TOMMY LYNNERUP

Forældrecoach og foredragsholder
Tommy Lynnerup er en erfaren oplægsholder, der tilbyder inspirerende og tankevækkende foredrag og kurser indenfor det pædagogiske område.

Tommy Lynnerup holder nærværende og ærlige foredrag over hele landet. Han lægger i sit arbejde meget vægt på de dybe og ærlige menneskelige følelser og værdier. Det er herigennem, vi skal lære at forstå for at skabe et sund og stærkt selvværd i barnet.

Foredrag

Send forespørgsel

FAR TIL ET SMUKT BARN MED DIAGNOSER

Et nærværende og ærligt foredrag om at være far til et smukt barn med diagnoser. En fortælling om vores hverdag og udvikling fra kaos til balance.
Send forespørgsel

OPLÆG KAN OGSÅ INDEHOLDE

 • Positiv energi og kommunikation i relationerne.
 • Forældre/fagpersonalerollen og ansvar for barnets sunde udvikling.
 • Forståelse for det vigtige arbejde gennem selvværdet og for det ærlige menneskelige arbejde i barnet.
 • Konflikthåndtering og tydelig grænsesætning.
 • Gruppedynamikker og positiv udvikling.
 • Udvikling i personalegruppe gennem coaching og positiv energi.
 • Samarbejde mellem familie og institution for barnets sunde udvikling.
 • Selvværdstrekanten (kommunikationsredskab). At være far og mand i en familie med et diagnosebarn.
 • Ærlige energier mellem mennesker - få forståelsen af energiernes betydning.
Send forespørgsel

PÆDAGOGISK DAG - HALVDAGSKURSUS TIL LEDERE, LÆRERE OG PÆDAGOGER

4 timers pædagogisk dag - kan være med fokus på:

 • Postiv kommunikation og energi.
 • Selvværdsopbyggende adfærd omkring barnet.
 • Den stærke underviser. Den postive relationskabende voksen.
 • Finde dine indre styrker og ressourcer i din faglighed.
 • Den voksne som en sund, tydelig og stærk autoritet.
 • Gruppedynamikker og bevægelser.
 • Ledelseskommunikation gennem nærvær og positv energi.
 • Skab frihed til barnets følelsesliv, sociale og faglige indlæring gennem din adfærd (kommunikation, tydelighed og energi)
 • Skab forældrekontakt gennem mod, tydelighed og positiv kommunikation.
 • Skab nye kulturer på vej mod mere balance.

Den pædagogiske dag vil indeholde:

 • Meditationsøvelser.
 • Kommunikationsøvelser.
 • Undervisning og gennemgang af aktuel materiale.
 • Indivdiuel sparring og coaching.
 • Gruppearbejde og øvelser.
 • Udlevering af materiale.
Send forespørgsel

PÆDAGOGISK DAG - HELDAGSKURSUS TIL LEDERE, LÆRERE OG PÆDAGOGER

1. del vil have fokus på vigtigheden af opbygning af selvværdet i barnet (lære barnet at mestre alle sine følelser). Hvilke rammer skal der til for, at et barn er modtagelig for indlæring, både fagligt og socialt? Hvordan danner vi som fagpersonale de rammer med udgangspunkt i det enkelte barns behov?

2. del vil have fokus på tydelighed, grænsesætning og brug af den sunde autoritet fra den voksne. Hvordan kommer man til at stå stærkt i sig selv og undgår, at barnet bliver utrygt eller ked af det? Hvad er det, man som lærer eller pædagog opnår af muligheder gennem dette i forhold til undervisning, indlæring, menneskelig forståelse og udvikling?

3. del vil have fokus på positiv energi og positiv kommunikation. Der gives nye forståelser og redskaber hertil.

Send forespørgsel

RUMMET OMKRING BARNET

Er du interesseret i et nærværende og ærligt foredrag om vigtigheden af det følelsesmæssige arbejde, forståelser og muligheder i rummet, du skaber omkring barnet?
Relationsskabende autoritet på en positiv måde.
Er du klar til at gå nye veje i det rum, du skaber omkring barnet?
Et rum forbi og dybere end ordet anerkendelse. Et rum, der skaber plads til den dybe, ærlige og menneskelige udvikling i følelseslivet?
Et rum, som er relationsskabende på en positiv og ligeværdig måde?
Et rum, som skaber plads til både, faglig, social og det mest vigtige, følelsesmæssig udvikling?

Tilmeld dig vores nyhedsbrev