DESIGNTEAM FRIIS&CLEMME

Pædagogisk designer og læringsscenograf

Send en uforpligtende forespørgsel

Vi svarer inden for 24 timer
Book et foredrag med designteamet Friis&Clemme og få en vigtig indsigt i, hvordan indretningen af rummet i daginstitutionen eller skolen bl.a. kan støtte trivsel, kreativitet og læring.

Designteam Friis&Clemme består af pædagogisk designer Louise Friis og læringsscenograf Jeanette Clemmensen. Louise har en faglig baggrund som pædagog, kunstpædagog og en kandidat i didaktik - materiel kultur, mens Jeanette er uddannet teaterteknikker, scenograf og grafisk designer.

Friis&Clemme arbejder i et krydsfelt mellem kunst, design, scenografi og arkitektur. De skaber rum, der stimulerer den måde, vi agerer, udvikler, lærer og trives på.

Foredrag

Send forespørgsel

PÆDAGOGISKE LÆRINGSRUM TIL DAGINSTITUTIONEN

Gennem konkrete cases fra daginstitutionsområdet videregiver Friis&Clemme - gennem en RUMrejse i ord og billeder - deres viden og erfaringer med indretning af pædagogiske læringsrum i daginstitutionen. De kobler teori og praksis og giver inspiration til, hvorledes du som pædagog kan indrette daginstitutionens rum, så de støtter barnets leg, udvikling, trivsel, kreativitet og læring samt det daglige arbejde med de pædagogiske læreplanstemaer. Her vil du få indsigt i, hvorledes du kan skabe rum i rummet, multifunktionelle og fleksible legezoner samt rum med en tydelig rumidentitet - rum, der er lette at aflæse, både for børn og voksne. Hvad inviterer rummet til? Hvilke aktiviteter foregår her? Fx:

  • Leg og læring
  • Fordybelse og ro
  • Kropslig udfoldelse og bevægelse

Gennem små praktiske og kreative øvelser, vil du få en direkte sparring og evt. konkrete forslag til ændringer i din daginstitutions eksisterende rum.

Send forespørgsel

PÆDAGOGISKE LÆRINGSRUM TIL SKOLE

Gennem konkrete cases fra skoleområdet videregiver Friis&Clemme - gennem en RUMrejse i ord og billeder - deres viden og erfaringer med indretning af pædagogiske læringsrum i skolen. De kobler teori og praksis og giver inspiration til, hvorledes du som lærer kan indrette skolens rum gennem rum i rummet, zoneopdeling, multifunktionelle fællesrum, pop-up labs og værksteder.

Skolens rum kan invitere til høj fysisk aktivitet eller fordybelse og ro. Det kan understøtte den aktivitet og læring, som man ønsker skal finde sted, eller gøre det modsatte! Derfor er det vigtigt, at rum til læring har en tydelig rumidentitet. Hvad inviterer rummet til? Hvilken aktivitet og læring kan foregå her? Hvilke rum er der brug for i fremtiden?

Friis&Clemme vil formidle en række konkrete værktøjer til at skabe rum, der kan understøtte:

  • Projektbaseret læring
  • Kropslig læring
  • Synlighed i elevernes læringsprogression
  • Inklusion og differentieret læring
  • Eksperimenterende læring
  • Kreativ, innovativ og entreprenel læring

Gennem små praktiske og kreative øvelser vil du få en direkte sparring og evt. konkrete forslag til ændringer i din skoles eksisterende rum.

Send forespørgsel

WORKSHOP - SKABELSE AF NYE PÆDAGOGISKE LÆRINGSRUM

Workshoppen har sit afsæt i metoden Fremtidsværkstedet - et procesredskab, som Friis&Clemme anvender til at se på institutionens og skolens nuværende rum med fremtidens øjne. Hvad virker? Hvad ønsker I mere af? Hvilke nye ideer og muligheder skal vi give plads til at spire? Hvad virker ikke?

Gennem øvelser baseret på Art Infused Learning og Material Story Lab tilfører vi jeres institution eller skole et kunstnerisk og innovativt mindset, som skaber nye perspektiver og indsigter i egen praksis. Gennem konkrete øvelser får I som personalegruppe mulighed for at afprøve nye og anderledes løsninger på aktuelle rumslige udfordringer og er dermed selv med til at finde de løsninger, som passer til jeres praksis og hverdag.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev