HELENE HAUGAARD

Foredragsholder og chefkonsulent ved Center for Digital Dannelse

Send en uforpligtende forespørgsel

Vi svarer inden for 24 timer
Med en faglig forkærlighed for fremtidsstudier og en personlig interesse for videospil og science fiction, kobler Helene Haugaard digitalisering sammen med bredere tendenser indenfor popkultur og internet-trends. Hendes formidling er formgivet af flere år som skribent, hvor et kritisk blik og begejstring for det sidste nye dominerer.

Helene er cand. mag. i visuel kultur ved Københavns Universitet, hvor hun har specialiseret sig i digital kulturformidling og forholdet mellem mennesker og teknologi. Hos Center for Digital Dannelse arbejder hun med trendspotting og med udvikling af undervisningsmaterialer samt workshops og kurser.

Center for Digital Dannelse rådgiver bredt om digitalisering, digital dannelse og digitale kompetencer. Husets konsulenter skaber refleksion omkring virkningerne af digitale og sociale medier mellem mennesker med det formål at være aktivt medskabende og påvirke mediebrugen i en positiv retning.

Center for Digital Dannelse støtter således mennesker i deres tilegnelsen af en digital og tidssvarende dannelse med det formål at udvikle et trygt og værdiskabende samspil mellem mennesker i den virtuelle verden. Gennem undervisning, formidling og løbende vidensoprustning bliver publikum klædt på til at tage kvalificerede valg i deres færden på nettet.
 

Foredrag

Send forespørgsel

DIGITAL DANNELSE FOR ELEVER

Foredraget starter i øjenhøjde og sætter gang i en debat om sociale medier som YouTube, Instagram og Snapchat. Målet er at skabe bevidsthed og refleksion omkring elevernes online adfærd, så de lærer at omgås hinanden og andre med forståelse, respekt og opmærksomhed, når de færdes online.

Alle elever får relevant og brugbar viden, som de kan bruge i deres digitale færden. Foredraget krydres med inddragende øvelser og diskussioner, som giver plads til refleksion. Hvilket med fordel kan suppleres med videre arbejde i klassen, hvor eleverne sammen etablerer digitale retningslinjer og pejlemærker for god stil online.

UDBYTTE
En fælles forståelse for fænomenet "digital dannelse".
Elevernes egne ord og overvejelser omkring medier i og udenfor skolen.
Opmærksomhed omkring digitale tendenser og potentielle faldgruber.
Inspiration til videre arbejde med netetik og online adfærd.
Grundlag for digitale retningslinjer i klassen og på skolen.
En ekstern oplægsholder, som eleverne kan spørge til råds uden at føle sig pinligt berørt.
 
FORM
Oplægget kan tilrettelægges efter købers ønske, men varer typisk 45 minutter og kan med fordel arrangeres som inspirationsoplæg i forbindelse med trivselsdag eller temaforløb om sociale medier og digital dannelse. Bemærk, at der er et maksimalt deltagerantal på 150 elever.
 

Send forespørgsel

FORÆLDER TIL EN DIGITAL INDFØDT

Forældreoplæg, der kan kickstarte dialogen om gaming, sociale medier og internettet med de digitale børn.

Forældrene får indblik i deres børns digitale virkelighed, samt i de udfordringer og muligheder den rummer. Formålet er at give større forståelse for børn og unges digitale verdenssyn og dennes påvirkning på deres identitetsdannelse. Internettet, videospil og sociale medier fylder allerede meget i børnenes hverdag - men ved de voksne egentlig, hvad der sker med børnene, når de livestreamer, tweeter, snapper og samarbejder online med både venner og 'internetvenner'? 

Målet med oplægget er at skabe en naturlighed omkring emnet digitale medier og online færden og opfordre forældre til at tale sammen med deres børn om netetik.

DELTAGERPROFIL
Til grundskoler, klubber, organisationer og ungdomsuddannelser, der vil tilbyde forældregruppen et indblik i deres børns digitale hverdag.

UDBYTTE
Gode råd til at komme i gang med den digitale samtale.
Plads til at lufte bekymringer og meninger.
Feedback fra andre forældre og oplægsholderen.
Indsigt i egen påvirkning af børns medievaner og online adfærd.
Overblik over nye sociale medier og deres potentielle faldgruber.

FORM
Oplægget vil typisk vare 2 timer, inklusiv ca. 30 minutter til diskussion og spørgsmål.
Efter behov kan der bookes en længere workshop med konkrete øvelser, der resulterer i klare retningslinjer for digital adfærd og mediebrug.

Send forespørgsel

PÆDAGOGISK DAG OM DIGITAL DANNELSE

En workshop, der går i dybden med emner som virtuelle læringsfællesskaber, den digitale lærerrolle og det aktuelle medielandskab.

Sæt den digitale virkelighed på dagsordenen til Pædagogisk Dag. Dagen har til formål at klæde undervisere på med den nyeste viden indenfor deres fagområde og giver deltagere praktiske redskaber til at indarbejde det digitale i deres daglige arbejde.
Vi stiller skarpt på deltagernes egne digitale kompetencer, med særligt fokus på den ændrede lærerrolle i en digital tidsalder. Deltagere laver hands-on øvelser og har ved dagens udgang konkrete værktøjer og strategier, der kan tages videre i deres arbejde.

DELTAGERPROFIL
Til undervisere, pædagoger og lærere på alle uddannelsesniveauer. 

UDBYTTE
Nyeste faglige viden.
Indsigt i den ændrede lærerrolle.
Kortlægtning af deltageres egne digitale kompetencer.
Dialog med kollegaer og sparring med ledelsen.
Praktiske redskaber og værktøjer til at tale med elever/ kursister om digital dannelse.
Konkrete handlingsplaner for videre arbejde.

FORM
Halvdagsworkshop med både oplæg, praktiske øvelser og gruppediskussioner.
 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev