RYTMIKBANDITTERNE

Underviser i rytmik, musik- og bevægelseslege

Send en uforpligtende forespørgsel

Vi svarer inden for 24 timer
Rytmikbanditterne giver inspiration til rytmik, musik- og bevægelseslege i institutioner. Rytmikbanditterne består af Sarah Szinay, Pernille Germansen, Anne Hussmann og Victor Dickers-Eisner.

Om Rytmikbanditterne: 

Sarah Szinay er rytmik og dramapædagog. Hun er uddannet hos Lotte Kærså (Rytmisk musikkonservatoriums efteruddannelse) og fra Gøssels 3årige efteruddannelse i musikalsk og motorisk udvikling for børn mellem 0 og 9 år. Derudover er Sarah uddannet scenekunstner på Center for kreativitet og teater. 

 

Pernille Germansen er ligeledes uddannet hos Lotte Kærså (Rytmisk Musikkonservatoriums Efteruddannelse) og fra Gøsselsskolens 3årig efteruddannelse i musikalsk og motorisk udvikling for børn mellem 0 og 9 år. Pernille er derudover sangskriver og en del af lærergruppen på Gøsselskolen.

 

Anne Hussmann er uddannet Motorikvejleder, Gøsselpædagog og Marte meo terapeut. Ud over at undervise i baby og -børnerytmik på bl.a. forskellige skoler og institutioner, er hun også en del af Gøsselskolens lærerteam.

 

Victor Dickers-Eisner er uddannet Gøsselpædagog og Rytmikpædagog hos Lotte Kærså på Rytmisk Musikkonservatorium. Victor er idrætspædagog og en del af DGI-korpset. Han er derudover også musiklærer og kapelmester i Zirkus-Orkesteret.

Foredrag

Send forespørgsel

FOREDRAG: FRA SANS TIL SAMLING - ET SANSEMOTORISK FOREDRAG

Der er fuld gang i krop og sanser, når børn I alle aldre undersøger, oplever og gør sig erfaringer med sig selv og omverdenen. Børn gennemgår en rivende udvikling og gennem hele barndommen har de brug for at få stimuleret de primære sanser, som ligger til grund for den motoriske udvikling og generelle trivsel. Mange børn er i dag sansemotorisk understimulerede og dermed enten sløve eller hyperaktive, ukoncentrerede og tilsyneladende konfliktsøgende, men gennem en bevidst holdning til aktiviteter, indretning, legetøj og udfoldelsesmuligheder kan barnets motorik styrkes. Samtidig kan en forståelse af kroppens og sansernes krav, gøre os klogere på, hvad vi kan forlange af børnene.

Send forespørgsel

FOREDRAG: RYTMIK GØR LÆRING TIL EN LEG

- Et aktivt foredrag i Rytmikkens farverige verden.

Musik og bevægelse er en naturlig udtryksform for børn. 

Foredraget giver masser af inspiration til at lave rytmik, musik -og bevægelseslege i institutionen.

Rytmik er fælleskab og skaber oplevelser mennesker imellem; for det handler om at være tilstede sammen. 

Rytmikken bygger på rammelege som giver børnene genkendelighed samtidig med, at der er plads til at improvisere og forme legen sammen.

Vi lærer af at se på hinanden og hinandens idéer. Det enkelte barn får samtidig vigtige erfaringer med at være i centrum og have indflydelse på legen. Både at kunne følge andre og kunne være den, de andre følger er vigtige egenskaber at mestre.

Hvordan kan vi som voksne lave aktiviteter, hvor børnene er medbestemmende og hvor de får plads til at bruge deres fantasi, krop og stemme, samtidig med at vi skal fungere sammen i gruppen?

Det er et af de spørgsmål vi rejser i foredraget, mens vi sammen får et indblik i rytmikkens farverige verden, hvor læring går som en leg.

Foredraget giver både stof til hovedet og til kroppen. Og forhåbentligt også til lattermusklerne.

Rytmikbanditterne laver rytmik der bygger på Gøsselmetodens helhedssyn på børn: Sprog, følelser, samarbejde, rytme og motorik er er blot nogle af de færdigheder, børnene udvikler.

Foredraget er med to Rytmikpædagoger. Vi tilpasser foredraget så det passer til den målgruppe, I arbejder med. Daginstitution og skole.

Få rytmik i huset så det svinger for alle aldersgrupper. 

Rytmik er leg, musik, bevægelse, fantasi og meget, meget mere. Når vi rytmikker er barnets krop og sanser i spil og derved også følelser, læring og hukommelse.

Vi leger på børnenes præmisser og det giver læring i børnehøjde. Børn skal udfordres på lige netop det niveau, de befinder sig på; for er aktiviteterne for lette eller for svære, mister børnene interessen.

Rytmik er opbygget af rammelege, som giver børnene genkendelighed og tryghed, samtidigt med at der er lægges op til, at børnene er medskabende og har indflydelse på legene. Rytmik er fælles leg og når vi leger sammen, opstår magien.

Vores rytmik bygger på Gøsselmetodens helhedssyn på barnet, så barnet støttes i mange sider af dets udvikling. Bland andet sprog, følelser, samarbejde, rytme og motorik.

Rytmikforløbet kan have særligt fokus på sensitive børn, motorisk udvikling, musikalitet, fællesskab i børnegruppen eller noget helt femte.

Sammen kan vi planlægge et forløb efter jeres ønsker.

Forløbet kan med fordel kombineres med foredraget Rytmik gør læring til en leg. Så man bliver klædt bedre på til selv at gå videre med rytmik i huset.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev