INGE TEMPLE

Relationskompetence og tilknytning

Send en uforpligtende forespørgsel

Vi svarer inden for 24 timer
På kurser med Inge Temple får I både teoretisk viden og masser af input til god praksis. Inge er optaget af de professionelles relationskompetence som den vigtigste børnefaglige kompetence. Derudover står personlig kommunikation og trivsel uden mobning for alle i fællesskabet højt på dagsordenen i hendes kurser og oplæg.

Uddannet som relationspraktiker i bl.a. betydningen af relationskompetence, tilknytningsmønstre og kommunikation ved FamilyLab (Jesper Juul) og med en baggrund som Børne- og Unge Coach, leverer Inge Temple tankevækkende indhold med øje for teori og med fokus på praksis.

Inge Temple har gennem mange år uddannet sig indenfor coaching i både Danmark og udlandet og har praktisk erfaring som underviser og facilitator. Hun har i en årrække arbejdet med kreativ coaching, hvor der arbejdes med barnets udvikling gennem den kreativ proces (7-13-årige). Hun afholder derudover kurser for lærere og pædagoger landet over i undervisningsmaterialet LIVSPARAT for de 13-19-årige.

Hun er en nærværende facilitator og underviser, der leverer skræddersyet og personligt indhold med god sans for humor - for det må gerne være sjovt at lære.

På kurserne og ved oplæggene gøres altid plads til refleksioner og debat.

Foredrag

Send forespørgsel

BARNETS TILKNYTNINGSMØNSTER ER FOR LIVET

KURSUS/WORKSHOP 1 dags kursus for pædagoger + 2 timers forældreoplæg.  

Målgruppe: Pædagoger i dagsinstitutioner + forældre.

Forskning viser os, at tilknytningsmønstret, der hos børn dannes i de første to-tre leveår, skaber grundlaget for deres fremtidige relationer og deres personlighedsudvikling - på godt og ondt.

Forældre gør det bedste de kan, og med rådgivning og vejledning fra en kompetent pædagog kan der rettes op i tide, hvis tilknytningsmønstret er kommet på afveje.

Et barns adfærd kan give os hints om det tilknytningsmønster, der er ved at blive dannet. Jesper Juul har sagt, at "Børn larmer for sig selv, ikke imod de voksne". Et tilknytningsmønster på afveje kan fanges og repareres, hvis vi evner at genkende det og tilpasse vores adfærd.

Børn har brug for at knytte sig positivt til andre, og pædagogen kan i nogle tilfælde være den voksne, som barnet kan opbygge en tryg tilknytning med.

På kurset arbejder vi personligt med vores eget tilknytningsmønster for på den måde bedre at forstå den indvirkning, udviklingsmønstre har på relationer senere i livet. Det er derfor vigtigt, at kursusdeltagerne er forberedte på at skulle arbejde med sig selv. Vi vil også kigge nærmere på, hvordan vi kan arbejde med børns tilknytningsmønstre.

Indhold:

  • Teorien om tilknytning.
  • Hvad er et tilknytningsmønster, og hvordan påvirker det os?
  • 4 typer tilknytningsmønstre og deres kendetegn.
  • At arbejde med tilknytningsmønstre i praksis.

Udbytte:

Kursusdeltagerne vil få kendskab til de forskellige tilknytningsmønstre, herunder deres eget mønster. De vil få viden om, hvilke tegn de kan kigge efter i børns tilknytningsmønstre, og hvordan de kan arbejde med dem i praksis.

Send forespørgsel

RELATIONSKOMPETENCE OG PERSONLIG KOMMUNIKATION

KURSUS/WORKSHOP 1-2 dages kursus for pædagoger + 2 timers forældreoplæg.  

Målgruppe: Pædagoger i dagsinstitutioner + forældre.

Voksnes relationskompetence har afgørende betydning for børns udvikling og trivsel. Mødet med relationskompetente voksne er nemlig med til at definere barnets selvfølelse, kommunikation og måden at være på i relationen til andre.

Relationskompetencen er derfor vigtig at udvikle og finpudse for alle, der arbejder med mennesker, og især for os der arbejder med børn.

Når der i institutionen hersker travlhed, og der er mange børn, der kræver vores opmærksomhed, mister vi nogle gange fodfæstet i forhold til relationen til børnene. Vores relationskompetence er en personlig, menneskelig kompetence, vi besidder, ikke blot en fagprofessionel kompetence. Vi kan ikke slukke for de personlige sider af os selv og kan derfor også i faglig sammenhæng opleve, at vi reagerer mindre hensigtsmæssigt, end vi kunne tænke os.

Voksne, der vægter at have fokus på relationskompetence, evner at skabe ligeværdige relationer til børnene, at tale et personligt sprog og at kommunikere tydeligt og selvafgrænsende. Når vi kan det, støtter vi børnenes udvikling i at forblive i egen integritet og samtidigt samarbejde med os.

Al udvikling starter i os selv - det er den personlige anvendelse af relationskompetencen hos den enkelte pædagog, der sikrer den gode kontakt til det enkelte barn og dermed danner et solidt grundlag for det pædagogiske arbejde.

Indhold:

  • Pædagogens relationskompetence og eksempler fra praksis.
  • Det nye børnesyn og det gamle børnesyn, der stadig er at finde.  
  • Selvafgrænsning og det personlige sprog i praksis.
  • Anvendt relationskompetence for bedre relationer og færre konflikter.

Udbytte:

Kurset giver deltagerne solid viden om relationskompetence og dennes betydning for samværet med børn. Efter kurset kan deltagerne arbejde med relationskompetence i praksis og med modellerne fra kurset som støtte.

Kurset kan også afholdes som forældreworkshop i institutionen, hvor omdrejningspunktet vil være forældre-barn relationen og kommunikation.

-->