METTE CARENDI

Cand. mag, forfatter, underviser og foredragsholder
Mette Carendi er cand. mag i psykologi og filosofi, hvor hun har specialiseret sig i menneskets følelsesmæssige udvikling og tilknytning. Mette har siden 2012 drevet virksomheden Harmoniske Unger, hvor hun rådgiver, underviser og holder foredrag om børns optimale udvikling, og om hvordan vi vender mistrivsel til trivsel.

I 2015 udgav Mette Carendi bogen Harmoniske Unger med kærlighed og nærvær via eget forlag. Hun er certificeret Aware Parenting instruktør via The Aware Parenting Institute i Californien, og er den første i Skandinavien, der har introduceret denne helhedsorienterede tilgang til børn. Mette har siden udviklet sit eget koncept i form af et undervisningsforløb, der henvender sig til både forældre og fagpersoner. Her arbejder hun i dybden med optimal følelsesmæssig udvikling - hvad det betyder og hvad der kræves samt i, hvorfor så mange børn mistrives i vores samfund, og hvad vi skal gøre for at ændre kurs.

Nogle af de største udfordringer, som lærere og pædagoger står med er børn der mistrives og dem kommer der desværre flere og flere af. Mistrivsel kan se ud på mange måder, hvor de mest iøjnefaldende er børn, der har meget ud-ad-reagerende adfærd (som slår, bider, råber, spytter, nægter at høre efter mm.). De børn, der af den ene eller anden grund har vendt smerten og angsten indad, er mindre synlige, men har et lige så stort behov for hjælp, hvor vi skal passe meget på, at de ikke drukner i det kaos, som børn med ud-ad-reagerende adfærd er tvunget ud i at skabe.

For at forstå, hvorfor flere og børn kontinuerligt får aktiveret deres overlevelsesmekanismer og viser tegn på mistrivsel, skal vi først forstå hvordan følelser og tilknytning fungerer, og hvorfor begge dele bliver klemt alt for tit på grund af vores samfundsstrukturer og manglende integrerede viden.

Foredrag

Send forespørgsel

NÅR BARNET GÅR AMOK - HVORFOR SKER DET OG HVORDAN HÅNDTERER DU DET?

Dette foredrag beskriver, hvad der sker, når det lille menneske er stresset og hvad der kan ligge til grund for, at barnet bliver stresset. Der er nemlig mange årsager, hvor det er uhyre vigtigt, at man ikke fejltolker barnets adfærd, da dette typisk gør ondt værre. Foredraget beskriver også, hvordan voksne bedst håndterer situationen, når barnet er presset ud over kanten, og får barnet hjulpet tilbage i balance uden brug af skæld-ud, moralske formaninger eller trusler. Mette Carendi kommer også ind på, hvorfor det er så vigtigt, at benytte ikke-irettesættende tilgange, når barnet har en voldsom reaktion og hvad skade det kan påføre, når vi vælger at sætte hårdt mod hårdt. Samtidig vil foredraget vise, hvor stort et potentiale disse svære situationer indeholder og hvor stor forskel man vitterligt kan gøre for et barn, når man formår at møde og støtte ham eller hende igennem følelsernes blussende ild.

Send forespørgsel

SAMFUNDSSTRUKTURER OG BARNETS IDEOLOGI - HVORFOR ET PROBLEM OG HVAD GØR VI?

Dette foredrag beskriver, hvorfor vi desværre kommer til at traumatisere rigtig mange børn, fordi vi endnu ikke har formået at omsætte den viden vi har om barnets biologi, i vores samfundsstrukturer. Foredraget viser, hvorfor det ikke er hensigtsmæssigt, at det lille barn kommer i fremmede hænder i mange timer ad gangen, og hvad vi som minimum er nødt til at gøre for at mindske skaderne. Foredraget beskriver også hvorfor meget af den adfærd, vi anser som uønsket blandt børn (magtkampe, mobning og drillerier), sjældent har noget med de enkelte børn at gøre, men opstår fordi miljøet gentagne gange presser dem ud i overlevelsesmønstre, hvor adfærden instinktivt udspiller sig. Foredraget opstiller flere konkrete løsningsforslag til, hvordan vi løser denne problemstilling, såvel som der afsættes tid til at diskutere fremtidige løsninger, da det en stor opgave, vi skal løse i fællesskab og som kalder på alt vores kreativitet og nytænkning.

Et meget relevant og vigtigt emne, som Mette formidlede kompetent og professionelt.
Mette tager rummet og man føler sig i gode hænder."
Lene - Vigersted Skole

Tilmeld dig vores nyhedsbrev