LENE SONNE

Dybdeterapeut, filosofisk coach og foredragsholder om sensitive mennesker

Send en uforpligtende forespørgsel

Vi svarer inden for 24 timer
Lene Sonne har holdt foredrag over hele landet, haft undervisningsopgaver for personalegrupper i daginstitutioner og haft bisidderopgaver for forældre til samarbejdsmøder med daginstitutioner og skoler.
Lene er uddannet pædagog, dramaleder, dybdeterapeut og filosofisk coach, og er sammen med en psykolog forfatter til tre bøger om sensitive børn.

Lene Sonne har haft mange forskellige opgaver i sit arbejdsliv og har bl.a. arbejdet som pædagog, underviser, teaterinstruktør, leder og terapeut. I de seneste 9 år har hun interesseret sig for de mennesker, der er mere følsomme end flertallet. Hun har arbejdet som leder i en børnehave, hvor de havde fokus på særligt sensitive børn og udviklede stor viden og erfaring på området. De seneste 3 år har Lene arbejdet i sin egen virksomhed: Spred dine Vinger. Her udbyder hun foredrag, undervisning, psykoterapi, individuel rådgivning, familierådgivning og protreptik (filosofisk coaching).

I kraft af sine erfaringer som institutionsleder og rådgiver har Lene oparbejdet en bred viden på området særligt sensitive mennesker, i daglig tale sensitive mennesker. Denne viden formidler hun videre på en humoristisk, inspirerende og samtidig dybt seriøs måde til tilhørerne.

Lene Sonne er medforfatter til de anmelderroste bøger: Sensitive børn (2014), Introduktion til sensitive børn (2015) samt Sensitive unge (2015).

Lene er mor til to børn, der er særligt sensitive. Hun betegner ligeledes sig selv som særligt sensitiv.

Foredrag

Send forespørgsel

SENSITIVE BØRN

Nyere forskning har vist, at ca. 1/5 af alle børn er særligt sensitive. Hvad vil det sige? Og hvad kan vi gøre for, at børnene får en god hverdag, hvor de kan føle sig trygge og livsduelige? Lene Sonne har tidligere været leder i en daginstitution, hvor man havde fokus på sensitive børn. I denne institution udviklede man et godt samarbejde med forældrene og redskaber og tilgange til at skabe et godt klima for børnene.

I dag giver Lene rådgivning til familier med sensitive børn, til sensitive unge og voksne. Hun er forfatter til bogen Sensitive børn, der udkom i september 2014.

Lene vil i løbet af foredraget fortælle kort om forskningen bag den nye viden om særlig sensitivitet. Herefter vil hun lægge hovedvægten på eksempler fra praksis, der illustrerer, hvordan sensitive børn oplever verden. Til sidst i foredraget vil hun fortælle om redskaber, der kan skabe trivsel for det sensitive barn og familie, øvrige pårørende og venner. Lene holder foredrag over hele landet om emnet, og hun varetager ud over sin rådgivningsvirksomhed bisidderopgaver for forældre ved samtaler mellem daginstitution/skole og forældre.

Foredraget kan holdes for personalegrupper, tværfaglige grupper, forældregrupper eller blandede grupper.

Send forespørgsel

SENSITIVE UNGE

Nyere forskning har vist, at ca. 1/5 af alle unge er særligt sensitive. Hvad vil det sige? Og hvad kan vi gøre for, at de unge får en god hverdag, hvor de kan føle, at de slår til, og at de er i stand til at takle livet og dets udfordringer? Lene Sonne har tidligere været leder i en daginstitution, hvor man havde fokus på sensitive børn.  Herudover har hun været ansat på produktionsskoler, efterskoler og ungdomsskoler, og hun har undervist i mange forskellige sammenhænge.

I dag giver Lene rådgivning til familier med sensitive børn, til sensitive unge og voksne. Hun er forfatter til bogen Sensitive unge, der udkom i september 2015.

Lene vil i løbet af foredraget fortælle kort om forskningen bag den nye viden om særlig sensitivitet. Herefter vil hun lægge hovedvægten på eksempler fra praksis, der illustrerer, hvordan unge oplever verden. Eksemplerne kommer fra hendes bog og fra hendes rådgivningspraksis. Til sidst i foredraget vil hun fortælle om redskaber og mindsets, der kan skabe trivsel for den sensitive unge og familie, øvrige pårørende og venner.

Lene holder foredrag over hele landet om emnet, og hun varetager ud over sin rådgivningsvirksomhed bisidderopgaver for forældre ved samtaler mellem daginstitution/skole og forældre.

Foredraget kan holdes for personalegrupper, tværfaglige grupper, forældregrupper eller blandede grupper.

Send forespørgsel

SENSITIVE VOKSNE

At være særligt sensitiv er et normalt personlighedstræk. Det er bare et mindretal af befolkningen, der har personlighedstrækket. Mange af os har levet vores liv uden at vide, at vi er særligt sensitive. Det betyder, at vi ikke har kunnet forstå vores egne reaktioner eller tanker og følelser i en række situationer, og vi har derfor kunnet føle os mærkelige eller anderledes. Vi er også indimellem blevet overbelastede, og vi har i disse situationer haft nogle reaktioner, som vi har været kede af bagefter.

Dette foredrag vil give dig indblik i, hvordan forskellige sensitive voksne oplever verden indefra. Foredraget kunne også hedde: Særligt sensitiv og hvad så? For det gælder om at acceptere, at vi er bygget, som vi er, og dernæst finde ud af, hvordan vi kan skabe nogle gode rammer for os selv.  Eksemplerne er fra Lene Sonnes praksis som rådgiver og terapeut. Endvidere vil foredraget rumme redskaber og forslag til positive tankegange, som kan gøre hverdagen lettere som sensitiv voksen.

Dette foredrag kan anbefales til fagpersoner, der arbejder med mennesker. Det kan give en god forståelse af de mennesker, der er sensitive, ligesom det kan give en øget selvforståelse til de fagpersoner, der selv er sensitive, eller har kolleger, der er det.

Foredraget er også velegnet til mennesker med psykiatriske diagnoser, der udover diagnosen er særligt sensitive. Det kan give en udvidelse af selvforståelsen, således at man får en forståelse af sit personlighedstræk og ikke udelukkende identificerer sig med diagnosen.

Foredraget kan holdes for mennesker, der har personlighedstrækket, personalegrupper, tværfaglige grupper, blandede grupper.

Som noget nyt udbyder Lene undervisningsforløb til personalegrupper inden for området sensitive mennesker, personalesamarbejde, forældresamarbejde, personaleledelse, supervision i forhold til konkrete børn, unge eller voksne.

Et sådant kursusforløb kan foregå på en enkelt temadag, eller strække sig over flere kursusgange, fx i alt 15 - 20 timer. Rammerne for det enkelte forløb planlægges i samarbejde med personalegruppen eller organisation.

I kurset indgår typisk et indledende foredrag om emnet. Herefter vil der planlægges opgaver og øvelser, hvor deltagerne arbejder i grupper og plenum med relevante temaer.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev