HASSE JENSEN

Mediator, problemknuser, sikkerheds specialist, coach, mentor, behandler i psykiske skade og foredragsholder.
Via Landsforeningen Udsatte Børn, er Hasse Jensen rundt med foredraget: "Bagved Børneindustrien".

Hasse Jensen var tovholder på en undersøgelse, af over 300 højkonflikt skilsmissesager og tvangsanbringelsessager. Håndteringer af børnesager gennem hele den offentlige sektor kom under lup ud fra den ensartethed, som hurtigt viste sig ved at sammenligne sagerne. Psykolograpporter, børnesagkyndige rapporter, sagsforløb i kommuner, forvaltninger og offentlige myndigheder. Der blev samarbejdet med relevante nøglepersoner, inden for efterforskning, samt talt med tidligere og pensioneret ansatte i den offentlige sektor. Ved graverarbejdet, blev der benyttet muldvarper, for at finde ind i et lukket netværk.

Efter afdækning af nogle modbydelige sagsmetoder, og hvilke alvorlige konsekvenser disse metoder kan medføre, begyndte Hasse Jensen at forsøge på at få fat i forældre, som er udsat for disse metoder.

Landsforeningen Udsatte Børn, har skabt en telefonrådgivning for udsatte forældre, til forebyggelse af de alvorlige konsekvenser. På foredraget, gives der indblik i telefon rådgivningens resultater.

Med ekspertviden om metoderne, behandler Hasse Jensen forældre, imod psykisk vold, ved samtaleterapi, giver råd og værktøjer, som forældre kan genfinde deres ro og psyke med. 

Landsforeningen Udsatte Børn, har udviklet projektet Peacemaker. Med ekspertviden om de røde skilsmissesager, skaber projektet fred og ro i sagen. På 1 til 3 møder, med begge forælder. Med virke, som Mediator, stoppes mudderkast og flytter fokus over på barnet og konflikten bringes ud af sagen. Dette kan kun forekomme, med ekspertviden om de metoder, der skaber konflikten.

Ved at skabe fred og forælder samarbejde om børnene. Kan projektet, nedbringe skaderne på børn, før end at børn udvikler livsvarige skader, i disse sager, som i dag trækker ud i årevis. Samt give barnet en rolig tilgang til både mor og far, så barnets loyalitets konflikt, bliver fjernet. Dette vil skabe gode opvækst betingelser, omkring barnet.   Derved spares der mange resurser igennem barnets opvækst.

Endvidere vil projektet, give omfattende besparelser igennem den offentlige sektor, ved at nedbringe sagsomkostningerne, der i disse sager løber op i store beløb. 

Foredrag

Send forespørgsel

Bagved børneindustrien

Landsforeningen Udsatte Børn, står for foredraget: 'Bagved Børne Industrien'.

Foredraget vil give sagsbehandler i Kommunernes B/U afdelingen, Familieretshuset, personer indenfor hele børneområdet (børnehaver, skoler, psykologer, mm), samt forældre, et indblik i hvordan, at metoder snyder alle offentlige instanser og derved er skyld i, at mange børn og deres familier, ødelægges. Startende i de Røde skilsmissesager.

(Der vil løbende, være mulighed for at stille spørgsmål)

 

1. Her forklares om holdet bag den omfattende undersøgelse, foretaget igennem 5 år. Hvilken kompetencer og hvilken metoder, som har været brugt at afdække, de metoder der benyttes.

2. Forklaring på hvordan, at den forælder, som metoden går udover, gennemlever denne type sag. Der fortælles om, hvilken alvorlige konsekvenser, som disse metoder er den direkte årsag til.

3. Forklaring på det som den forælder, der bruger metoden, kommer til metoden. Metoden bliver forklaret, samt hvordan at metoden udføres.

4. En forklaring af hvorfor, at disse metoder er skabt og hvem der har økonomisk interesse i at skabe en falsk konflikt, i en skilsmisse sag, med børn. Samt en forklaring på, hvordan at de har skabt, mulighed for at udføre disse metoder. (forklaring om rapporter, statistikker, skabt på et falsk grundlag). Udnyttelse af menneskelig natur, mm.

Pause

5. Beretning om de resultater, som en telefonrådgivning til de forælder som er udsat for metoden, har opnået siden opstarten i marts 2018.

6. Børns skader, ved at de udsættes for disse metoder. Udvikling af angst, traumer, mm.

7. Forklaring af, at børn i disse sager, tit ender i en tvangsanbringelse. Hvilket åbner op for området om tilsvarende metoder, i anbringelses sager.

8. Forslag til løsninger, ud fra det som metoderne har afdækket. Ændring at håndtering af sagsforløb og ændring af lovgivning, samt hvordan, at vi stopper disse metoder i fremtiden. Hvilket vil nedbringe antallet at udsatte børn og forælder. Fjerne en stor del fra at ende i psykiatrisk behandling. Med store besparelser for vores samfund.

9. Spørgsmål og debat.

 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev