HANNE JENSEN

Privatpraktiserende børnesagkyndig socialrådgiver og foredragsholder
Hannes karriere startede i det tidligere amtskommunale system inden for børn/unge og familier. Arbejdet indebar undersøgelser af børnenes trivsel og forældrenes omsorgsevne.

Dette arbejde bestred Hanne gennem ca. 20 år på Rådgivningscenter i det daværende Kbh. Amt og i Sønderjyllands amt.

Arbejdet indebar endvidere undervisning og foredrag om Børn og omsorgssvigt.

Desuden arbejdede Hanne i en årrække som konsulent i en plejehjemsforening.

Sideløbende med arbejdet i det amtskommunale system, påbegyndte Hanne et arbejde i statsforvaltningen det daværende Statsamt. Arbejdet bestod i rådgivning og konfliktmægling til skilsmissepar. Samtaler med børn i skilsmissesager, overvåget samvær i særlig komplicerede sage, hvor der var mistanke om svigtende forældre evne.

I periode 2002 til 2010 var Hanne fastansat i Statsamts systemet.

Fra 2011 blev Hanne privat praktiserende indenfor skilsmisse/forældre konflikter og samtaler med børn.

Forskning: 

Hanne var ansat i perioden 2012 til 2015 på Socialforskningsinstituttet som forsker og børnesagkyndig konsulent.

Hanne har medvirket i 2 forsknings emner som begge er udkommet som rapporter.

1. Børn i Deleordning  Socialforskningsinstituttet 2012 nr. 1138

2. Skilsmisse i familie med anden etnisk baggrund end dansk.  2014.
 

I 2014 skriver og udgiver Hanne bogen: To hjem én Familie på FADL,s forlag.

Dette sideløbende med en mindre privat praksis i skilsmisse sager.


Hanne har ligeledes medvirket til at udarbejde sitet: 'Nårfarogmorskalskilles.dk'. Socialministeriet 2007.

 

Foredrag med Hanne:

Hovedudgangspunktet for Hannes foredrag er bl.a. Bogen To hjem én familie ved Hanne Søndergaard Jensen bogen udkom  FADL 2014 ofte med konkrete eksempler fra Statsforvaltningen/egen praksis.

 

Derudover kan udgangspunktet være:

- Barnets tilknytning til begge forældre

- Herunder varighed af forældrenes samliv

- Samlivsmønster/skilsmisse mønsteret

- Samarbejde mellem forældre

- Konfliktfyldt

- Neutralt

- Godt

- Hvad med barnets holdning/ønske eller tanker om samværet i sine 2 hjem.

- Statsforvaltningens rolle

- Hvad menes med grønne/gule og røde sager ?

- Opgavefordeling mellem Familiehuset( tidligere. Statsforvaltningen) og retten.

- Institutionernes ( vuggestue/børnehave/skole og kommunernes rolle)

- Der holdes oplæg /foredrag om følgende:

Foredrag

Send forespørgsel

BØRNEHAVEBARNET

FOR  3 TIL 4 ÅRIGE BARN

FOR 4 TIL 5 ÅRIGE BARN

 

Send forespørgsel

SKOLEBARNET

FOR  BØRN I 0 TIL 3 KLASSE

FOR BØRN FRA 4, KLASSE TIL 6 KLASSE

FOR BØRN FRA 7 KLASSE/TEENAGE BARNET

Send forespørgsel

VUGGESTUE BARNET

SAMVÆRSAFTALER  OG SAMARBEJDE MELLEM FORÆLDRENE

FOR DET 1 TIL 1 ½ ÅRIGE BARN

FOR DET 1 ½  TIL 2 ÅRIGE BARN

FOR DET 2 TIL 2 ½  ÅRIGE BARN

FOR DET 2 ½  TIL 3 ÅRIGE BARN

Tilmeld dig vores nyhedsbrev