JENS-CHRISTIAN HOLM

Børnelæge, Ph.D. og lektor ved Københavns Universitet

Send en uforpligtende forespørgsel

Vi svarer inden for 24 timer
Jens-Christian Holm er kendt fra TV som lægen, der ikke er bange for at sige sin mening i kampen for at hjælpe overvægtige børn. Jens-Christian er en ildsjæl med fremragende anmeldelser fra kunder, som roser hans integritet såvel som fagligt høje niveau.

Jens-Christian Holm er forskningsansvarlig overlæge i pædiatri (børnesygdomme), klinisk ekstern og forskningslektor ved Københavns Universitet. Jens-Christian er endvidere overlægen bag Holbækmetoden, der behandler overvægtige børn med at tabe sig, blive sundere og hjælper dem til en øget livskvalitet og forbedring af deres kropsopfattelse. Jens-Christian har således gennem Holbæk-metoden etableret en banebrydende behandlingsklinik med ca. 20 sundhedsprofessionelle, som alle arbejder ud fra de principper og metoder, som Jens-Christian har implementeret. Og resultaterne slår ikke fejl - 70-80 % af de børn, der kommer i behandling, mindsker markant deres udfordringer.

Behandlingen er baseret på empati og forståelse kombineret med en til tider, mere direkte og konfronterende pædagogik, som på mange måder bryder med den gængse tilgang til børn. Jens-Christian tilbyder ikke en kur med mystiske ingredienser, komplicerede opskrifter og hårde træningsprogrammer, men giver børnene en værdig behandling, som favner hele det enkelte barn. Jens-Christian pakker ikke tingene ind og giver barnet og familien en række simple regler, som de skal leve efter.

Jens-Christian Holm er medlem af den europæiske ekspertgruppe for svært overvægtige børn og unge, bedømmer ved internationale tidsskrifter og modtager af flere priser for sin indsats.

Herudover er han en meget populær foredragsholder, der både inspirerer og motiverer fagfolk såvel som forældre til at tage hånd om børn i et ansvar for- og med barnet.

Foredrag

Send forespørgsel

BØRN OG UNGES TRIVSEL; FOKUS PÅ MEDICINSKE KOMPLIKATIONER TIL SVÆR OVERVÆGT.

Svært overvægtige børn lider i væsentlig grad af fedtlever (ca 40 %) og forhøjet blodtryk (op til 50 %) samt 18 andre kendte medicinske komplikationer samt mange kræftformer i voksenalderen, som på sigt truer overvægtige menneskers levelængde og sundhed.

Disse komplikationer identificieres generelt ikke i dagens Danmark og ca 60.000 børn og unge går således uden en faglig adækvat stillingstagen til deres helbredsproblemer.

Send forespørgsel

BØRN OG UNGES TRIVSEL; FOKUS PÅ PSYKOSOCIALE PROBLEMER HOS SVÆRT OVERVÆGTIGE BØRN OG UNGE.

Op til halvdelen af ekstremt overvægtige unge er klinisk depressive og svært overvægtige børn og unge er kendt for at have en væsentligt reduceret livskvalitet; faktisk sammenlignelig med livskvaliteten hos kræftsyge børn, dvs. børn som er truet på livet, har kvalme, mister håret og kaster op.

Svær overvægt truer den normale psykosociale udvikling og dermed udviklingen af integritet og personlighedsstruktur. Er det rimeligt, at der i dagens Danmark er så mange børn og unge, som har det så dårligt?

Send forespørgsel

KONTAKT, KRAV OG KÆRLIGHED; FOKUS PÅ OPDRAGELSE OG GRÆNSESÆTNING.

Manglende grænsesætning er et generelt fænomen i tidens Danmark. Manglende grænser kan være en del af en avanceret holdning hos forældre, som kan hjælpe ressourcestærke børn til at udvikle en stærk egenstruktur, men i mange tilfælde er den svage grænsesætning desværre i stedet et udtryk for en ringere omsorg og dermed ringere indlæring af gængse normer, værdier og grænser til det udviklende barn.

Både forkælelse og omsorgssvigt kan på hver sin måde afstedkomme en svag grænsesætning som efterlader barnet med en uoverskuelig horisont og som kan udløse problemer som overvægt, adfærdsproblemer, eksistentielle problemer, selvmutilation, kriminalitet m.m.

Send forespørgsel

HVORFOR ER SMÅ SKRIDT EN INKOMPETENT METODE?

Små skridt er generelt accepteret af det danske behandlersystem som en foretrukken metode til behandling af overvægt. Men hvorfor det, når metoden oprindeligt er designet til at forebygge overvægt?! Når det internationale samfund ikke på samme måde har taget metoden til sig! Og når det videnskabelige fundament generelt er meget usikkert!

Metoden er angiveligt opstået som et udtryk for en grad af behandlerresignation. Hvad er behandlerresignation? Husk Hippocrates! I stedet skal de massive medicinske og psykosociale problemer som svært overvægtige står i behandles med en betydelig mere kompetent (dvs. at man imødegår alle uheldige adfærdsmønstre og ekspositioner) og en ansvarstagende adgang, således at et tillidsfuldt og behandlingseffektivt behandler-patient forhold etableres.

Alternativt risikerer man frustration og en opgivende holdning hos patienten som angiveligt er medvirkende til de kendte høje drop-out rater. Foredraget gennemgår en god metode til behandling af svær overvægt.

Send forespørgsel

VÆGTREGULATION; HVORFOR TAGER MAN SELVFØLGELIG PÅ IGEN? KEND DIN MODSTANDER!

Et biologisk perspektiv om kroppens evne til at regulere ernæringstilstanden og ikke mindst evnen til at opretholde en høj fedtmasse; angiveligt fordi det evolutionshistorisk har været en fordel, og om hvorfor der ikke har været behov for at udvikle et system, som kan reducere graden af en for høj fedtmasse i den biologiske udvikling.

Fra forhistoriske uhyrer til nutidens ekstreme grad af overvægt og biologisk deroute.

Det var meget velforberedt og med faglig højt niveau. Han er både engageret og en ildsjæl, og han formår at formidle sit budskab."
Grete Lyager, Sundhedsplejen Fredericia
Uhyre engageret foredragsholder, med stor viden og god til at formidle sagen"
H.B. Helmer-Hansen, 12-Mandsforeningen 1994
Det var meget positivt, at Jens Christian Holm blev en del længere tid end planlagt, og at der var mulighed for dialog. Indholdsmæssigt var det meget inspirerende og provokerende på en positiv måde."
Lene Hansen, Sundhedsplejen Randers Kommune
Jens-Christian Holm er fagligt særdeles velfunderet og meget engageret og velformuleret. Vi havde stort udbytte af hans besøg."
Anne Søbye, Center for Døvblindhed og Høretab
Meget inspirerende og meget relevant for lægegruppen."
Per Wijngaard, Næstved Svane Apotek

Tilmeld dig vores nyhedsbrev