KIRSTEN TRØLLUND BOYE
Specialist i kreativ pædagogik og kunstformidling
LARS DANIELSEN
Udannet pædagog, daginstitutionsleder siden 2001, selvstændi...
LARS UDENGAARD
Foredragsholder, Improvisator og tryllekunstner
LENA BERIT PEDERSEN
Pædagog, familie- og psykoterapeut og foredragsholder
LIANNE KIRSTINE ERVOLDER
Underviser, psykoterapeut og foredragsholder
LINE RODSTEN
Lærer, cand.pæd., psykoterapeut og konfliktvejleder
LISBET VESTERGAARD
Cand.mag. i Moderne Kultur og Kulturformidling
LISE RAVNKILDE
Journalist, forfatter og foredragsholder
LONNIE LIV
Familiekonsulent, projektkoordinator, forfatter og foredrags...
LOUISE TIDMAND
Trivsel, livsduelighed og mental sundhed
LÆSEVEJLEDNING.DK
Folkeskolelærere, læsekonsulenter, foredragsholder, forfatte...
MADPSYKOLOGERNE
Foredrag, workshops og kursusforløb
MARIA LARSEN EHRENREICH
Specialkonsulent og oplægsholder inden for digital dannelse
MICHAEL MILO JØRGENSEN
Artist, pædagog, forfatter, komponist og foredragsholder
MUSIK FOR BØRN
Babyband, børnemusik, motorik og leg
OLE RASMUSSEN
Leder af Muskelsvindsfondens Center for Frivillighed og Lede...
OLIVER ZAHLE
Forfatter til børnebøger og manuskripter, instruktør, TV-per...
POTENTIALEHUSET
Certificerede coaches og facilitatorer
RANDI HEDELUND JEPPESEN
Stifter af Hjælp til Ord, ordblindekspert, lærer og foredrag...
RIKKE BILLE
Børns sproglige udvikling, pædagogiske læringsmiljøer og de ...
-->