TINA M.-L. CAMPBELL

Forfatter, coach og foredragsholder om udsatte børn og unge
Tina M.-L. Campbell er en anmelderrost foredragsholder, der har gjort det til sin levevej at hjælpe lærere, pædagoger og andre fagpersoner i håndteringen af udsatte børn og unge. Tina Campbell var selv et udsat barn og guider gennem sine personlige erfaringer til, hvordan man kan hjælpe børn og unge, som lever i en dagligdag præget af sygdom, vold og misbrug.

Tina Campbell blev gennem hele sin barndom udsat for vold af sin far, der var misbruger og psykisk syg. Samtidig var Tinas barndom præget af en mor, der var fysisk handicappet og som derfor ikke kunne hjælpe Tina og hendes lillesøster til en bedre tilværelse uden overgreb. Tina lider herudover af børnegigt og har på baggrund heraf hele livet måtte kæmpe for at finde sin vej gennem livet, fra barnsben, til teenageår og til et voksenliv, hvor hun skal finde ud af moderrollen til trods for sin opvækst. Alt dette forfattede Tina en bog om i 2014; Mælkebøttebarn i blomst, der også danner grundlag for foredraget af samme navn. 

Siden 2015 har Tina Campbell været selvstændig foredragsholder og deler i dag ud af sin store viden omkring dét at være et udsat barn og at vokse op i en familie præget af fysiske og psykiske overgreb. 

Sideløbende med denne opvækst er Tina det meste af sin barndom blevet mobbet og afholder på baggrund heraf også foredrag for elever om, hvad mobning gør ved mennesker og hvordan man som elev kan hjælpe med at bekæmpe det. 

 

Foredrag

Send forespørgsel

MÆLKEBØTTEBARN I BLOMST

'Mælkebøttebarn i blomst' er et stærkt foredrag om mobning, vold i hjemmet og om, hvor man går hen som barn, når man føler sig udsat. Hver dag udsættes tusinder af børn og unge i Danmark for vold eller anden form for overgreb. I dette foredrag kortlægger Tina, hvad et overgreb er med stort fokus på, hvor, til hvem og hvordan man gør, når man bliver udsat for overgreb, har forældre som drikker, eller lignende. Hvordan støtter og hjælper de voksne bedst? Hvad ville have gjort en forskel for Tina selv som barn og ung? 

I dette levende og personlige foredrag vil Tina bl.a. fortælle om at hun: 

  • ikke vidste, at vold i hjemmet ikke var normalt
  • følte hun fortjente volden
  • ikke turde fortælle nogen om de voldelige overgreb
  • ikke vidste hvem hun skulle sige det til, da hun blev klar over at de voldelige overgreb var forkerte

Men også:

  • Hvordan man gør, hvis man oplever sine kammerater bliver udsat for vold eller mobning 
  • Hvem man kan gå til og hvordan (i de forskellige aldersgrupper) 

Foredraget henvender sig både til folkeskoler og i gymnasieundervisningen (fx som del af den danskfaglige værtøjskasse) og kan tilpasses yngre som ældre samt tillige være fagligt orienteret. Med det gode børneliv for øje kan foredraget endvidere tage udgangspunkt i børns rettigheder. 

Afsluttende workshop om konkrete værktøjer samt indblik i handlemønstre og virksomme tiltag kan tilvælges. Her kan der eksempelvis arbejdes med Tinas case og diskuteres samt i kan få feedback på, hvordan man som fagperson eller kammerat kunne have hjulpet Tina som barn. Hvis dette har interesse oplyses herom ved forespørgsel. 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev