MIKALA PHILIP BJERG OG KIRSTEN KORTBEK

Foredragsholdere og undervisere

Send en uforpligtende forespørgsel

Vi svarer inden for 24 timer
Mikala Philip Bjerg og Kirsten Kortbek har begge mere end 20 års erfaring med foredrag, undervisning, konsulentarbejde samt udviklingsarbejde indenfor områderne krop og bevægelse, seksualitet, trivsel, sundhedsfremme og det tværprofessionelle samarbejde.

Mikala Philip Bjerg: Master i Voksnes læring og kompetenceudvikling, Sundheds-og sygeplejerske. Praktikkoordinator og underviser på Pædagoguddannelsen.

Kirsten Kortbek: Cand. Scient i Humanistisk Idrætsteori og Dansk, Master i Sundhedspædagogik. Lektor på Pædagoguddannelsen. Forfatter til flere artikler og fagbøger inden for området.

Gennem mange år har de beskæftiget sig med pædagogens arbejde og ansvar for børn, unge og voksnes liv indenfor normal- og specialområdet, med udgangspunkt i kroppens- og seksualitetens betydning for individets trivsel og udvikling.

I oplægget/kurset vil forskellige teoretiske perspektiver og viden blive præsenteret, diskuteret og sat i spil i forhold til konkrete problemstillinger, samfundsmæssige diskurser og etiske dilemmaer.

Mikala og Kirsten har en jordnær og konkret tilgang til temaerne og tør tale om de svære ting krydret med en god portion humor med inddragelse af eksempler fra praksis. Under foredraget etableres der et læringsrum med gensidigt respekt, tillid og lydhørrighed.

Målet er, at deltagerne/kursisterne dels vil tilegne sig ny viden og få konkrete værktøjer til videre arbejde i institutionen/praksis/familien. Indholdet skabes i samarbejde med kunden.

Foredrag

Send forespørgsel

HAR MENNESKER MED FUNKTIONSNEDSÆTTELSER EN SEKSUALITET?

- pædagogisk arbejde med seksuel sundhed og trivsel.

Ja naturligvis har alle mennesker en seksualitet og derfor tager dette oplæg udgangspunkt i den seksuelle udvikling, adfærd og udfordringer hos mennesker med funktionsnedsættelser. Relevant lovgivning præsenteres hvad skal man og hvad må man, og etiske overvejelser og dilemmaer inddrages. Da alle mennesker har brug for seksuel sundhed ses berøringens betydning for trivsel, som et vigtigt redskab til at arbejde med dette. Undervejs i oplægget inddrages praksiseksempler og deltagerne vil få konkrete værktøjer til videre arbejde i institutionen/praksis/familien.

Send forespørgsel

KROP, SEKSUALITET OG TRIVSEL

Hvordan klæder vi det pædagogiske personale/forældre på til at arbejde med børn, unge og voksnes seksuelle sundhed?

Oplægget vil tage udgangspunkt i nyeste viden om krop og seksualitet i forhold til den kropslige og seksuelle udvikling, lovgivning, tabuisering og de etiske dilemmaer, der er og kan opstå i det danske samfund. Der inddrages praksiseksempler og deltagerne vil få konkrete værktøjer til videre arbejde i institutionen/praksis/familien.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev