BO KRISTENSEN

Proceskonsulent, coach, underviser og foredragsholder

Send en uforpligtende forespørgsel

Vi svarer inden for 24 timer
Bo Kristensen er en erfaring foredragsholder om børn og unge. Særligt indenfor robusthed, inklusion og fællesskab er Bo et yderst aktuelt emne og i sit virke som foredragsholder, har han særligt været populær blandt daginstitutioner. Bo er underviser og leder, og har bl.a. tilbragt størstedelen af sit liv i arbejdet med den danske grundskole.

Foredragsholder Bo Kristensen er uddannet cand. scient. adm. og har igennem de sidste 20 år fungeret som underviser og leder i skoleverdenen. Her har han sammen med skolens øvrige aktører arbejdet målrettet med at udvikle skolen, særligt på baggrund af-, men også forud for-, den nye skolereform. 

Herudover er Bo Kristensen konsulent i den velrennomerede organisation, Skolernes Hus. 

Bo har i en årrække arbejdet som proceskonsulent og coach, samt som leder i en kursusafdeling, hvorfra han har skabt sit store erfaringsgrundlag som foredragsholder. Et Bo Kristensen foredrag både oplyser, udfordrer, stiller spørgsmål og underholder tilhørerne på én og samme tid. 

Foredrag

Send forespørgsel

INKLUSION OG FÆLLESSKAB

Når vores børn skal i institution, kommer de til at indgå i fællesskaber igennem rigtigt mange år. Det er dog værd at reflektere over, om vi tager disse fælleskaber for givet.
Rigtig mange børn oplever, at de ikke automatisk bliver en del af disse fællesskaber. Mobning er desværre stadig en del af både institutions- og skolelivet. 
Institutionerne har pligt til at udforme værdigrundlag, men implementeres de pæne ord og hensigter, så de i højere grad gavner fællesskaberne? Vi ved at alle børn ikke lærer på samme måde, og alligevel udformer vi typisk læringsprocesser på samme måde.
Deltagerbegrebet er centralt i forhold til stærke fællesskaber, er du ikke en aktiv deltager bliver du let tilskuer til egen læring. Ligeledes er meningsfulde fælleskaber væsentlige i forhold til, at den enkelte kan se mening med sin rolle i fælleskabet. En stærk relation mellem institution og hjemmet, må også være tilstede hvis alle børn skal inkluderes i fællesskaberne.
Seks ord der kan gavne et inkluderende fællesskab: medansvar tolerence initiativ samarbejdsevne beslutningsevne vurderingsevne.

Hør mere om inklusion og fællesskab i et foredrag med Bo Kristensen. 

Send forespørgsel

ROBUSTHED - ET FÆLLES ANSVAR

Robusthed er en af de vigtigste karaktertræk, vi kan støtte børn og unge til at have. Robusthed betyder, at børn og unge har mod på livet, og at de kan håndtere den modstand, vi alle oplever fra tid til anden. Børn og unge skal etablere en robusthed, som de får brug for i alle livets relationer. Såvel på arbejdsmarkedet som i privatlivet. Når børn og unge oplever følelsen af robusthed, kan de lettere opleve trivsel og tilegne sig læring.
I dette foredrag stiller Bo Kristensen skarpt på, hvad der fordrer robusthed blandt børn og unge, samt hvad, der kan hindre den. Robusthed efterspørges på arbejdsmarkedet, men skal vi lære at være robuste, så kræver det, at vi også lærer det i institutionerne og i skolen.
At lære at være robust, fordrer at alle børn og unge bliver set af de voksne, såvel forældre som personale, at de får afprøvet og bliver udfordret, i deres kvalifikationer og kompetencer. At alle inkluderes i et forpligtende fællesskab. Skal vores børn og unge blive robuste, skal vi minimere mobning og være opmærksomme på den sociale arvs udfordringer. Samt sikre, at der ikke sker aflæring, at vigtige kompetencer, som innovative og kreative færdigheder. Vore børn og unge tilbringer meget tid i institutioner og i skolen, og efter den seneste reform, endnu mere end tidligere. Derfor er det vigtigt, at læring og trivsel går hånd i hånd.
Fra, ansvar for egen læring, til medansvar for egen og andres læring. Fra den passive sammenfoldede elev, til den aktive oprette elev. Fra den lyttende til den producerende elev.
Hvad bliver udfordringerne så for institutionerne og skolerne, og hvordan indrettes en institutions- eller skolehverdag, der sikrer vores børn og unges trivsel. At sikre robusthed, forudsætter, et tæt og forpligtende samarbejde med forældrene, igennem involvering og information. Ligesom børns og unges robusthed fordrer forpligtende fællesskab, så fordrer det også et forpligtende samarbejde imellem forældre, institutioner og skoler.
Både forældre, institutioner og skoler vil vinde på, at se på barnet og den unge ud fra hinandens perspektiver.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev