TERESA CLAUSEN

Cand.pæd., familieterapeut og forfatter

Send en uforpligtende forespørgsel

Vi svarer inden for 24 timer
Teresa Clausen bruger i sine foredrag sin egen store erfaring indenfor det pædagogiske felt til at sætte fokus på fakta om udsatte børn, tegn/symptomer, børnenes behov samt relevante pædagogiske arbejdsmetoder.

Teresa er pædagog, familieterapeut, censor ved pædagoguddannelsen og en erfaren foredragsholder. Hun oplever i sit arbejde, at pædagogisk fagpersonale mangler konkrete værktøjer og kompetencer til at klare de udfordringer, de møder i forbindelse med særligt udsatte børn. Det resulterer i, at børn bliver fejlafkodet og fejldiagnosticeret. Teresa tager i sine foredrag udgangspunkt i sine tre bøger: Traumatiserede flygtningebørn i pædagogisk praksis (2012), Usynlige børn i risikozonen (2014) og Pædagogiske arbejdsmetoder med udsatte børn (2016). I sidstnævnte bog offentliggør Teresa sin egen pædagogiske arbejdsmetode, som hun har brugt i praksis i sit arbejde med autisme, ADHD og trauma.

Teresa Clausen anbefaler sine foredrag til daginstitutioner, skoler og studerende. Emnerne, Teresa berører i sine foredrag, er desuden relevante i forhold til samfundsdebatter og problematikker.

Foredrag

Send forespørgsel

TRAUMATISEREDE FLYGTNINGEBØRN

Krig er det mest triste ord, som kan komme over mine læber. Det er en ond fugl, som ødelægger vores hjem og stjæler vores barndom. Krig er den ondeste af alle fugle. Den farver gaderne røde af blod og gør verden til et helvede. (Undervisningsmagasinet Zapp 1996: 3).

Desværre er der alt for mange børn i verden, der lever deres hverdag med krig og uroligheder. Børnene har en helt anden hverdag end de fleste danske børn. Krig er ikke noget, man leger, men noget disse børn oplever på egen krop. De lever med frygten for at miste deres forældre eller deres eget liv.

Pædagoger i Danmark kommer også i kontakt med de børn, som har oplevet krig enten direkte eller inddirekte, og som ikke har haft mulighed for at bearbejde de traumer, de har været igennem. Det er vigtigt for barnet, at de voksne omkring det er opmærksomme på signaler. Det er dog langt fra en selvfølge, at de personer, der har kendskab til børnenes traumatiserende oplevelser og symptomer, har de rigtige værktøjer. Traumatiserede flygtningebørn er et aktuelt og yderst undervurderet emne i Danmark. Teresa Clausen bidrager med pædagogiske redskaber og væsentlige teorier og giver samtidig et godt indblik i den virkelige verden. I foredraget behandler hun temaerne; flygtningebørn i Danmark, fakta om børn i krig, krigens indflydelse på børn, sprog og kultur. Derudover kommer Teresa i foredraget omkring mere metodiske emner; konventionen om børns rettigheder, pædagogiske kompetencer, psykoterapi og horisontsammensmeltning med uddannelse i kultur. Teresa leverer et tankevækkende og inspirerende foredrag.

Send forespørgsel

USYNLIGE BØRN I RISIKOZONEN

Risikoen for forringede livschancer i uddannelsesmæssigt, kulturelt og økonomisk perspektiv vokser, når barnet vokser op under socialt belastede vilkår. Den pædagogiske opgave ligger i at hjælpe med at bryde arven og give barnet nye relevante kompetencer, der gør det muligt at opnå tilfredsstillende livsvilkår og leve op til de krav, samfundet stiller. Desværre er det vanskeligt at undgå konsekvenserne af en social arv ved hjælp af hverdagens almindelige praksis i daginstitutionerne. Det skyldes, at denne er rettet mod de almindeligt fungerende børn og gavner ikke de udsatte børn, fordi de ikke tager højde for disses behov.

Teresa tager i foredraget afsæt i sin bog med samme navn. Bog og foredrag beskriver på en konkret og let overskuelig måde de 12 mest udsatte og oversete grupper børn i vores daginstitutioner og skoler. Både bogen og foredraget henvender sig til lærere, pædagoger, familiemedlemmer og studerende. Formålet er at støtte det pædagogiske fagpersonale og udvikle de underprioriterede kompetencer. Det er særligt vigtigt, fordi de professionelle ofte er de eneste, der kan spotte og hjælpe de udsatte børn i institutionerne.

I foredraget behandler Teresa Clausen tre vigtige elementer i arbejdet med de oversete børn:

  • Problemets omfang
  • Barnets signaler
  • De relevante arbejdsmetoder.

Det gør hun med tre forskellige indfaldsvinkler; undervisningsperspektivet, pædagogikken og familien. De tre vinkler bidrager på hver sin måde til forståelsen af, hvordan og under hvilke betingelser det pædagogiske arbejde med de udsatte børn skal forstås.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev