LONNI PIILGAARD

Foredragsholder om omsorgssvigt og udsatte børn og unge
“Jeg kan både fortælle, hvad omsorgssvigt gør ved et menneske ud fra, at jeg har prøvet det på min egen krop, men jeg kan også fortælle som fagperson, hvad der sker med unge på den sikrede institution, hvor systemet siger, at de nu skal rehabiliteres. Vi har jo selv produceret disse unge, og vi kunne have hjulpet dem før de endte i systemet på en plads, der koster 1,2 millioner kroner om året”.

Lonni Piilgaard har selv været omsorgssvigtet og været en del af 'systemet' i mange år. Lonni har talrige anbringelser bag sig - den første som 2årig - og kender følelsen af, at være en brik i et system, som producerer sagsmapper, der fylder flere ringbind, og som laver handleplaner, hvor ordet "livskvalitet" aldrig bliver en del af teksten. 

Lonni Piilgaard har formået af kæmpe sig gennem massive svigt, specialklasser og anbringelser, og holder nu foredrag om systemets omsorgssvigt - set udefra såvel som indefra. Lonnis personlige og faglige baggrund udgør et unikt grundlag i italesættelsen af nuancerne i problematikkerne hos 'unge på kanten'. 

Lonni har erfaring som støttekontaktperson, ledsager, handicaphjælper og leder af en personaleafdeling. Til daglig arbejder hun som socialpædagog på landets sikrede institution for kriminalitetstruede og dømte børn i alderen 14-18 år. 

Foredragene giver et unikt indblik i, hvad der sker inde i et ungt menneske, der er blevet en del af anbringelsessystemet.

Foredrag

Send forespørgsel

FOREDRAG TIL FAGPERSONER

Foredraget giver et unikt indblik i, hvad der sker inde i et ungt menneske, der er blevet en del af anbringelsessystemet. Lonni Piilgaard taler både ud fra sine personlige erfaringer og fra sin erfaring som fagperson. Foredraget peger på en ny anden måde at forvalte faget på, hvor større nærhed bliver nødt til at være i fokus. Vi taler meget om værdier, men det er jo den måde, vi lever de værdier ud på, der betyder noget, siger hun og spørger: Hvordan skal vi gennemføre den skulder til skulder-pædagogik, vi taler om, når vi kun går et kort stykke sammen med den unge, og så siger vi: Nu må du gå selv, for jeg har fri?

Lonni Piilgaard taler ud fra det standpunkt, at hendes erfaringer både indenfor og udenfor systemet kan bruges til at gøre systemet bedre. Jeg forstår systemet, og jeg forstår målgruppen. Jeg forstår, hvor svært det er at opbygge relationer og bryde dem igen, når de unge rejser videre til det næste sted, siger hun.
Vi skal finde ind til et fagligt nærvær. Vi skal turde at gå sammen med den unge for en stund. Det var det, der hjalp mig igennem.

Send forespørgsel

FOREDRAG TIL UNGE PÅ KANTEN

I dette foredrag fortæller Lonni, hvordan hun selv kom igennem en opvækst med omsorgssvigt, anbringelser og specialklasser. Hun taler de unges sprog og ved, hvordan det er at være ung i systemet med alle de regler og krav, som en anbragt bliver mødt med. Foredraget tager udgangspunkt i, at det er muligt at klare sig igennem og komme ud på den anden side, selvom det hele ser umuligt og sort ud. En vigtig pointe er også, at den enkelte unge ikke er alene. Der er hjælp at få, og der er håb for en bedre fremtid.

Lonni, taler ud fra det standpunkt, at hendes erfaringer både indenfor og udenfor systemet kan bruges til at gøre systemet bedre. Jeg forstår systemet, og jeg forstår de udsatte målgrupper. Jeg forstår, hvor svært det er at opbygge relationer og bryde dem igen, når de unge rejser videre til det næste sted, siger hun.
Vi skal turde at gå sammen med den unge for en stund. Den tættere relation. Det var det, der hjalp mig igennem, og ud af min problemskabende adfærd.

 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev