RANI HØRLYCK

Skoleleder og foredragsholder
Rani Hørlyck var i 2017 blandt de nominerede til titlen som ”Årets Dansker” og omtales desuden ofte som ”førstedamen i tosproget skoleledelse”, grundet de forbilledlige resultater hun har skabt som leder for Søndervangsskolen i Aarhus, hvis andel af tosprogede elever udgør 96 % af skolens samlede elevtal.

Rani er en hyppigt benyttet foredragsholder til oplæg om succesfuld integration i folkeskolen, undervisningspraksis med afsæt i et rummeligt børnesyn, digitalisering i og fysisk indretning af folkeskolen, offentlig ledelse og generelt om skole- og integrationspolitiske forhold.

Rani Hørlyck har siden 2008 været skoleleder på Søndervangskolen i Aarhus, hvor 96 procent af skolens 326 elever er tosprogede elever, fordelt på op mod 20 forskellige nationaliteter. Rani har mere end 30 års erfaring inden for den danske folkeskole, og de seneste 15 år nærmere specifikt inden for skoleledelse. Hun er kendt som en markant leder med tydelige værdier og en kompromisløs tilgang, når det gælder børnene. Ifølge Rani selv er opskriften på hendes succes og resultater den simple ledelsesfilosofi at skolen skal tilpasse sig efter de børn, som nu engang er til stede og ikke omvendt.

Siden sin læreruddannelse fra Marselisborg Seminarium i 1987 har hun interesseret sig særligt for arbejdet med   tosprogede elever med minoritetsbaggrund og skrev afgangsspeciale om tosprogede skolebegyndere. Rani er derudover formand for hjælpeforeningen Indiens Venner. Hun selv er adopteret fra Indien som 2,5 årig i 1965, som et af de første udenlandske adoptivbørn.

Rani indsats som leder er blevet lagt mærke til i en grad, så hun i dag jævnligt optræder som debattør, klummeskribent og oplægsholder på området. Hendes oplæg kan tilpasses efter den enkelte skoles behov inden for fokusområderne skoleledelse, undervisningspraksis med afsæt i et rummeligt børnesyn, digitalisering i og fysisk indretning af skolen, tosprogede elever og integrationsforhold.

Foredrag

Send forespørgsel

Ledelsesfilosofi som en strategi til to-sproget skoleledelse

  • I sine foredrag fortæller Rani Hørlyck om sin tilgang til eleverne, og hvordan hun har skabt resultater med sin ledelsesfilosofi.
  • På få år har hun igennem bevidst målrettet ledelse næsten fordoblet elevernes karaktergennemsnit til afgangseksamen, reduceret elevernes fravær markant, -og tilsvarende medarbejdersygefraværet. Begge dele ligger i dag under kommunegennemsnittet.
  • Samtidig har hun skabt en høj forældre- og elevtrivsel: Skolen er med den seneste forældretilfredshedsmåling blandt Aarhus Kommunes højeste, hvor 91% af skolens forældre udtrykker at de er meget tilfredse eller tilfredse med Søndervangskolen. For elevernes vedkommende ligger skolens blandt den bedste tredjedel i landet.
  • Herudover er det lykkedes at få mange flere af forældrene til at engagere sig i børnenes skolegang.
  • I foredraget kommer Rani med masser af eksempler og inspiration til, hvordan den enkelte skole, institution eller kommune håndterer integrationsproblematikker i folkeskolen.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev