ANNE MARIE MARQUARDSEN

Pædagog, leder, konsulent, forfatter og foredragsholder

Send en uforpligtende forespørgsel

Vi svarer inden for 24 timer
Foredragsholder Anne Marie Marquardsen er optaget af sprogets og relationers betydning for udvikling, trivsel og læring samt af at medvirke til at skabe gode læringsmiljøer - både i børnehøjde og i voksenhøjde.

Foredragsholder Anne Marie Marquardsen er uddannet pædagog og har en PD i Organisation og Ledelse samt diplom som forandringsagent. Anne Marie har sammenlagt 20 års erfaring som daginstitutionsleder og pædagogisk konsulent i det offentlige. Hun er nu ejer af Konsulentfirmaet Den Gode Daginstitution og har siden 2008 løst en række opgaver for institutioner og kommuner i dette regi. Anne Marie er forfatter til tre fagbøger om udvikling af gode læringsmiljøer - bøger, hvis indhold ofte er en væsentlig del af oplæg, kurser og temadage.

Anne Marie Marquardsen er en erfaren mundtlig og skriftlig formidler. I et Anne Marie Marquardsen foredrag lægges vægt på at skabe rum for udvikling gennem faglig refleksion/dialog samt på at give redskaber til at omsætte teori til god praksis. Anne Maries arbejde er forankret i et humanistisk grundsyn samt i værdierne kvalitet, faglig motivation, engagement og nærvær - værdier, der også fungerer som drivkraft på kurser og workshops.

Alle nedenstående kurser og workshop tilbydes også som foredrag. Angiv blot dette i en uforpligtende forspørgsel.

Anne Marie om inklusion: 

Inklusion er det bare et af tidens hurra-ord? Et skønt Utopia? Noget, det er umuligt at arbejde med, når normeringen i de fleste daginstitutioner lader meget tilbage at ønske? Det mener jeg ikke, selv om en god normering er tvingende nødvendig set ud fra en række perspektiver og det vil jeg gerne være med til at kæmpe for. Men inklusion handler om andet og mere! For etablering af inkluderende læringsmiljøer er forankret i grundlæggende værdier. Ser jeg hele mennesket bag de vanskeligheder, som barnet aktuelt er udfordret af? Og reagerer anerkendende? Er jeg som professionel bevidst om mine egne og min institutions kultur og syn på normalitet. Evner jeg at etablere stærke relationer og fælles opmærksomhedsstunder om et væsentligt indhold? Kan jeg genere oplevelser og aktiviteter, der rammer det enkelte barns/gruppens styrker og interesser - men samtidig udfordrer og træner det som kan være svært? Det er meget enkelt for mig at stille alle disse spørgsmål. Det er straks langt mere komplekst at omsætte teori og tankestof til god pædagogisk praksis, men vi har intet valg det er det, som skal til. Det fælles pædagogiske grundlag i den styrkede pædagogiske læreplan hjælper os med at afstikke en ramme også for inklusion, men det er den enkelte institution, leder og medarbejder, der - med læringsmiljøet og hverdagens pædagogik, står for indholdet. Det er mit håb, at bogen Inklusion i daginstitutionen samt det konkrete redskab Læringsmiljø-modellen kan give inspiration, styrke og mod til at arbejde med udvikling af inkluderende læringsmiljøer.   

Foredrag

Send forespørgsel

DEN STYRKEDE PÆDAGOGISKE LÆREPLAN PÅ ARBEJDE

få redskaber til at skabe stærke læringsmiljøer med udgangspunkt i den pædagogiske læreplan

Oplæg: Hvad er et godt læringsmiljø? Hvordan kan vi arbejde målrettet og konkret med Den styrkede pædagogiske læreplan? Hvordan kan vi skabe et stærkt læringsmiljø, der efterlever lovens krav uden at give køb på egne værdier og god praksis?

Refleksionsværksted:  Deltagerne sætter oplægget i perspektiv ved at inddrage egen praksis. Vidensdeling.

Pædagogisk værksted: Nedslag i den styrkede pædagogiske læreplan, hvor vi arbejder konkret med et af de pædagogiske mål for temaet Krop, sanser og bevægelse  her formulerer vi tegn på læring samt ideer til dokumentation og evaluering - og stiller skarpt på en aktivitet, som kan bruges direkte i egen praksis.

Send forespørgsel

KURSUS: INKLUSION - ALLE BØRN SKAL MED I FÆLLESSKABET

Dette kursus giver viden om teoretiske tilgange til inklusion og skaber sammenhæng mellem denne viden og udvikling af inkluderende læringsmiljøer omkring børn i vanskeligheder. Deltagerne får redskaber til konkret brug af Læringsmiljø-modellen i egen praksis.

Kurset kombinerer oplæg med refleksion, dialog og praktisk pædagogik.

Kurset afholdes som 3- eller 6-timers kursus.

Målgruppe: ansatte i dagpleje, vuggestue og børnehave samt for studerende på pædagoguddannelsen

Send forespørgsel

KURSUS: PÆDAGOGISK UDVIKLING GENNEM DIALOGISK LÆSNING - OM AT SKABE ET GODT SPROGMILJØ

Dette kursus giver viden om sprogets og relationers betydning for læring og udvikling med sammenhæng til metoden dialogisk læsning. Teoretisk oplæg - (Tidlig sprogtilegnelse. Sprogets og relationers betydning for udvikling og læring. Dialogisk læsning som metode. Præsentation af materialet Huset - dialogisk læsning i børnehave og skole) overføres til praksis gennem refleksion, dialog og pædagogisk aktivitet.

Kurset giver redskaber til konkret brug af metoden dialogisk læsning i arbejdet med de pædagogiske læreplaner og skaber udvikling i børnehøjde og i voksenhøjde.

Kurset afholdes som 3- eller 6-timers kursus.                              

Målgruppe: ansatte i vuggestue og børnehave samt studerende.

Send forespørgsel

WORKSHOP: DIALOGISK LÆSNING FOR BØRN OG FORÆLDRE

Denne workshop præsenterer metoden dialogisk læsning og giver redskaber til brug af metoden hjemme i familien - afholdes på institutioner og biblioteker. 
Dialogisk læsning er en anerkendt metode, som styrker børns sprog og lyst til at læse. Workshoppen omsætter teori til praksis, når billedbogen Poul og far i sandkassen eller Huset læses i dialog med børnene. Efter "tredje" læsning udvides teksten med en aktivitet. Kurset afrundes med, at familien producerer deres egen unikke bog til dialogisk læsning derhjemme.

Workshoppen varer ca. 2 timer.                                                  

Målgruppe: 2-4årige (eller 4-6årige) og deres nære voksne.

Send forespørgsel

KURSUS: BROBYGNING - FÆLLES OM ET GODT SPROGMILJØ

Dette kursus giver ny viden, adgang til nuancerede faglige refleksioner og vidensdeling samt noget fælles at samarbejde videre om. Kurset er udformet som et udviklingsprojekt - et forløb over 8 uger med to kursusdage (i alt 6 timer):

  • Uge 1 - Kickstart i form af kursus (3 timer)
  • Uge 2 og 3 - Deltagerne fordyber sig i materialet og forbereder/tilrettelægger ugen efter
  • Uge 4 - Afprøvning af metode/materiale - indsamling af dokumentation
  • Uge 5 og 6 - Fremstilling af dokumentationsmateriale (plancher, film, konkreter)
  • Uge 7 - Deltagerne forbereder præsentation af dokumentation og egne faglige erfaringer/refleksioner samt evaluering
  • Uge 8 - Kursus (3 timer) 

Kursusdag 1: Fælles opmærksomhed. Metoden dialogisk læsning. Refleksionsværksted.
Introduktion til materialet Huset - dialogisk læsning i børnehave og skole samt til ugerne 2-7, hvor materiale og metode afprøves.

Kursusdag 2: Overgange, sammenhæng og samarbejde. Vidensdeling og evaluering.

 

Målgruppe: ansatte i børnehave, fritidsinstitution samt indskoling i et skoledistrikt

I Lillerød børnehus har vi samarbejdet med Anne Marie Marquardsen i forhold til læringsmiljøer i et inkluderende perspektiv. Vi fik et oplæg og arbejdede med hvordan vores praksis kan understøtte og udvikle vores pædagogik. Anne Marie er en dygtig projektleder, der guider, inspirerer og fastholder agendaen."
Suzette Vitger, institutionsleder, Lillerød Børnehus, Allerød kommune
Anne Marie var god til at inddrage os undervejs, så vi kunne få ejerskab af hendes input. Vi fik øjnene op for, at der er andre måder, vi kan inddrage dialogisk læsning i vores projekter/temaer på.
"
Rikke Alexandre, Stedfortræder, Børnehaven Lindehuset, Jyllinge
Anne Marie Marquardsen var god til at guide os igennem processen til at finde vores egne læringsmål, og den samlede personalegruppe fik i fællesskab snakket om egen praksis.
"
Lillian Gregersen, Institutionsleder, Vognmandsparkens Børnehave, Roskilde
Det var meget udbytterigt at deltage i kurset!
Tusind tak for dit indspark - det har givet os et fælles tredje at være sammen om! "
Rikke Høgholm Pedersen, Inklusionsvejleder, Molsskolen, Syddjurs kommune
Godt samarbejde om planlægning af forløbet - AMM er fleksibel og skarp på, hvad det var vi ønskede, så det passede til os i dagplejen. Dagplejerne blev mere fortrolige med dialogisk læsning, de øvede sig, og metoden er i dag en mere integreret del, når de læser bøger. Vi har brugt skemaet (refleksions-, red), når vi har haft særligt fokus på, hvordan vi kan forbedre læringsmiljøet både i hjemmet og i legestuen - og ved indretning af ny legestue.
Vi kan anbefale at bruge Anne Marie, da det praktisk udøvende er i fokus og fulgt op af et godt fagligt begrundede input."
Kirsten Kjerulff, Dagplejepædagog og kursusansvarlig, Ballerup kommune
Vi havde inviteret Anne Marie Marquardsen til at holde oplæg om tværfaglig inspiration i sprogarbejdet (for kommunens sprogvejledere - red).
Det blev en berigende og inspirerende eftermiddag med forstyrrelser og aktiviteter, der direkte kan omsættes i pædagogisk praksis. Anne Marie formidler med humor og lethed de dybe refleksioner og den tunge viden, der ligger bag børns sprogtilegnelse i en pædagogfaglig praksis.
"
Gitte Kai, Pædagogisk konsulent, Assens kommune
Anne Marie Marquardsen har afholdt kursus for børn fra 2-6 år og deres forældre i kunsten at læse dialogisk for sine børn. Det er en god måde at få metoden \"dialogisk læsning\" ind under huden på og det er fint, at der er noget kreativt som børnene kan få fingre i, som relaterer til historien. Anne Marie er god til at nå rundt til alle børn, og hjælpe hvor der er behov.
Fint helstøbt arrangement, med glade og tilfredse børn og forældre."
Charlotte Pedersen, Børneansvarlig bibliotekar Afdelingsleder Frederiksværk Bibliotek
Forældrene var meget tilfredse med oplægget, og børnene gik med liv og sjæl op i at fremstille sandbilleder og bøger, hvor de selv var forfattere og illustratorer. Bøger, som de stolte kom hen og \"læste\" op af bagefter. Det var tydeligt, at Anne Marie havde stor erfaring med både børn og forældre og hurtigt vandt deres tillid.
"
Eva Jacobsen Press, Børnebibliotekar, Taastrup Bibliotek

Tilmeld dig vores nyhedsbrev