LOUISE TIDMAND
Trivsel, livsduelighed og mental sundhed
LÆSEVEJLEDNING.DK
Folkeskolelærere, læsekonsulenter, foredragsholder, forfatte...
MADPSYKOLOGERNE
Foredrag, workshops og kursusforløb
MADS THOMSEN
Lektor og kandidat i pædagogisk psykologi
MARIA HANKE
Operasanger
MARIA LARSEN EHRENREICH
Specialkonsulent og oplægsholder inden for digital dannelse
MARIANE SIEM
Fortæller, talepædagog og dramaturg
MARIE LØRRING DAHL
Visuel facilitator i pædagogik og ledelse
METTE WEBER
Forfatter, skrivementor, sundhedsplejerske, konfliktvejleder...
MICHAEL MILO JØRGENSEN
Artist, pædagog, forfatter, komponist og foredragsholder
MIKKEL PLOUG
Teoretisk og praktisk ekspert i sprogets musik
MUSIK FOR BØRN
Babyband, børnemusik, motorik og leg
OLE RASMUSSEN
Leder af Muskelsvindsfondens Center for Frivillighed og Lede...
OLIVER ZAHLE
Forfatter til børnebøger og manuskripter, instruktør, TV-per...
POTENTIALEHUSET
Certificerede coaches og facilitatorer
RANDI HEDELUND JEPPESEN
Stifter af Hjælp til Ord, ordblindekspert, lærer og foredrag...
RIKKE BILLE
Børns sproglige udvikling, pædagogiske læringsmiljøer og de ...
RIKKE THOR
Sexologisk Counsellor, Seksualunderviser og Sygeplejerske
ROSE MAIMONIDE
Forfatter, mentor og leder af Familie Master Uddannelsen
SANNE MUNK JENSEN
Forfatter, manuskriptforfatter og foredragsholder
-->