LOTTE KASPERSEN

Selvstændig konsulent og vejleder med speciale i ADHD

Send en uforpligtende forespørgsel

Vi svarer inden for 24 timer
Lotte Kaspersen er en energisk og engageret foredragsholder, der tager udgangspunkt i sine egne erfaringer og oplevelser, når hun fortæller om et liv med ADHD.

I en alder af 40 år fik Lotte Kaspersen stillet diagnosen ADHD. Hun stiftede derefter opgangsfællesskabet LKbh, som tilbyder støtte og vejledning i eget hjem til mennesker med autisme, asperger syndrom, ADHD, OCD og tourettes syndrom. Lotte har altid følt et kald i forhold til at hjælpe mennesker, der ikke føler sig tilpas og forstået af omverdenen. Hun kender selv til den kaos og smerte, der kan være forbundet med diagnosen ADHD. For Lotte førte kaosset i mange år til angst, uro og misbrug. Alkohol var i en periode i hendes liv det eneste, der for Lotte kunne skabe indre ro.

Lotte Kaspersen har stor erfaring og succes med at håndtere vanskelige opgaver. Hun har på baggrund af sine personlige og professionelle kvalifikationer vejledet en lang række mennesker med forskellige udfordringer. Tidligere har Lotte været støtte- og kontaktperson, privat konsulent, familieplejer og leder i flere private institutioner. Hun er desuden stifter af opholdsstedet Forcen på Djursland.

I sine foredrag om sit liv med ADHD belyser Lotte Kaspersen bl.a. nøgleordene: struktur, forudsigelighed, regler, troværdighed og tydelighed. Begreber som har haft stor betydning i Lottes eget liv.

I oktober 2018 udgav Lotte bogen: "Jeg er LUCKY" - en bog om ADHD, angst og elitesport. 

Bogen er skrevet i samarbejde med journalist Irene Aya Schou og henvender sig
til danskere med ADHD og andre diagnoser, pårørende, fagpersonale og alle, der
ønsker at blive klogere på sig selv og på, hvad det vil sige at være psykisk sårbar.

Foredrag

Send forespørgsel

ET LIV MED ADHD

Lotte har altid ubevidst lagt strategier for at kunne leve op til egne ambitioner og mål. Budskabet i foredraget er, at acceptere sit eget jeg - først da kan man heles og omhandler Lottes eget liv. Lotte er langt fra selvhøjtidelig og kedelig, men er kendetegnet af en enorm energi, og hendes foredrag indeholder masser af jysk humor. Lotte har altid været den stærke, der var en hjælpende hånd for alle omkring sig, indtil hun blev alvorligt ramt af et angstanfald. Herefter fulgte en række undersøgelser med psykiatere, psykologer, neurologer, hypnotisører og flere alternative behandlere. Ingen kunne give Lotte et svar på, hvor den indre uro og angst kom fra, indtil en tilfældig samtale med hendes arbejdsplads egen tilknyttede psykolog, der hurtigt fik hende henvist. Inden da havde Lotte Andersen været indlagt på psykiatrisk hospital - det sidste sted i verden, hun havde forestillet sig at havne.

Efter Lotte fik sin diagnose, valgte hun at gå efter sin drøm om at blive selvstændig konsulent, vejleder og foredragsholder med speciale i ADHD. Lottes foredrag er præget af stor engagement og autencitet, der smitter af på omgivelserne og deltagerne.

Foredraget bygger ikke på statistikker og tal om ADHD, men behandler hudløst ærligt kampene - fysiske såvel som psykiske - konsekvenserne, værktøjerne og succeshistorierne i Lottes eget liv.

Send forespørgsel

LOTTE HOLDER OGSÅ FOREDRAG OM

  • Motion og kosts egenskaber, når man har ADHD.
  • Angst og ADHD.
  • Pædagogiske redskaber til at tackle diagnoser.
  • Hvordan inkluderer vi børn og unge med specielle behov i det danske skolesystem?
  • Opbygning af struktur for virksomhed
  • Lotte Kaspersens bog (selvbiografi)

Tilmeld dig vores nyhedsbrev