JACOB BRØNDUM PEDERSEN

Foredragsholder og digital arkitekt ved Center for Digital Dannelse

Send en uforpligtende forespørgsel

Vi svarer inden for 24 timer
Jacob Brøndum Pedersen er en af Danmarks førende eksperter i spændingsfeltet mellem digital dannelse, netetik, digitale normer og virtuelle fællesskaber.
Jacob er uddannet cand.scient. soc. fra Roskilde Universitet, og før han stiftede Center for Digital Dannelse, arbejdede han som kommunikationskonsulent i Rambøll.

Med over 100 foredrag og workshops om året er Jacob en af de mest aktive foredragsholdere i Danmark. Med en målgruppe fra 10 til 95 år har han fingeren på pulsen i forhold til emner som virtuelle fællesskaber, digital dannelse, teknologi og læring samt nye digitale trends. Et forløb med Jacob er kendetegnet ved den energiske og inspirerende tilgang til området samt den lette kobling fra tanke til handling.

Center for Digital Dannelse rådgiver bredt om digitalisering, digital dannelse og digitale kompetencer. Husets konsulenter skaber refleksion omkring virkningerne af digitale og sociale medier mellem mennesker med det formål at være aktivt medskabende og påvirke mediebrugen i en positiv retning.

Center for Digital Dannelse støtter således mennesker i deres tilegnelsen af en digital og tidssvarende dannelse med det formål at udvikle et trygt og værdiskabende samspil mellem mennesker i den virtuelle verden. Gennem undervisning, formidling og løbende vidensoprustning bliver publikum klædt på til at tage kvalificerede valg i deres færden på nettet.

Foredrag

Send forespørgsel

LEDELSESSPARRING: DEN DIGITALE ORGANISATION

Sparring, der inspirerer til målrettede initiativer for at fremme organisationens digitale trivsel og sikrer en rød tråd mellem jeres online og offline univers.

Det digitale har vundet indpas (også) i uddannelsesorganisationen, hvor elevers digitale kultur og skolens fællesskab er blevet to sider af samme sag. Hvilke indsatser kræver det at sikre en rød tråd mellem online og offline policy? Hvilke aktører skal aktiveres for at sikre, at organisationens værdier bevares? Og hvad er en digital ambassadør egentlig? Vi rådgiver og sparrer med ledelsen for at stille skarpt på de digitale indsatsområder, der er særligt relevante for din organisation.

DELTAGERPROFIL
Ledelsen på uddannelsesinstitutioner, der ønsker at igangsætte eller målrette en digital indsats.

UDBYTTE
Konkrete værktøjer til at tale om digitale kompetenceudvikling med medarbejdere og elever.
Indblik i forskellige strategiske indsatser.
Overblik over organisationens digitale modenhed.
Inspiration til konkrete aktiviteter og fokusområder.
Viden om fremtidens fagkompetencer og lærerrollen 2.0.

FORM
1-3 timer med faglig vidensudveksling og dialog.

Send forespørgsel

TRENDSPOTTING: FREMTIDENS KULTUR OG KOMPETENCER

Hvordan ser verdenen ud om 5 år? Og om 10 år? Hvilke kompetencer bliver relevante, og hvordan indretter vi os i fremtidens samfund?

Et inspirationsoplæg, der stiller spørgsmålet: Hvordan ændrer samfundet sig i takt med nye teknologier? Oplægget handler hverken om at spå om selvkørende biler, rejser til Mars eller menneskelignende robotter - i stedet sætter vi fokus på sociale normer og faglige kompetencer. De to elementer er nemlig afgørende for, hvordan vi indretter fremtidens samfund og fremtidens arbejdspladser.

DELTAGERPROFIL
For alle med interesse for fremtidsscenarier og digitalisering. Særligt relevant for fagpersoner, som står overfor en digital transformation.

UDBYTTE
Friske perspektiver på digital dannelse og digitale kompetencer.
Ny viden om, hvad fremtiden (måske) bringer.
Et motiverende oplæg, som kan sætte skub i efter-/videreuddannelse.
Forsikring om, at du nok skal finde din plads i en digitaliserede verden.

FORM
Inspirationsoplæg på 60-90 minutter inkl. hands on-øvelser. Der er mulighed for at skræddersy forløbet, så oplægget passer ind i et længere dagsprogram.
 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev