INGELIS ARNSBJERG

Privatpraktiserende ergoterapeut og foredragsholder

Send en uforpligtende forespørgsel

Vi svarer inden for 24 timer
Ingelis Arnsbjerg er privatpraktiserende ergoterapeut med speciale i sansning og motorik.

Gennem Ingelis' kursus og foredragsvirksomhed ønsker hun at udbrede sin viden og erfaring om, hvordan pædagogiske teams, forældre og andre omsorgspersoner, kan fremme og styrke sansemotorisk udvikling og funktion hos børn og unge i deres hverdag.

I 1998 startede Ingelis sin virksomhed Sans og Samling, og har siden ydet ergoterapi for rigtig mange inspirerende børn og unge og i et nært samarbejde med deres familier og relevante fagprofessionelle.

Ingelis har 30 års erfaring som børne-unge ergoterapeut med autorisation i Danmark og USA, hvor hun har studeret og arbejdet i sammenlagt 5 år. Gennem sine ansættelser i Danmark og USA, samt sin konsulentvirksomhed gennem 20 år, har hun opnået stor erfaring med børn og unge, som har motoriske udfordringer og sensoriske bearbejdningsforstyrrelser.

Ingelis er såvel fagligt som personligt stærkt engageret i at yde en kvalificeret indsats for at fremme trivsel, læring, aktivitetsdeltagelse og sociale kompetancer hos børn og unge med sansemotoriske udfordringer.

Som en af sine udviklingsfremmende behandlingsmetoder til såvel børn og unge som voksne, tilbyder hun en lytteterapeutisk behandlingsmetode betegnet Integrated Listening Systems (iLs) og Safe and Sound Protocol (SSP). Når Ingelis ser indikation for, at denne form for lytteterapi kombineret med ergoterapi er det rigtige valg, anbefaler hun disse behandlingsmetoder. De har vist sig, at kunne have markant og positiv effekt på modning af hjernens funktioner, angst og stress tilstande, sensoriske bearbejdningsforstyrrelser, motoriske udfordringer, social adfærd og læring.

Ingelis er tilknyttet konsulent for Ullerødskolen og Harløse Skole (elever med Autisme Spektrum Forstyrrelser), samt Snoezelhuset i Helsingør, (sansestimulerende miljøer for børn, unge og voksne med særlige behov), hvor hun lejlighedsvist underviser på introduktionskurser.

Ingelis har siden maj 2015 været Formand for Ergoterapi Fagligt Selskab for Børn og Unge, et fagligt forum under Ergoterapeutforeningen.

Hun underviser jævnligt på kurser, holder foredrag og workshops, og hun holder meget af at være formidler af vigtig viden og erfaring omkring børn og unge med udfordringer.

Foredrag

Send forespørgsel

Individuelle sansemønstre og deres indflydelse på livsstil, relationer, trivsel og produktivitet

Bliv bevidst om dine egne reaktionsmønstre på sansepåvirkning, og hvad du kan gøre i hverdagen for at imødekomme sansemæssige behov, så du styrker din livskvalitet, din trivsel og din produktivitet.

Send forespørgsel

Neurologien bag positiv tænkning og følelsen af taknemmelighed

Forskning belyser sammenhængen mellem positiv tækning og evne til at føle taknemmelighed og hjernefunktion. Positiv tænkning og daglig udtryk for taknemmelighed over småt og stort i livet, kan fremme optimistisk og positiv livsindstilling, glæde, trivsel, sundhed og produktivitet. Ud over sund fornuft er det ren neurologi.

Send forespørgsel

Sanseintegration hos voksne med psykisk og fysisk udviklingshæmning

Hvad kan gøres i hjemme-, og institutionsmiljø for at fremme sund og afstemt sansepåvirkning, og imødekomme sensoriske behov hos voksne med sensoriske bearbejdnings forstyrrelser?

Send forespørgsel

Sanseintegration og sensorisk bearbejdning – fundament for kropsbevidsthed og aktivitet

Neurologien bag det komplekse samspil mellem sensorisk input og motorisk output, samt evne til at navigere i en kompleks hverdag med intens sansepåvirkning.

Hvad kan gøres i hjemme-, institutions- og skolemiljø for at fremme sund og afstemt sansepåvirkning, og imødekomme sensoriske behov hos børn med sensoriske bearbejdnings forstyrrelser?

Send forespørgsel

Sanseintegrationsforstyrrelser hos børn med Autisme. Sensoriske strategier og sensoriske redskaber

Hvordan kan vi som omsorgspersoner aktivt bidrage til, at barnet, eller den unge med autisme bedst muligt får sine sensoriske og motoriske behov imødekommet i hverdagen?

Opnå indsigt i og forståelse af neurologiske mekanismer bag sensoriske bearbejdnings forstyrrelser hos mennesker med autisme

Få belyst betydning og funktion af struktur og dagsrytme, tilpas sansestimulation og tilpas udfordrende aktiviteter, samt tilpasning af miljø ud fra sensoriske behov.

Send forespørgsel

Sanseintegrationsforstyrrelser hos børn og unge i familiepleje

Hvordan kan plejeforældre øge deres indsigt, forståelse samt handlemuligheder med henblik på at styrke udvikling, trivsel og funktion hos børn anbragt i familiepleje?

Send forespørgsel

Sanseintegrationsforstyrrelser hos børn og unge med ADHD. Sensoriske strategier og sensoriske redskaber

Hvordan kan vi som omsorgspersoner aktivt bidrage til, at barnet, eller den unge med ADHD bedst muligt får sine sensoriske og motoriske behov imødekommet i hverdagen?

Hvordan kan vi styrke trivsel, læring, funktion og social adfærd hos børn og unge med ADHD, når sensoriske bearbejdningsforstyrrelser er en del af deres udfordringer?

Opnå indsigt i og forståelse af neurologiske mekanismer bag sensoriske bearbejdnings forstyrrelser hos mennesker med ADHD.

Få belyst betydning og funktion af struktur og dagsrytme, tilpas sansestimulation og tilpas udfordrende aktiviteter, samt tilpasning af miljø ud fra sensoriske behov.

Send forespørgsel

Udviklingsfremmende lytteterapi : Integrated Listening og Safe and Sound Protocol

Disse anerkendte behandlingsmetoder fra USA har vist sig at kunne fremme hjernefunktion hos børn, unge og voksne på en række væsentlige områder.

Fælles for alle foredrag og kurser er fokus på menneskets individuelle sansemotoriske behov, og unikke profil, hvad angår sensoriske tærskler og præferencer.

Hvordan kan vi som omsorgspersoner aktivt bidrage til, at barnet, den unge eller den udviklingshæmmede voksne bedst muligt får sine sensoriske og motoriske behov imødekommet ?

Hvordan kan vi gennem indsigt og forståelse, aktivitets tilbud, tilrettelæggelse af miljø ud fra sensoriske behov styrke trivsel og funktion hos mennesker med særlige behov?

Tilmeld dig vores nyhedsbrev