LARS RASBORG

Pædagog, Cand. Psych., Foredragsholder
Lars Rasborg blev pædagog i 1981, og arbejdede i børnehave og på behandlingshjem for børn, unge og familier frem til 1991, hvor han blev cand.psych. Efter nogle år i de daværende amters børnerådgivningscentre, blev Lars i 1993 praktiserende psykolog. I 2002 blev han specialist i klinisk børnepsykologi.

Gennem årene som psykolog har Lars Rasborg arbejdet med sunde børn, unge og forældre, såvel som med børn, unge og forældre med forskellige former for vanskeligheder, bl.a. omsorgssvigt. Lars har bl.a. løst opgaver for kommunerne, de daværende statsamter, byretter, Østre Landsret og adoptionssamrådene, og derudover for klienter, som selv henvender sig. Opgaverne har omfattet undersøgelser, konsulentbistand, rådgivning, psykoterapi og supervision.

Herudover har Lars arbejdet med adopterede børn og voksne, som har manglet omsorg før adoptionen, og med psykoterapi med voksne.

Gennem alle årene har Lars også skrevet artikler til dagblade og fagtidsskrifter, og han har skrevet fagbøger. Helt tilbage i 1992 skrev han desuden Børn er irriterende, sir oldefar til DR Børneradio. Historien fortælles af Jesper Christensen og kan stadig høres i DRs åbne arkiv på dr.dk/bonanza. I 2018 udkom hans bog, Gådefulde menneske, en samling små tekster, der tager afsæt i fagbøgerne, men er mere poetiske og ledsages af akvareller af Olafur Eliasson.  

Derudover har han undervist, holdt foredrag og lavet træningsforløb for daginstitutioner, skoler, forældre, døgninstitutioner, opholdssteder og plejeforældre. Jævnligt laver Lars også åbne arrangementer for alle interesserede, bl.a. på Folkeuniversiteterne. I de senere år har undervisning især drejet sig om emnerne, beskrevet nedenfor.

Hvert enkelt foredrag, kursus osv. udformes i dialog med rekvirenten, og Lars er åben også over for ønsker, der ikke er indeholdt i nedenstående.

Foredrag

Send forespørgsel

Børns psykiatriske diagnoser

I disse år, hvor et stærkt stigende antal børn og unge og også voksne får psykiatriske diagnoser, ligger det Lars meget på sinde at formidle erfaringer med, hvordan problemerne i en række tilfælde kan løses ved at foretage ændringer barnets miljø.

En fordel herved er, at det skaber mulighed for at løse problemer (hvor medicin allerhøjst mildner symptomer) og frigør kræfter til en sund udvikling, at barnet lærer sig selv bedre at kende og at forældrene eller de voksne omkring barnet ligeledes lærer det bedre at kende.

En anden fordel er, at barnet ikke behøver at få en diagnose eller at det kan betegnes som helbredt fra den lidelse, det tidligere har fået en diagnose for. Uden diagnose er barnet sikret mod senere vanskeligheder, fx i sammenhænge, hvor optagelse af lån, påbegyndelse af en uddannelse eller varetagelse af et arbejde forudsætter, at personen opfylder visse helbredsmæssige krav.

En tredje fordel er, at barnet måske ikke behøver medicin og derfor undgår de ubehagelige bivirkninger, som den kan have, samt eventuelle senfølger af medicinering, som vi endnu ikke kender.   


 

Send forespørgsel

Miljøterapi med børn og unge

Miljøterapi er udformet som behandlingskoncept for omsorgssvigtede børn og unge. Konceptet anvendes på døgninstitutioner og opholdssteder og i plejefamilier, daginstitutioner og skoler.

Metoderne i miljøterapi er spejling og jeg-støtte, og Lars har givet omfattende beskrivelser af dem i sine bøger, Miljøterapi med børn og unge (3. udg., Akademisk Forlag, 2016) og Miljøterapi i gruppe og organisation (Akademisk Forlag, 2013).

Lars holder foredrag og laver kursusdage og længerevarende træningsforløb på institutioner mv., der ønsker at lære miljøterapi eller at blive bedre til det.

Ud over at træne metoderne spejling og jeg-støtte i det direkte arbejde med børnene, indgår der i Lars' foredrag, kurser og træningsforløb ofte elementer, der angår det, der foregår rundt om det direkte arbejde med børnene. Nogle af disse elementer er behandlingsplanlægning, forældrearbejde, supervision, ledelse og samarbejde. Disse og flere andre elementer er beskrevet i bogen, Miljøterapi i gruppe og organisation.

 

Send forespørgsel

Sunde børns problemer

Foredrag, kursusdage og træningsforløb vedrørende sunde børns problemer bygger på mange års erfaringer med rådgivning af forældre, pædagoger og lærere om børn og unge med afgrænsede problemer, som beskrevet i Lars bog, Sunde børns problemer (2. udg., Akademisk Forlag, 2018). Bogen er primært henvendt til forældre, men har også vundet udbredelse i daginstitutioner.

Det indgår i rådgivningen, at forældrene lærer at spejle deres barn og give det jeg-støtte. Det er de samme metoder, som i Lars miljøterapi (jf. ovenfor), og de er beskrevet i Sunde børns problemer.

Noget af det, Lars her er særligt optaget af, er at formidle, at der er mange belastende problemer, som kan løses lettere end mange forventer, når forældrene rustes til at spille en primær rolle, og når de derved bliver inspiratorer for de pædagoger og lærere, der har med deres barn at gøre i daginstitution og skole.

Lars er lige så optaget af, at inspirationen kan gå den anden vej, altså fra pædagoger og lærere til forældre, og Lars erfarer, at dette indimellem er afgørende for, om barnet får en hjælp, der løser dets problem og bringer det i god trivsel og udvikling.

Som noget tredje er Lars optaget af at formidle erfaringer med børn, der mistænkes for f.eks. ADHD eller autisme, eller som har fået diagnoserne, men hvor problemerne i en række tilfælde løses, når forældrene begynder at spejle barnet og give det jeg-støtte.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev