NADIA HOLMGREN

Cand. pæd.psyk, pædagogisk-psykologisk rådgiver, underviser, forfatter og foredragsholder
Nadia Holmgren har en kandidatgrad i pædagogisk psykologi og er specialist indenfor trivselsspsykologi og styrkebaseret pædagogik. Hun er oprindeligt uddannet pædagog og familiecoach og er stifter af netværket PIV – Positiv psykologi i virkeligheden – for praktikere og forskere, der arbejder med den positive psykologiske videnskab i praksis.

I sit daglige virke holder Nadia foredrag og workshops for pædagogisk personale, undervisere, ledere, udviklingskonsulenter, PPR-medarbejdere, forældregrupper m.fl. rundt om på landets skoler, daginstitutioner, ungdomsuddannelser, sundhedshuse osv. Desuden driver hun sin familieterapeutiske praksis, FamilieFlow, hvor hun gennem kortere eller længere forløb hjælper forældre til at etablere det familieliv, de drømmer om.

Nadia Holmgren er i 2018 bogaktuel med Til kamp mod kedsomhed i skoler og ungdomsuddannelser, som hun har skrevet sammen med Mette Marie Ledertoug, Nanna Paarup og Louise Tidmand. Bogen anbefales af eksperter som et vigtigt og værdifuldt bidrag til læring og trivsel i skolen. Læs de flotte anmeldelser af bogen her: http://bogenshjemmeside.dafolo.dk/Anmeldelser.6994.aspx 

Nadia Holmgrens foredrag og workshops er altid baseret på den nyeste forskning i kombination med hendes egen praksiserfaring og bliver skræddersyet, således, at de passer til jeres behov og aktuelle ståsted.

Typiske temaer og nøgleord for Nadia Holmgrens foredrag og workshops:

 • Styrkebaseret pædagogik

 • Positive Education

 • Positiv familiepsykologi og det styrkebaserede forældreskab

 • Motivation, flow og mening

 • Trivselsfremme

 • Styrkespotting

 • Til kamp mod kedsomhed i skoler og på ungdomsuddannelser

 • Kærlighedens psykologi

Foredrag

Send forespørgsel

Engagerede børn lærer bedst

De nationale trivselsmålinger har afsløret en bekymrende tendens: Alarmerende mange børn og unge keder sig så meget i skolen, at det går ud over deres trivsel, sundhed og læring. Og det bliver værre år for år.

For at bryde statistikken, skal vi fokusere på at skrue op for de trivselsfremmende faktorer, der gør den største forskel i hverdagen:

 • Etableringen af trygge og gode relationer

 • At undervisningen/aktiviteterne opleves som meningsfulde

 • Mulighed for at opleve motivation, engagement og glæde

 • Gode rammer for at udvikle og udfolde sine personlige styrker

Med dette foredrag får I:

 • Indblik i den nyeste forskning inden for trivselspsykologien

 • Ny viden om nøglebegreber inden for positive education og kedsomhedsforskning

 • Konkrete værktøjer lige til at gå ud og anvende i den pædagogiske praksis

 

Foredraget er relevant for: Undervisere, ledere, pædagoger, udviklingskonsulenter, PPR-personale og studievejledere m.fl.

 

Varighed: 1,5 time. Kan tilpasses efter behov.

Send forespørgsel

Kærlighedens psykologi

Gode og trygge relationer er den vigtigste faktor, når det kommer til trivsel og livsglæde. Men ikke sjældent er vores relationer også den største kilde til sorger, frustrationer og kriser. I foredraget om kærlighedens psykologi stiller Nadia Holmgren skarpt på nogle af de allermest centrale byggeklodser i den gode relation. Foredraget er både humoristisk og lærerigt og giver deltagerne stof til eftertanke.  

Med foredraget får I viden om

 • Tilknytningsstilens implikationer for parforholdet

 • Hjernens kærlighedsmønstre

 • De fem kærlighedssprog

 • Styrkeforskning og styrkernes enorme betydning for parforholdstrivsel

Foredraget er for alle, der for tiden er, engang har været, eller påtænker i fremtiden at blive en del af et parforhold, en familie eller en anden nær relation.

 

Varighed: 1,5 time.

Send forespørgsel

Styrkespotting

De seneste års forskning i karakterstyrker har vist, at hvis vi formår at finde, udforske og anvende vores personlige styrker, kan vi øge vores trivsel og livstilfredshed. Vi kommer lettere i flow når vores styrker er i spil, ligesom vi bliver bedre til at lære og bedre kan nå vores mål. Vi bliver tilmed mindre stressede, og vi oplever mere energi og overskud. Og det er let at lære. Foredraget retter sig både mod personale, der vil anvende den styrkebaserede tilgang i den pædagogiske praksis og i egen faglige og personlige udvikling.

Med dette foredrag får I:

 • Indblik i den nyeste styrkeforskning og den teoretiske positiv psykologiske ramme

 • Uundværlige styrkespotting-værktøjer til det daglige relationsarbejde

 • Ny forståelse for anvendelse af styrkebaseret pædagogik i praksis

Foredraget er relevant for: Pædagogisk personale, undervisere, ledere, udviklingskonsulenter, PPR-medarbejdere, forældregrupper, sundhedsplejersker, m.fl.

 

Varighed: 1,5 time. Kan justeres efter behov og ønsker om aktiv deltagerinvolvering (workshopformat).

 

Nadia er uden tvivl en af Danmarks dygtigste foredragsholdere! Hun formår at formidle videnskabelige teorier og andet inspirerende stof, på en meget nærværende og troværdig vis, og hvor alle kan være med. Til Nadias sidste foredrag, sad jeg tilbage med en følelse af, at det her skulle alle høre, for vi ville alle have gavn af det og få noget med hjem. Overvejer i en foredragsholder - så får Nadia mine varmeste anbefalinger. "
Hanna Tómasdóttir - Fysioterapeut
Nadia er en meget kompetent foredragsholder. Hun er altid velforberedt, leverer sit budskab levende med hverdagseksempler og med et glimt i øjet. Jeg kan varmt anbefale Nadia.
De oplæg jeg har hørt om, hvorledes vi styrker parforhold og går til kamp mod kedsomhed i skolerne, var en fornøjelse at deltage i. Tak Nadia. "
Lene Rasmussen - Sundhedsplejerske
Jeg har oplevet Nadia som foredragsholder, initiativtager til netværket PIV (positiv psykologi i virkeligheden) og sammen har vi udgivet bogen Til kamp mod kedsomhed. I skoler og på ungdomsuddannelser. Nadia gør sig altid umage og er enormt grundig både i sin forberedelse og i sin levering. Hun har en skøn humoristisk lethed, masser af viden og den dejligste måde være tilstede på med alt det skønne hun rummer. Et vigtigt og givende budskab. Tak. "
Nanna Paarup - Ekspert i klasseledelse
Jeg havde fornøjelsen af at arbejde sammen med Nadia som oplægsholdere for Landsforeningen for Autisme - Zikon. Nadia har en særlig evne for at favne sårbarheden, modet og den gode stemning hos kursisterne. Nadia viser fagligt overblik og et kæmpe praksiskendskab til den positive psykologi. Jeg kan give Nadia mine varmeste anbefalinger. "
Mia Medine Sofia Petersen - Projektleder hos psykiatrifonden

Tilmeld dig vores nyhedsbrev