DORTHE FILTENBORG

Pædagogisk udviklingskonsulent, forfatter og foredragsholder

Send en uforpligtende forespørgsel

Vi svarer inden for 24 timer
Dorthe Filtenborg er uddannet pædagog, men har siden år 2000 afholdt foredrag, kurser og konsulentarbejde i egen virksomhed. Dorthes erfaring tæller over 500 foredrag i både ind- og udland for alt fra daginstitutioner til kommuner, forvaltninger, etc.

Dorthe Filtenborg har gennem en lang årrække arbejdet med opbygning og ledelse af forskellige dagtilbud (små, mellemstore, mammut dagtilbud).

Hun er særligt optaget af:

 • Arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan
 • Pædagogisk dokumentation som redskab til synliggørelse af dagtilbuddets hverdagspraksis med børnene
 • Evaluering

Dorthe har bred erfaring som pædagogisk udviklingskonsulent og foredragsholder, og er ligeledes forfatter med en imponerende liste på over 100 udgivelser (bøger, artikler, pjecer, hæfter) indenfor det pædagogiske felt. Herudover har Dorthe Filtenborg arbejdet med den nye styrkede pædagogiske læreplan, som deltager i én af de nedsatte Arbejdsgrupper.

Ved alle foredrag præsenteres relevant teori, brugbare metoder, modeller og værktøjer samt konkrete eksempler fra pædagogisk praksis udført med/af/for børn i dagtilbud (vuggestuer, børnehaver, integrerede dagtilbud).

Dorthe Filtenborgs foredrag henvender sig primært til fagfolk, der arbejder med målgruppen fra 0-6 år; dagtilbuds-gruppen med dagplejere, vuggestuer, børnehaver og integrerede dagtilbud. 

 

Foredrag

Send forespørgsel

DEN STYRKEDE PÆDAGOGISKE LÆREPLAN

 • Temaerne og de nationale mål for læringsmiljøet
 • Læreplanens faglige fundament og fokuspunkter
 • Fra kendskab til ejerskab ift den pædagogiske læreplan
 • Læringsmiljøets betydning profil af høj kvalitets institutionen
 • Pædagogisk praksis på baggrund af læreplanen faglig ledelse
Send forespørgsel

PÆDAGOGISK DOKUMENTATION

 • Lineær og cirkulær pædagogisk dokumentation
 • Mundtlig, skriftlig og visuel dokumentation
 • Pædagogens rolle og funktion i en dokumenterende kontekst
 • Det dokumenterende barn leg og læring ift dokumentationsprocessen
 • Den styrkede pædagogiske læreplan som fagligt fundament
Send forespørgsel

EVALUERING I EN PÆDAGOGISK KONTEKST

 • Den didaktiske tænkning og metodik
 • Effektstyring og målopfyldelse
 • Diskussion, refleksion og evaluering
 • Den evaluerende pædagogiske praktiker
 • Pædagogisk dokumentation som redskab for brugbar evaluering

Tilmeld dig vores nyhedsbrev