CECILIE NØRGAARD

Uddannelses- og kønssociolog

Send en uforpligtende forespørgsel

Vi svarer inden for 24 timer
Cecilie Nørgaard er en dygtig formidler af sin store viden om køn og diversitet. Hun er en nærværende foredragsholder, der forvandler komplekst, forskningsbaseret indhold til let forståeligt stof, som deltagere selv kan relatere til.

Cecilie er efterspurgt i både ind- og udland. Hun bidrager til en social bæredygtig verden, hvor køn ikke begrænser eller determinerer den enkeltes livsudfoldelse - der skal være plads til individualitet.

Ministerier, organisationer og institutioner bruger Cecilies viden, ligesom hun også bliver brugt i forskellige forskningssammenhænge. Cecilie Nørgaard er indehaver af MANGFOLD, en innovations- og formidlingsvirksomhed, som formidler forskningsbaseret viden om køn og diversitet til uddannelses- og kulturområdet.

I sit arbejde som konsulent, forfatter og foredragsholder kombinerer hun praksis med teori. Cecilie har en baggrund som lærer og har efterfølgende videreuddannet sig til uddannelses- og kønssociolog på hhv. Aarhus og Københavns Universitet.

Foredrag

Send forespørgsel

BØRN OG KØN

Hvad er en rigtig dreng og en rigtig pige? Hvilke konsekvenser har vores opfattelser af rigtigt og forkert i forhold til køn?

Med udgangspunkt i praktiske erfaringer kommer Cecilie med bud på, hvordan vi kan omsætte den forskningsbaserede viden om køn og diversitet til pædagogisk praksis.

Et foredrag om normbevidst og kønsreflekteret praksis. Foredraget er målrettet dagtilbud, skoler, klubber og andre børne- og ungeinstitutioner. Det giver inspiration til, hvordan rammerne for børns (køns)identitetsdannelse kan udvides ved hjælp af små ændringer i hverdagspraksis.

Send forespørgsel

DEN RØDE TRÅD MELLEM STEREOTYP KØNSSOCIALISERING OG MANGLENDE LIGESTILLING

Møder vi børn med stereotype forventninger, bliver de stereotype, og vi får stereotype udfordringer i vores samfund. Cecilie understreger en sammenhæng mellem måder, hvorpå vi møder børn i dag- og uddannelsesinstitutioner, og de kønsrelaterede udfordringer, vi som samfund står overfor. Udfordringer, der både er gældende for arbejdsmarkedet og for det private, hvilket få mandlige pædagoger, få kvindelige leder og en stor andel af hjemløse mænd til eksempel viser.

Vi kommer i foredraget tæt på, hvordan kulturens institutioner (gen)skaber en kultur, hvor køn tillægges en så stor betydning, at det modarbejder diversitet og ligestilling.

Foredraget henvender sig fx til kommuner, der ønsker at fremme social bæredygtighed.

Send forespørgsel

FEMINISERING- OG MASKULINISERINGSMYTER I FOLKESKOLEN

Hvad er viden, og hvad er myter indenfor kønsopfattelser i folkeskolen?

Kønsopfattelser i folkesolen er ofte funderet på en myte om, at der er forskel på piger og drenge, og at lærernes undervisning fremelsker det ene køn, mens det andet fremmedgøres. Er det hele sandheden?

Cecilie kommer i foredraget med en ny indsigt i kønsproblematikken i folkeskolen. Hun nedbryder nogle af de dominerende myter, der findes i den danske folkeskole. I foredraget bevæger vi os væk fra en forestilling om, at hverdagen i skolen skal tilpasses stereotype forestillinger om køn. I stedet får vi en forståelse for, hvordan vi kan udrede de kønnede myter.

Foredraget er oplagt til skoler og ander undervisningsinstitutioner, der gerne vil vide mere om konsekvenserne af begreber som taberdrenge og 12-tals piger. Der gives også et svar på, hvordan vi kan bruge den nye kønsforskning til at fremme lige muligheder og diversitet i den pædagogiske og didaktiske praksis.

Send forespørgsel

FREMMER VI LIGE MULIHGEDER OG LIGESTILLING I UDDANNELSESSYSTEMET I DK?

Vi opfatter Danmark som et foregangsland, når det handler om ligestilling. Danske mænd og kvinder har de samme muligheder for uddannelse, job og karriere - eller har de? Sandheden er, at vi har et af de mest kønsopdelte uddannelses- og arbejdsmarkeder i verden, hvor vi skaber stereotype muligheder for hhv. piger og drenge. Er der i virkeligheden ligestilling og chancelighed uanset køn?

Cecilie Nørgaard fortæller, hvilken betydning køn tillægges i det danske uddannelsessystem. Hvad kan vi lære af praksis i andre nordiske og europæiske lande? Hvilken betydning kan ny kønsforskning få for den fremtidige pædagogiske og didaktiske praksis?

Tilmeld dig vores nyhedsbrev