DORTHE KASTBERG

Pædagogisk konsulent, Børn og Unge Terapeut og foredragsholder
Dorthe Kastberg er tidligere AKT-lærer i både folkeskole og friskole, hvor hun primært arbejdede med trivsel og den tidlige indsats. Hun har en terapeutisk uddannelse med speciale i særligt sensitive børn og unge. Dorthe har endvidere en cool kids uddannelse og en efteruddannelse i metakognitiv terapi. I dag er hun indehaver af virksomheden Børns Trivsel, hvor hun har børn og unge i terapi samt rådgiver forældre, skoler og institutioner.

Dorthe har altid haft fokus på de børn, der af den ene eller anden grund ikke trives. Som lærer gjorde Dorthe en særlig indsats for de højtbegavede børn, de følsomme og ængstelige børn. Hun har haft et samarbejde med HSP foreningen, og iværksat et projekt for de særligt sensitive børn med fokus på deres styrker og det at højne deres trivisel. 

Senest har hun skabt et projekt for de ængstelige børn i skolen. Et projekt, der har fokus på tidlig indsats ved de bekymrede og usikre børn, som forebygger en eventuel angstdiagnose. Presseomtale i både Friskoler og Politikken. 

Dorthe Kastberg er praktikker og hendes foredrag og kurser byder således naturligt på mange praksiseksempler og aha-oplevelser fra hverdagen, som tilhørerne kan nikke genkendende til. Hun har endvidere et stort fokus på, hvilken rolle forældrene har, og hvordan et udvidet samarbejde er vigtigt for at få børnene i trivsel. Dorthe har selv stået som mor til et barn med angst, og ved hvor meget samarbejdet med fagpersonerne betyder. 

Børnenes styrker skal i spil, og fagpersonernes nysgerrighed skal vækkes. Styrkerne der får børnene til at mestre og vokse, og en nysgerrighed, der får fagpersonerne til at se hele barnet og omgivelserne som en brik i deres trivsel. Det er ikke barnets, forældrenes eller fagpersonernes ansvar at skabe trivsel. Det er et fælles ansvar at alle børn trives. 

Foredrag

Send forespørgsel

De bekymrede børn i daginstitutionerne

Alt for mange børn bruger det meste af deres energi på at bekymre sig, og hele tiden være på vagt. En adfærd der begrænser dem i blandt andet sociale relationer og læring. 

I vil få en grundlæggende viden om børn og bekymringer, samt en indsigt i de særlige kendetegn, der gør Jer i stand til at spotte børnene, så I kan støtte dem i deres udvikling. 

I vejledes i, hvad I som institution kan gøre i dagligdagen. Hvordan I bedst møder barnet og forældrene. Ligeledes får I et indblik i, hvordan i kan styrke de bekymrede børns trivsel, og styrke samarbejdet med forældrene om barnets trivsel og udvikling. 

Målgruppe: Til forældremøder, bestyrelsesmøder, politiske møder, personalet i dagtilbud samt til pædagogstudenrende. 

Varighed: 1,5 time.  

 

Send forespørgsel

Højt begavede børn i skolen

De højtbegavede børn er ofte en overset gruppe i skolen. De har dog brug for at blive mødt med forståelse og en særlig pædagogisk tilgang, hvis børnene skal trives. Højt begavede børn kan, hvis de er understimuleret, komme til at fremstå som ubegavede, problembørn, få ADHD-tendenser og nogle endda diverse diagnoser, men det handler i bund og grund blot om, at de er understimuleret. 

Under oplægget får du viden omkring, hvad det vil sige at være højt begavet. I vil få viden om, hvilke intelligenser der findes og hvordan man spotter eleverne. Fokus vil dog være på, hvordan man styrker disse børn i hverdagen. 

I vil få konkrete redskaber til at ændre både faglig- og pædagogisk tilgang til de højt begavede børn, hvilket vil styrke deres trivsel og læring. Vi vil afslutningsvis runde skole/hjemmesamarbejdet og hvordan en hverdag kan se ud for dig og de højtbegavede børn efter oplægget. 

Målgruppe: Til forældremøder, bestyrelsesmøder, politiske møder, personalet på skole samt lærerstuderende. 

Varighed: 2 timer. 

Send forespørgsel

Kursus: Ængstelige børn i skolen - redskaber og forløb

På kursusdagen undervises der i et forløb designet til ængstelige elever. 

Forløbet giver Jer konkrete metoder samt brugbare værktøjer, som er med til at sikre børnenes trivsel, et mere stabilt fremmøde, samt større fagligt udbytte. 

Forløbet kan implementeres på skolen umiddelbart efter kurset. Undervisningsmateriale til eleverne, lærervejledning samt forældremateriale medfølger. 

Med udgangspunkt i kurset og vejledningen, underviser I eftersølgende en gruppe/klasse gennem 5-6 mødegange af ca. 45 minutters varighed, hvilket er med til at forebygge overbekymring hos børn og unge, samt minimere antal instillinger til PPR. 

Målgruppe: Lærere, AKT, skolepædagoger, ledelse, samt støttelærere. 

Varighed: 7 timer inkl. pauser. 

Det er også muligt at kombinere oplæg om ængstelige elever i skolen med et kursus. Således at hele personalegruppen hører et oplæg, med efterfølgende dybdegående kursus og brug af redskaber til f.eks. klasselærere eller AKT/specialpædagoger/støttelærere. 

Ring for nærmere aftale og pris. 

Send forespørgsel

Sæt de sensitive børns styrker i spil

Det særligt sensitive begreb har været et udskældt begreb lige fra start. Uanset om vi kalder dem særligt sensitive, følsomme eller antennebørn eksisterer de, og mange af dem har det svært. 

Disse børn kan bidrage med noget helt særligt i klasseværelset, og fungerer som et trivsesbarometer for klassen. De er ikke sarte eller skrøbelige, men derimod en styrke, hvis man guider dem på den rigtige måde. 

Oplægget giver et indblik i de forskellige typer følsomme børn, man kan møde, og hvordan I bedst spiller på deres styrker. 

Der vil være helt konkrete løsningsforslag til situationer, de ofte reagerer på, så som skift, vikarer, idræt, frikvaterer, temauger osv. Der er en tendens til at børnene skal fritages fra mange ting, fordi det er for meget. Det er ikke det børnene har brug for. De kan sagtens være med, hvis vi tilpasser rammerne på den rigtige måde. 

Målgruppe: Forældremøder, lærere, pædagoger, pædagog/lærerstuderende samt ledelse. 

Varighed: 2 timer. 

Der er indregnet tid til spørgsmål. 

Send forespørgsel

Ængstelige børn i skolen

Alt for mange børn og unge bruger det meste af deres energi på at bekymre sig og hele tiden være på vagt. En adfærd der begrænser dem i blandt andet sociale relationer og læring. I vil få en grundlæggende viden om børn med angst, samt en indsigt i de særlige kendetegn, der gør Jer i stand til at spotte børnene før de udvikler en eventuel angstdiagnose. 

I vejledes i, hvad I som skole kan gøre i dagligdagen. Hvordan I bedst møder barnet og forældrene. Ligeledes får I et indblik i, hvordan I kan styrke de ængstelige børns trivsel, få et stabilt fremmøde samt sikre et større fagligt udbytte. 

Målgruppe: Til forældremøder, bestyrelsesmøder, politiske møder, personalet på skoler, samt til lærerstuderende. 

Varighed: 1,5-2 timer. 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev