JOHN MADSEN

Børne- og ungekonsulent, psykoterapeut, forfatter og foredragsholder
John Madsen har om nogen erfaring med børn og unge. Et foredrag med John er et foredrag fyldt med indsigt og erkendelse, når han på inspirerende vis tager tilhørere og kursister med på en rejse med bl.a. positivitet, arbejdsglæde og anerkendelse som nøgleord.

John Madsen er uddannet lærer og har 40 års erfaring som skolelærer, ungdomsskoleinspektør og skoleleder. I sit virke har han bl.a. været med til at implementere den nye skolereform, ligesom han i jobbet som lærer, har været leder af den lokale ungdomsklub på Hjerting Skole med i alt 600 medlemmer. Hertil har han siddet i hovedbestyrelsen i Ungdomsringen siden 1984, hvor han tilmed var næstformand i en periode på 12 år. 

John Madsen har altid haft fingeren på pulsen hos den danske ungdom og stiftede blandt andet ung-til-ung projektet Sexualisterne tilbage i 1989. Projektet er blevet et internationalt populært fænomen, hvor sex, kærlighed og følelser præsenteres af unge for unge. 

I dag er John Madsen selvstændig børne- og ungekonsulent samt psykoterapeut med egen klinik og kan hertil skrive imponerende 27 bøger på CV'et, hvoraf 15 af dem omhandler børn og unge. John er med sit historiske blik på børn- og ungeudviklingen gennem de sidste mange årtier, en særdeles efterspurgt foredragsholder i ledelses- såvel som pædagogiske sammenhænge. 

Foredrag

Send forespørgsel

LIVSDUELIGHED

En betingelse for styrkelse af læring og for personlig fritid!

Der har været megen debat om skolen og rest af fritid efter reformen. Debatten er gået på skoledagens længde, lærernes arbejdstid. Indholdet af undervisningen har også fyldt med læring, timetal, målbare resultater. Men hvad skal eleverne have med sig fra skolen og fritidslivet for at få et godt liv og bidrage konstruktivt til samfundet?

Jeg vil hellere snakke om livsduelighed, som dukkede op omkring Ny Nordisk Skole, og som aldrig blev defineret og omsat. Hvad er det for en ballast børn og unge skal have? Her spiller fritiden en meget vigtig rolle. Skolen har valgt at sætte sig på faglighed og målstyret læring, så fritiden kan sætte sig på at udvikle relationer og socialitet= livsduelighed, som i dag synes vigtigere end læringsmål. Hvis man ikke har det godt med sig selv, hvordan skal man så tilegne sig faglighed? Undersøgelser viser klart, at det er besværligt og umuligt. Faglige turboforløb er ikke svaret på livsduelighed!

Derfor har den begrænsede fritid en vigtig funktion; at styrke børn og unges livsduelighed.

 

"Livsduelighed" kan både bookes som oplæg og kursusdag

Oplæg på to timer indeholder, hvordan man i den enkelte institution og klub arbejder bevidst med begrebet livsduelighed, hvordan man måler livsduelighed i faserne af selvet hos børn og unge og hvordan man understøtter dette maximalt.

Kursusdag 4 - 8 timer omhandler foruden ovennævnte, livsduelighedsfasernes kompleksitet, udarbejdelse af målrettede handleplaner for den enkelte institution og klub, som kan implementeres i den daglige drift. Der kan selvfølgelig udarbejdes minutplan for kurset.

Send forespørgsel

MIT MØDE MED MANDELA

Kan 5 minutters uforpligtende samtale under kaotiske former forandre tilgangen til mennesker, ja det kan. I oplægget kommer jeg ind på et positivt menneskesyn, og hvad det gør ved os som individer at agere positivt. Hvordan forandre man sig fra en negativ pessimistisk tilgang til en positiv tilgang til livet. Oplæg tager udgangspunkt i min bog Mandelaeffekten- nærhed i dialogen.

Send forespørgsel

SKAB BEGEJSTRING OG ARBEJDSGLÆDE OG MINDST STRESS OG SYGEFRAVÆR

Kurset bygger på de anerkendende principper, som er beskrevet i bogen Bliv hørt, set og mødt.

Der arbejdes teoretisk med de psykologiske principperne og aspekter der ligger til grund for den anerkendende praksis.

Deltagerne bliver i stand til på et praktisk plan at omsætte teori til praksis og gøre det brugbart som ledelsesredskab.

Fra erkendelse til anerkendelse praksisbaseret dialogværktøj til det daglige arbejde
Kurset giver en indføring i psykologiske og pædagogiske mekanismer, der hindrer og fremmer god kommunikation. Kurset sætter fokus på forskellen på ros og anerkendelse, og effekten af brugen af begge former for værktøjer
Deltagerne bliver opdateret i spejlingsdialogen. 
Der give mange eksempler fra dagligdagen, således man har let ved at lave en parallel til sin egen arbejdsplads.

Send forespørgsel

FÅ ANERKENDELSEN MED IND I DIALOGEN!

Anerkendelsen er en måde, hvorpå der skabes kontakt. Kontakt er vigtig, når man vil i dialog med et andet menneske. Men hvorfor har vi lettere ved at uddele og modtage kritik frem for at uddele og modtage anerkendelse og ros. Hvad får man ud af, at gå fra en kritisk holdning og til en anerkendende holdning. Målgruppe: Ansatte i virksomheder og institutioner og skoler. 

 

Send forespørgsel

HVORDAN ARBEJDER MAN BEVIDST I DET DAGLIGE ARBEJDE MED BØRN OG UNGES SELVVÆRD!

Kurset/oplæg sætter kursisterne i stand til aktivt at bruge og styrke børn og unges selvværd. Der veksles mellem teoretiske oplæg og praksisbaserede eksempler. der lægges hovedvægt på marginaliserede børn og unge. Hvorfor er det vigtigt, at mønsterbrydende børn og unge skal have selvværd for at gennemføre deres projekt, og hvorfor falder så mange igennem. 

Konflikthåndtering, konfliktløsning og konfliktmægling efter spejlingsdialogen

Konceptet er et gennemprøvet amerikansk koncept, som brugt rigtigt viser veje ud af frustrationer og konflikter. Kurset henvender sig til alle, der ønsker et redskab til sig selv eller til at videregive til andre til løsning af konflikter. Kurset giver en indføring i spejlingsdialogen og teorierne, der ligger til grund for metoden, som er en forudsætning for løsning af frustrationer og konflikter. Hvorfor går vi i forsvar, når vi bliver angrebet? Hvordan holder man op med at fortolke på det den anden siger? Metoden giver direkte anvisninger på veje at gå, hvad enten man er leder, medarbejder, forældre, ung eller barn. Spejlingsdialogen brugt rigtigt kan dramatisk nedbringe virkningen af mobning. Kurset veksler mellem oplæg og øvelser, således kursisterne oplever metoden på egen krop.

Send forespørgsel

ÅH I SKU' BARE HA' SET MIG

Et kursus/oplæg om hvordan man hele tiden, mens man har de unge i klubben eller ungdomsskolen, kan arbejde med at hele de sår de har fået gennem deres opvækst og på den måde bevidst hjælpe den unge bedst mulig videre i livet.

Sterns udviklingsteorier kædet sammen med klubpraksis og ungdomsskolevirksomhed giver deltagerne en unik mulighed for at gøre den forskel, som forskning viser, er vejen frem.

Kursus består af en grundpakke 4 timer, hvor teori og praksis gennemgås og hvor der er udarbejdet en Pixi udgave af teorien, som klubben/ungdomsskolen modtager på forhånd.

Ønsker man ekstra modul 4 timer arbejder vi yderligere med at implementere praksis i klubbens eller ungdomsskolens virksomhed. I dette modul er indeholdt et genbesøg efter 3 måneder, hvor kun kørsel efter statens takster og eventuelt brotakst er udgiften.

Oplæg kan afholdes i klubben/ungdomsskolen efter aftale.

Minutprogram kan tilsendes efter ønske

Send forespørgsel

KURSUS: KOMMUNIKATIONSDAG MED IMAGO METODEN

Temadagens formål er at indføre deltagerne i spejlingsdialogens teoretiske og praktiske principper. Der arbejdes med teori og udførelse praktisk.

Program for temadagen

09.30 Velkomst og morgenkaffe

09.30 - 11.30 Indførelse i spejlingsdialogen teoretisk gennemgang

11.30 - 12.30 Praktisk øvelse i Spejlingsdialogen

12.30 - 13.30 Frokost

13.30 - 14.30 Pædagogisk praksis med dialogen

14.30 - 15.30 Personlinge redskaber via spejlingsdialogen

15.30 - 16.00 Afrunding og farvel

Send forespørgsel

KURSUS: PERSONLIG UDVIKLING 1

Kunne du tænke dig at have mere gennemslagskraft på din arbejdsplads i forhold til kollegaer, forældre og børn/unge, så kan denne dag give dig nogle guidelines for, hvad det er du skal forandre hos dig selv. Du kommer i en udviklingsgruppe som arbejder videre efter kurset og der holdes kontakt med underviser via chat og mail. Der udarbejdes en personlig opgaver.

09.30 Velkomst og kaffe

09.30 - 12.30 Spejlet- hvem er du og hvad vil du opnå som person, der hvor du er lige nu, og hvad forhindrer dig i at forandre det.

12.30 - 13.30 Frokost

13.30- 15.30 Guidelines og strategier for hvad du kan arbejde med personligt arbejde

15.30 - 16.00 Afrunding samt formering af udviklingsgruppe

Send forespørgsel

KURSUS: TEENLIV - UNGE, DER HELE TIDEN UDFORDRER OS?

På temadagen indføres de i tilknytningsteorierne, der kan give forståelse for børn og unges handlemønster. Dialogform med indbygget anerkendelse gennemgåes og supervision som pædagogisk afgiftningsredskab gennemgåes.

Målgruppe: Alle der pædagogisk arbejder med børn og unge 

Program for temadagen

09.30 Velkomst og morgenkaffe

09.30 - 11.00 Børns tilknytning en overset faktor, når vi taler om børn og unge.

11.00 - 12.30 Udfordringer for personalet anno 2013. Er uddannelsen god nok?

12.30 - 13.30 Frokost

13.30 - 14.30 Dialogmodel med indbygget anerkendelse som er særdeles brugbar overfor sårbare børn og unge

14.30 - 14.45 Kaffepause

14.45 - 15.30 Supervision en vigtig brik i afgiftning af medfarbejdere

15.30 - 16.00 Afrunding og farvel

Tilmeld dig vores nyhedsbrev