CARSTEN ØRTING ANDERSEN

Konsulent, underviser og foredragsholder

Send en uforpligtende forespørgsel

Vi svarer inden for 24 timer
Natur, planter og dyr som rehabiliterende og sundhedsfremmende intervention. Carsten Ørting Andersen er
konsulent, underviser, foredragsholder, rideterapeut og skribent med speciale i Grøn Omsorg.

Foredragsholder Carsten Ørting Andersen har i mange år arbejdet med natur, dyr og landbrug som pædagogisk leder. Erfaringen rækker fra børnehave over skolen, specialundervisning og specialpædagogiske tilbud for personer med vidtgående psykiske og psykiatriske problemstillinger. Carsten følger den internationale udvikling på området igennem deltagelse og oplæg på konferencer i ind- og udland. Han formidler via bloggen www.groenomsorg.dk og er formand for organisationen Dansk Green Care Netværk www.greencarenetvaerk.dk . Metodeudvikling og en fornemmelse af, hvordan relationen til naturen etableres og udvikles spiller en nøglerolle i formidlingen. Carsten er en engageret formidler over for både pårørende, brugere, professionelle og beslutningstagere.

Carsten Ørting arrangerer temadage, kurser og foredrag.

Foredrag

Send forespørgsel

DET MULTIFUNKTIONELLE LANDBRUG, HVOR LÆRING OG SOCIAL SERVICE INDGÅR I DRIFTEN

Landbruget har mulighed for at blive et lokalt, socialt servicetilbud. Holland, Finland og Norge er meget langt med udviklingen af undervisning og sociale tilbud, der er forankret i mindre landbrug. Carsten viser i dette foredrag eksempler fra disse lande og giver sit bud på, hvordan der også i Danmark er basis for at udvikle denne sektor. Hvad kan landbrugsbaseret undervisning være? Hvad er et socialt landbrug? Hvordan kan landbrug der arbejder socialt være med til at styrke lokalmiljøer på landet? Hvordan kan pædagogisk og landbrugsfaglig kompetence supplere hinanden?

Send forespørgsel

GRØN OMSORG I DEN (SPECIAL)PÆDAGOGISKE PRAKSIS

Er du også optaget af, hvordan du kan dele din glæde ved naturen, dyr og have med de mennesker, som du arbejder professionelt med? Vil du gerne vide mere om valide metoder og hvordan naturen kan understøtte og inkluderes i den pædagogiske udviklingsplan? Forløbet formidler og perspektiverer den tilgængelige teoretiske og praktiske viden fra området og giver inspiration til enkle indsatser, som kan igangsættes umiddelbart uden den stores praktiske erfaring. Ønsker I et lidt længere forløb, går vi mere i dybden med teori, metode og evalueringspraksis.

Send forespørgsel

LÆR AT VÆRE I NATUREN

Meget forskning tyder på, at børn og voksne, der ikke er vant til at bruge naturen også har vanskeligt ved at profitere af de positive virkninger, som naturen har for kognition og restitution. Book gerne Carsten til et familie, institutions eller personale arrangement i en skov, på et landbrug, en rideskole, en park eller lignende og lad os lege, hvile og lave mindfulness tilpasset deltagerne. Målet er, at vi øver os at på at mærke hvad naturen kan gøre for os, så vi bliver bedre til at gøre noget godt for os selv og dele det med andre.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev