THOMAS BREDAHL

Ph.d. i motivation og menneskelige forandringsprocesser, forfatter og foredragsholder

Send en uforpligtende forespørgsel

Vi svarer inden for 24 timer
Står du og skal bruge en professionel og inspirerende foredragsholder, der med et menneskeligt ansigt kan fortælle om, hvad det er, der giver os lyst til at bevæge os, så er Thomas Bredahl præcis, hvem du leder efter! 

Thomas Bredahl er lektor, og arbejder som motivations- og adfærdsforsker ved Institut for Idræt og Biomekanik ved SDU, Odense.

Med sin store indsigt i lyst til og motivation for bevægelse og fysisk aktivitet for forskellige målgrupper som eksempelvis børn, midaldrende og ældre leverer han aktuelle, spændende og debatskabende foredrag og oplæg med afsæt i, hvordan motivation og lysten til bevægelse er nøglen til et fysisk aktivt liv. Desuden har Thomas foredrag fokus på medarbejderens og ledelsens samarbejde om at lykkes med at udvikle en sund arbejdsplads i bevægelse

Det grundlæggende fokus i oplæggene er en forståelse af, hvordan man via gode og succesfulde bevægelseserfaringer kan skabe lysten til et langt liv med bevægelse.

Thomas Bredahl er uddannet Cand. Scient. i Idræt og Sundhed og har efterfølgende skrevet sin Ph.d. afhandling med fokus på motivation og menneskelige forandringsprocesser.

Thomas har specialiseret sig i emner som børn og bevægelse, midaldrende og bevægelse, ældre og bevægelse samt fysisk aktivitet på arbejdspladsen, hvorfor Thomas foredrag især egner sig til professionelle, der arbejder med sundhed og bevægelse, men også skoler, forældre og alment interesserede, der gerne vil motivere børn og voksne til en mere fysisk aktiv hverdag.

Thomas forskning er særligt knyttet til forståelsen af, hvad der motiverer forskellige målgrupper til fysisk aktivitet, herunder hvordan de sociale relationer, som individet indgår i, har betydning for dennes motivation og lyst til bevægelse. Desuden har Thomas forskning i fysisk aktivitet på arbejdspladsen haft fokus på medarbejderens og ledelsens samarbejde om at lykkes med at udvikle en sund arbejdsplads i bevægelse.

Thomas Bredahl har mange års erfaring med undervisning på alle niveauer i uddannelsessystemet, med planlægning, udarbejdelse og gennemførsel af foredrag, oplæg og workshops for praktikere og professionelle i bl.a. erhvervslivet, på skoler, i kommuner og i større sundhedsorganisationer. Derudover står Thomas Bredahl blandt andet bag udgivelser som Sundhed i Bevægelse. Udfordringer af et begreb, Motivation er nøglen til bevægelse, men hvordan låser vi børnene op? samt en lang række videnskabelige samt populærvidenskabelige artikler.

Nedenstående er eksempler på foredrag, som Thomas Bredahl har afholdt. Ønskes foredrag eller workshops med et særligt fokus, kan det aftales nærmere med Thomas Bredahl.

Foredrag

Send forespørgsel

FASTHOLDELSE AF GODE VANER

Dette foredrag handler om, hvor vanskeligt det kan være at komme i gang med ændring af en uhensigtsmæssig adfærd og hvilke faktorer, der kan have indflydelse på både fastholdelsen men også tilbagefald til gamle vaner. Omdrejningspunktet for foredraget er adfærdsteori, motivation og glæden ved bevægelse.

Foredraget er målrettet personer, der arbejder med fysisk aktivitet og adfærdsændring samt personer, der er interesseret i udfordringerne ved at ændre adfærd men også, hvordan disse kan overkommes.

Send forespørgsel

FYSISK AKTIVITET, SUNDHED, MOTIVATION OG MÅLSÆTNING

Dette foredrag handler om, hvor vigtigt det er for vores sundhed, at vi er fysisk aktive. Samtidig handler det om, hvor lidt der faktisk skal til, for at det har store sundhedsmæssige effekter. I foredraget er der fokus på, motivation og målsætningers betydning for at fastholde en fysisk aktiv livsstil.

Foredraget er målrettet personer med interesse for sundhed og fysisk aktivitet, som gerne vil have mere viden om, hvor fokus skal lægges i arbejdet med at opnå egne målsætninger.

Send forespørgsel

HVORDAN LYKKES MAN MED SUNDE MEDARBEJDERE OG FYSISK AKTIVITET PÅ ARBEJDSPLADSEN?

Foredraget handler om de udfordringer, som kan opstå, når en arbejdsplads ønsker at implementere fysisk aktivitet i eller udenfor på arbejdstiden.

Vi har etableret et flot træningslokale i kælderen til vores medarbejdere, der er bare ingen, der bruger det. Dette citat er fra en leder i en virksomhed og illustrerer en meget typisk situation fra en virksomhed med fokus på deres medarbejderes sundhed. Mange arbejdspladser vil nemlig gerne have sunde og raske medarbejdere og tilbyder derfor forskellige træningstilbud - mange tilbud, som kun benyttes af få medarbejdere.

På baggrund af forskning indenfor intelligent motion på arbejdspladsen diskuteres i dette foredrag effekten af fysisk aktivitet på arbejdspladsen og det centrale samarbejde mellem medarbejdere og ledelse, som skal til, hvis intentionen om en sund arbejdsplads i bevægelse skal lykkes.

Foredraget er primært rettet imod virksomheder og medarbejdere, der gerne vil arbejde med at skabe en sundere og mere fysisk aktiv arbejdsplads.

Send forespørgsel

MOTIVATION ER NØGLEN TIL BEVÆGELSE - MEN HVORDAN LÅSER VI BØRNENE OP?

Vi ved godt, at vi skal motivere, men hvordan gør vi det? Dette citat er fra en pædagog i en institution og siger meget om behovet for at få nogle redskaber til at motivere. Derfor handler dette foredrag netop om, hvad motivation er, hvordan børn motiveres af bevægelse, og hvad vi som voksne og rollemodeller kan gøre for at hjælpe børnene til bevægelsesglæde og et fysisk aktivt liv. Foredraget tager afsæt i teori og forskning omkring motivation og adfærdsændring

Foredraget er målrettet praktikere og professionelle, der arbejder med børn samt forældre med børn i både daginstitutioner og skole

Send forespørgsel

MOTIVATION KAN VÆRE NØGLEN, MEN HVORNÅR ER NOK NOK?

Dette foredrag handler om, hvordan motivation kan medvirke til at skabe fundamentet for en hverdag med mere glæde i bevægelsen. Samtidig handler det om, hvornår man som professionel og praktiker skal erkende, at man har gjort nok. Foredraget diskuterer den hårfine balance imellem at ville hjælpe og at kunne hjælpe.

Foredraget er primært rettet imod professionelle og praktikere, der arbejder med adfærdsændringer og er interesserede i at diskutere hvornår man er forpligtet på at hjælpe, men også hvornår man ikke kan eller bør hjælpe yderligere.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev