CHARLOTTE CLEMMENSEN

Psykolog, familierådgiver, socialpædagog og forfatter

Send en uforpligtende forespørgsel

Vi svarer inden for 24 timer
Charlotte Clemmensen er praktiserende psykolog og en inspirerende og nærværende foredragsholder. I sit arbejde hjælper Charlotte familier godt igennem både store og små udfordringer, og hun giver i sine foredrag gode råd til, hvordan familielivets problemer løses bedst muligt.

Charlotte Clemmensens foredrag er særligt efterspurgt i daginstitutioner, hvor hun bruger sin store erfaring fra sit arbejde med børn og familieliv til at inspirere og vejlede deltagerne.

Særligt tre spørgsmål optager Charlotte Clemmensen i arbejdet som psykolog; hvordan får man den travle hverdag til at fungere? Hvad kan man som forældre gøre for at øge sit barns selvværd? Hvordan kommer man på bedst mulig måde gennem en skilsmisse?

Charlotte kombinerer sin store praktiske erfaring med en teoretisk viden og formår på den måde at give deltagerne en solid baggrundsforståelse for familielivets dynamikker. Derudover giver hun konkrete og håndgribelige råd, der kan bruges til at få familielivet og hverdagen til at glide nemmere.

Charlotte Clemmensen er forfatter til bogen Baby på vej - den allerførste tid som mor og far, og hun er løbende aktuel på sin blog og i magasiner, bl.a. har hun bidraget til Magasinet LIV med en artikel om, når børn flytter hjemmefra. Derudover er Charlotte stifter af Forældreklubben, der tilbyder kurser til forældre.

Siden 2003 har Charlotte arbejdet som privatpraktiserende psykolog. Hun er uddannet fra Danmarks Pædagogiske Universitet og har tidligere arbejdet i det socialpædagogiske arbejdsfelt både på børne- og familieområdet.

Charlottes tankevækkende og inspirerende foredrag egner sig specielt til forældre og fagpersoner inden for det pædagogiske/psykologiske og sundhedsfaglige område.

Foredrag

Send forespørgsel

BØRN I SKILSMISSEFAMILIE – HVAD STILLER VI OP

Selvom en skilsmisse altid vil være en katastrofe for et barn, behøver den ikke have katastrofale konsekvenser. Dét er Charlotte Clemmensens hovedbudskab i dette foredrag, der er målrettet personale og forældre på skoler og institutioner. Det er ikke altid, at forældre skal gå hånd i hånd hele livet. Men når der er børn involveret, stopper man ikke med at være familie, fordi man bliver skilt. Man er dog familie på en anderledes måde under andre betingelser. Det kan ikke undgås, at skilsmisse er svært og sorgfyldt både for voksne og børn, men der er meget, man kan gøre for at gøre det mindre svært. Viden på området - både som personale i en institution og som forældre - gør det nemmere at sikre, at børnene trives bedst muligt i institutionen, i skolen og hjemme både under og efter skilsmissen.

Charlotte Clemmensen deler ud af sine erfaringer fra sit arbejde med børn og skilsmisse og giver professionelle bud på en række vigtige spørgsmål: Hvilke behov og reaktioner har børn i skilsmissefamilier? Hvordan kan vi tale med børnene om skilsmissen? Hvordan skaber vi en åbenhed mellem forældre og skole/daginstitution? Hvilken betydning har samarbejdet mellem far og mor for børnene? Hvordan kan vi forstå børns reaktioner; sorg, vrede, skyld, angst, nedtrykthed, loyalitetskonflikt? Hvad kan vi gøre, når skilsmissen er konfliktfyldt og samarbejdet er vanskeligt? Hvad indeholder en god handleplan på skolen og i institutionen? Hvad gør vi, når mor og far får nye kærester?
Send forespørgsel

FAMILIELIVET PÅ GODT OG ONDT – OPDRAGELSE, GRÆNSER OG SELVVÆRD

Med forældrerollen følger ikke bare en stor gave, men også en stor opgave og mange udfordringer. Vi stiller os selv mange spørgsmål undervejs; har børnene brug for grænser? Har vores barn brug for opdragelse? Hvordan hjælper vi bedst muligt barnet til at udvikle et godt selvværd? Hvordan kan vi passe på vores parforhold i familien? Der er mange holdninger og meninger, som forældre skal forholde sig til, og det kan være vanskeligt at navigere i de mange synspunkter og gode råd.

Charlotte fortæller om, hvordan gode stemninger, nærvær, almen tilfredshed, opdragelse og naturlige grænser er forudsætninger for det velfungerende familieliv. Der sættes i foredraget fokus på emner som; overgangen fra kærestepar til forældrepar, kommunikation i familien, grænsesætning og opdragelse, barnets selvværd og den gode stemning.
Send forespørgsel

HJÆLP DIT BARN TIL ET GODT SELVVÆRD

Forældre ønsker det bedste for deres børn. Vi ønsker, at de udvikler sig til kærlige, fornuftige og sunde hele mennesker, som med gåpåmod omfavner livets små og store udfordringer. Vi bliver glade og stolte, når børnene selv overkommer forhindringer, og vi vil gerne rose dem for deres præstationer. I vores iver efter, at vores børn skal være glade og have tiltro til sig selv, kan vi hurtigt komme til at rose for alt, hvad børnene foretager sig. Men er det i virkeligheden dét, der giver os glade børn, der tror på sig selv?

Charlotte giver i dette nærværende foredrag gode råd til, hvad man som forældre aktivt kan gøre for at hjælpe sit barn med at udvikle et stærkt selvværd. Med udgangspunkt i eksempler fra hverdagen viser Charlotte, hvordan man gennem nærvær, personlig respons og interesse kan være med til at give barnet en følelse af at blive hørt og være værdsat.

Foredraget giver deltagerne indblik i den vigtige forskel på ros og anerkendelse. Forståelsen for forskellen mellem de to begreber er essentiel for at give barnet en følelse af at være god nok, som den han/hun er. Charlotte inspirerer til, hvordan der kan sættes endnu flere point ind på barnets selvværdskonto.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev