CAMILLA BRØRUP DYSSEGAARD

Lektor, ph.d. og leder af Dansk Clearinghouse, Aarhus Universitet

Send en uforpligtende forespørgsel

Vi svarer inden for 24 timer
Camilla Brørup Dyssegaard har holdt foredrag om pædagogik, skole og læring i hele landet. Hendes store viden er efterspurgt i foreninger, kommuner og på skoler. Danmarks Lærerforening har udpeget Camilla Brørup Dyssegaard som ekspert indenfor inklusionsforskning.

Camilla Brørup Dyssegaard er tidligere lærer, autoriseret psykolog, Ph.d.i inklusion og special pædagogik og tidligere lektor og leder af Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning ved DPU, Aarhus Universitet. Fra september 2017 har Camilla Brørup Dyssegaard startet sin egen virksomhed  RenViden og fortsætter nu sit arbejde som privat konsulent.

Folkeskolen er omdrejningspunkt i Camillas arbejde. Hun har et unikt kendskab til skolens praksis, inklusion og aktuel pædagogisk forskning indenfor skoleområdet. Camilla har været tilknyttet det pædagogiske forskningsmiljø samtidig med, at hun har haft sin daglige gang på landets folkeskoler.

Foredrag

Send forespørgsel

CAMILLA BRØRUP DYSSEGGARD HOLDER FOREDRAG OM FØLGENDE EMNER

  • Fra evidensbaseret til evidensinformeret praksis. Hvordan får vi pædagogisk forskning tilbage til praksis, og hvordan inddrager vi praksiserfaringer i forskningen?
  • Inkluderende pædagogik - den svære vej fra ideal til praksis. Hvad kræver det, og har vi tilstrækkelig med viden om, hvordan skoler kan udvikles i en inkluderende retning?
  • Skab en fælles base omkring barnet. Hvordan opnår forældre til børn med særlige behov sikkerhed og tryghed, når deres børn skal inkluderes i almenskolen?
Send forespørgsel

CAMILLA BRØRUP DYSSEGGARD KAN OGSÅ HOLDE FOREDRAG OM

  • Inklusion - hvad er status? Med udgangspunkt i Dokumentationsprojektet (2013-2015), hvor 12 kommuners omstilling til øget inklusion er undersøgt. Projektet skulle belyse kommunernes omstillingsproces i lyset af de ændrede rammer for inklusionsindsatsen, herunder hvordan kommunerne pædagogisk og styringsmæssigt håndterede omstillingen til øget inklusion.
  • Supplerende undersøgelse til Dokumentationsprojektet -  en kvalitativ analyse af 19 skolers erfaringer med inklusion 2013-2015. Undersøgelsen blev lavet for bl.a., at skoleledere og lærere i højere grad skulle høres for at give et billede af virkeligheden i skolerne.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev