ANJA MARCHALL

Cand.pæd. og ph.d.

Send en uforpligtende forespørgsel

Vi svarer inden for 24 timer
Foredragsholder Anja Marschall er cand.pæd. og har i sin ph.d. undersøgt børns perspektiver på skilsmisselivet. Her har hun fokuseret på, hvordan børn på forskellige måder søger at håndtere de dilemmaer og udfordringer, de møder, når mor og far bor to forskellige steder, samt hvilke dilemmaer forældrene bakser med.

Foredragsholder Anja Marschall er forfatter til bogen Børn og skilsmisse - praktikerens guide. Til daglig forsker hun i børns læring og trivsel i dagtilbud og underviser pædagogstuderende i specialisering i dagtilbudspædagogik.

I Danmark oplever 1/3 af alle børn, at deres forældre bliver skilt i løbet af deres barndom. Ud af disse lever mange børn med deleordning som barndomspræmis. At bo to steder kræver en særlig form for organisering af hverdagen, hvor børnene skal forholde sig til to forskellige steder, de kan kalde hjem. Ofte med forskellige dagsordener og værdisæt for et godt familieliv og måske med forskellige opfattelser af, hvad et godt børneliv skal indeholde.

Pædagoger og lærere kan indimellem føle sig rådvilde, når de møder børn og forældre i skilsmisse. Mange faktorer er på spil, lige fra barnets trivsel til sikring af det gode forældresamarbejde. Hvis vi vil forstå, hvad der er på spil for børn i deres deleliv, må vi interessere os for de udfordringer, dilemmaer, men også muligheder børn oplever i livet på tværs.

Et Anja Marschall foredrag præsenterer deltagerne for bud på, hvordan fagprofessionelle systematisk - og i samarbejde med forældrene - kan støtte op om børns trivsel i delelivet, og hvordan de kan blive et tiltrængt 'helle' og et pusterum i en hverdag, der er præget af skift.

Nedenstående oplæg kan også kombineres til en fuld kursusdag.

Foredrag

Send forespørgsel

NÅR BØRN SKILLES - PÆDAGOGISKE OVERVEJELSER OG HANDLEMULIGHEDER

Oplægget sætter fokus på, hvordan skilsmissen påvirker børns hverdagsliv ved at inddele det i dobbelte loops, og på hvordan pædagoger og lærere kan spille en aktiv rolle. Vi ser på, hvordan faste holdepunkter kan give tryghed, og gennem cases og eksempler arbejder vi med, hvordan pædagoger og lærere konkret kan organisere arbejdet med skilsmissebørn og deres forældre.

Send forespørgsel

NÅR FORÆLDRE SKILLES - FORÆLDRESAMARBEJDE I FORBINDELSE MED SKILSMISSE

Dette oplæg sætter fokus på skilte forældres perspektiver på hverdagsliv med børn på delt tid, og det gode forældresamarbejde er i centrum. En god kontakt til forældrene er alfa og omega, når praktikere har fokus på barnets trivsel under og efter skilsmisse. Det kan dog være en vanskelig opgave, hvis forældrene er allermest optagede af at bekrige hinanden. Gennem refleksioner og konkrete øvelser præsenteres deltagerne for, hvordan et godt forældresamarbejde kan understøttes - med barnet i centrum.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev