NIELS EGELUND

Professor i specialpædagogik på DPU, Dr.Pæd og ph.D.

Send en uforpligtende forespørgsel

Vi svarer inden for 24 timer
Niels Egelund er en af det pædagogiske felts mest benyttede foredragsholdere. Han har holdt foredrag om pædagogik og undervisning på skoler, i foreninger og i organisationer over hele landet. Med Niels Egelund får I en engageret foredragsholder og dygtig formidler af en enorm stor erfaring.

Niels Egelund er professor i specialpædagogik på Dansk Institut for Pædagogik og Uddannelse på Aarhus Universitet. Han har forsket og skrevet om specialundervisning, evaluering, faglighed og meget andet. Når det handler om den danske folkeskole, er Niels Egelund en af de absolut førende eksperter. Han har ofte taget centrale punkter op til debat, fx fagligheden i undervisningen, specialundervisning og inklusion.

Oprindeligt er Niels Egelund uddannet lærer, senere blev han mag.art. i psykologi, lic.pæd og til sidst Dr.pæd. i 1990. Hans doktordisputas handlede om adfærdsvanskelige børn. Niels er forfatter til en lang række artikler om forskellige emner med relation til folkeskolen.

Niels Egelund har været og er stadig medlem af en lang række komiteer og råd, fx Børnerådet, Globaliseringsrådet, Skolerådets formandskab, Task Force om fremtidens dagtilbud, DEAs Ungdomsuddannelseskommission. Niels Egelund har desuden været med fra PISA-undersøgelsernes begyndelse i 1998 og leder af disse frem til 2013.

Niels Egelunds forskning og erfaring er relevant for alle, der arbejder med pædagogik og undervisning. Hans foredrag henvender sig derfor til alle, der ønsker at vide mere om både børn og voksnes kompetencer i forbindelse med undervisning.

Foredrag

Send forespørgsel

FOREDRAGSTITLER

Niels Egelund holder foredrag med udgangpsunkt i følgende titler

  • Kvalitet, faglighed og trivsel i folkeskolen
  • Hvad kan PISA-undersøgelsen fortælle os om den danske skole?
  • Specialundervisning kontra inklusion i folkeskolen
  • Urolige elever i folkeskolen
  • Overgang mellem børnehave og skole
  • Overgang mellem skole og ungdomsuddannelse
  • Er vort ungdomsuddannelsessystem sygt?
  • Pige- og drengepædagogik
  • Hvad kan den danske grundskole lære af kineserne?
-->