende sproglige værktøjer når man afkoder hinanden både som voksen og som barn.
Anette tilbyder et samarbejde pædagoger og hende imellem, forældre kan også være med til et møde, hvor der arbejdes med sproglige værktøjer, og forståelser hos børn, så de voksne parter kan skabe en endnu bedre dialog, og dermed samarbejde, imellem pædagoger, forældre og børn

Anette taler med pædagoger om børns generelle forståelsesudvikling, og om deres måde at afkode voksnes sprog, både verbalt som non-verbalt og intonation. Og I diskuterer flere forskellige måder at imødekomme børnene og forældrene, når de er kede af det, frustrerede, vrede etc. og tager specifikke situationer op hvor Anette vil komme med forslag til nogle værktøjer I kan anvende.

Send forespørgsel

OPLÆG TIL FORÆLDRE- OG TEAMMØDER

Anette kan tilbyde oplæg til forældremøder om forskellen mellem drenge og piger ift. deres måder at diskutere på og deres gruppedannelser. Hvilken betydning har forskellene for kammerater, venner, veninder, bedsteveninden osv.?

Anette får almindeligvis en problemstilling eller en undren fra pædagoger, som hun specifikt forholder til sig i oplægget.

Anette tilbyder også sin ekspertise til teammøder på mellemtrinnet og i udskolingen. Her kan agendaen omhandle gruppedannelser og diskussioner eller udvikling fra præteenager til teenager - hvad er det for et følelsesmæssigt pus, der spiller os, når det handler om forståelser og opfattelser?

Tilmeld dig vores nyhedsbrev